Debattartiklar

Debattartiklar 2020

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


Alfabetisk lista i referensformat


2020-12-21 Svenska Dagbladet

Slutreplik: Alltför enkla resonemang om nedstängning

Lars Calmfors och Petter Lundborg

Att tillåta stor smittspridning av ett potentiellt dödligt virus är om något ett gigantiskt experiment. Det har dessutom nackdelen att dödsfall är irreversibla, skriver Lars Calmfors och Petter Lundborg i en slutreplik.


2020-12-19 Dagens Nyheter

Fyra förslag som kan tämja marknadskrafterna i skolan

Tore Ellingsen, Peter Fredriksson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos

Erik Lindqvist, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och tre andra nationalekonomer skriver i Dagens Nyheter: "De flesta håller nog med om att det behövs åtgärder för att få marknadskrafterna i skolan att fungera bättre. Vi föreslår här reformer som främjar kunskapsbildning utan att skapa onödig ineffektivitet eller orättvisa." Det skriver Tore Ellingsen, Peter Fredriksson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos.


2020-12-18 Svenska Dagbladet

Replik: Nedstängningar ett gigantiskt experiment

Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, skriver en replik på Lars Calmfors, IFN, debattartikel i Svenska Dagbladet: "Det är inte bara en viruspandemi som svept över världen, utan även en pandemi av statliga nedstängningar. Trots att sådana nedstängningar aldrig tillämpats vid tidigare pandemier såsom asiaten och Hongkong­influensan på 1950- och 1960-talen, har politiker i land efter land beordrat nedstängningar av sällan skådat slag i syfte att verka handlingskraftiga. Ett gigantiskt experiment utan tidigare erfarenheter och konsekvenstänk som naturligtvis saknar stöd i vetenskapen."


2020-12-15 Svenska Dagbladet

Skärp restriktionerna med vaccinstarten nära

Lars Calmfors och Petter Lundborg

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, och Petter Lundborg, Lunds universitet, argumenterar för striktare coronaregler i Svenska Dagbladet: "Det har hävdats att enligt ”vetenskapen” har nedstängningar ”inga eller mycket svaga effekter på dödligheten” i covid-19. Det är visserligen svårt att skaffa sig en god bild av forskningsläget, eftersom det just nu väller fram en flod av nya bidrag från både epidemiologer och nationalekonomer utifrån liknande statistisk metodik. Resultaten varierar men många välgjorda empiriska studier finner att hårdare restriktioner kan ha stora effekter."


2020-12-08 Ny Teknik

Statlig innovationsutredning är till ingen nytta – den behöver göras om

Magnus Henrekson och Roger Svensson

Magnus Henrekson och Roger Svensson, IFN, skriver i Ny Teknik: "En statlig utredning föreslår flera åtgärder för att högskolornas forskning ska komma till nytta i form av innovationer. Men förslagen saknar stöd i forskning – och det saknas framåtsyftande förslag. Hela utredningen måste göras om, skriver forskarna Magnus Henrekson och Roger Svensson."


2020-12-01 Dagens Nyheter

Det är inte bara epidemiologer som har rätt att diskutera coronastrategin

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver i en kolumn i Dagens Nyheter  om debattklimatet kring coronapandemin: "I den svenska coronadebatten har kritiker fått höra att de ska vara tysta så länge de inte är epidemiologer. Därför har ofta sakargumenten blivit sekundära – även när de visat sig stämma."


2020-11-16 Dagens Nyheter

Liberalernas ambivalens står i vägen för Eklunds viktiga skattereform

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver om Klas Eklunds skattereform på ledarsidan i Dagens Nyheter: "Trots att förutsättningarna på pappret är bättre än på många decennier, är det svårt att hitta någon som tror att Eklunds förslag kommer att genomföras. Den senaste budgetpropositionens mischmasch av framstressade ogenomtänktheter på skatteområdet gick snarast i motsatt riktning jämfört med det helhetsperspektiv som Eklund anlägger. Hur kunde det bli så här?"


2020-11-12 Finansavisen

Norge må mobilisere for å beskytte frihandelen

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, Handelshögskolan vid Universitetet i Agder och affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i norska Finansavisen att de nordiska länderna måste ta täten för att förhindra att stängda gränser och protektionism får fotfäste.


2020-11-11 Dagens Industri

Frihet bästa skyddet mot ekonomisk kris

Christian Bjørnskov och Caspian Rehbinder

Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, och Caspian Rehnbinder, Timbro, skriver om en ny Timbro-rapport i Dagens Industri. Enligt rapporten är fria marknader det bästa skyddet mot ekonomiska kriser.


2020-11-06 Vísbending

Rökin fyrir tölulegum markmiðum um atvinnustig

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, writes in Icelandic Vísbending on The case for numerical employment policy targets. Lars Calmfors argues that numerical employment policy targets can help balance fiscal objectives and also strengthen the incentives for reformers that raise structural employment.


2020-11-05 Dagens Industri

Slutreplik: Utredarna försöker blanda bort korten

Gabriel Heller Sahlgren

Representanter för utredningen ”En mer likvärdig skola” kritiserar min granskning av deras analyser och förslag om att göra ett skolpliktsavdrag i beräkningen av friskolornas ersättning. Förutom att upprepa felaktigheter, och ignorera stora delar av min kritik, försöker de dock tyvärr mest blanda bort korten.


2020-10-29 Dagens Industri

Utredningen har räknat fel om skolpengen

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri om hur Åstrandutredningen räknat fel om skolpengen: "Utredningens förslag bör därför inte ligga till grund för lagstiftning. Analyserna som ligger bakom förslaget är helt enkelt otillräckliga. Man får ha visst överseende med detta då frågan är svår att studera. Men innan man går vidare med att ta bort principen om lika villkor i resursfördelningen – en hörnsten i svensk utbildningspolitik – bör man åtminstone kräva en mycket mer genomgående analys om vad, om något, som är problemet i dagens system."


2020-20-28 Dagens Nyheter

Replik: Per Molander desinformerar – alla företagsstorlekar behövs

Pontus Braunerhjelm, Sven-Olov Daunfeldt, Johan Eklund, Magnus Henrekson och Karl Wennberg

Fem professorer inom entreprenörskap och företagsdynamik: Som forskare blir vi bedrövade när före detta generaldirektörer målar breda policyslutsatser baserat på enstaka populärvetenskapliga verk.


2020-10-27 Dagens Samhälle

”Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden”

Dagmar Müller

Dagmar Müller har undersökt kontakternas betydelse för ungas kliv från gymnasiets yrkesprogram in på arbetsmarknaden. Elever som läser på yrkesprogram påverkas om möjligheten att återvända till en tidigare arbetsplats från skoltiden förloras. De har lägre sysselsättning och arbetsinkomster i upp till tio år efter avslutat gymnasium jämfört med andra elever från samma klass, skriver hon.


2020-10-20 Washington Post

We saved our economy in Sweden. But too many people died.

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, writes about his views on the Swedish Covid strategy in Washington Post (also published in Anchorage Daily News). Lars Calmfors argues that we saved our economy, but too many people died. Other countries shouldn't rush to emulate our pandemic strategy.


2020-10-20 Jyllandsposten Finans

Tid til at vågne op: Frihandel står på spil, når pandemien forvaerrer kris

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i Jyllandsposten om behovet av att Norden tar täten för att motverka protektionism och stängda gränser.


2020-10-13 Svenska Dagbladet

Slopa dyra reformen – få mer för pengarna

Lars Calmfors och David Seim

Lars Calmfors, IFN, och David Seim, Stockholms universitet, skriver om höstbudgeten i Svenska Dagbladet. Fortsatta stödinsatser för sysselsättningen behövs och dessa måste få kosta. Men det finns effektivare åtgärder än sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga. Det är en åtgärd som inte bör genomföras, skriver forskarna.


2020-10-09 Dagens Nyheter

Privata ambulanser snabbare men fler patienter dör

Björn Tyrefors och Daniel Knutsson

Björn Tyrefors och Daniel Knutsson, IFN, skriver om sin forskning i en debattartikel i Dagens Nyheter: Deras studie visar att privata ambulanser var snabbare framme hos patienten, men att fler patienter dör.Deras slutsats är att akut ambulanssjukvård lämpar sig dåligt för privata utförare.


2020-10-04 Dagens Nyheter

Slutreplik: Jobbskapande i offentlig sektor fungerar sämst

Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Forskningen visar att jobbskapande åtgärder i offentlig sektor tillhör de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fungerat sämst.


2020-10-09 Dagens Industri

Stoppa listningskaos i vården

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri om behovet av en gemensam digital infrastruktur. Något som skulle ha gjort att konflikten kring bolaget Krys etablering av en fysisk mottagning och de oklarheter kring listning som uppstått kunde ha undvikits.


2020-10-08 Svenska Dagbladet

Inför ett system med markvärdesskatt

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om markvärdesskatt i en ledarkrönika i Svenska Dagbladet. Markskatt skulle kunna vara ett alternativ till den omdiskuterade fastighetsskatten, skriver Özge Öner: "I princip kan markskatt användas för att korrigera vår generations växande geografiska klyfta. Globalisering och tekniska innovationer har premierat storstadsregioner med högutbildad befolkning men har utplånat mindre industri- och jordbrukssamhällen. Den nya eliten, oavsett den enskildes skaparkraft, utgör i dag en urban aristokrati med ringa känsla av moraliskt ansvar för, och obetydlig koppling till, de som lämnats kvar utanför städerna. Det är de senare som nu rasar mot det politiska etablissemanget."

 


2020-10-05 Hufvudstadsbladet

Pandemin påskyndar en kamp om jobben som hotar frihandeln

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i Hufvudstadsbladet com hur pandemin påskyndar en kamp om jobben som hotar frihandeln. en finska regeringen måste tillsammans med övriga nodiska medlemländer agera motor för att få EU att rädda WTO när de största medlemmarna, USA och Kina, träter, skriver han.


2020-10-03 Dagens Nyheter

Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare

Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt och Simon Ek, Linnéuniversitetet respektive Uppsala universitet och affilierade till IFN, skriver om sin nya SNS-rapport på DN Debatt: "Vi menar att de åtgärder vi föreslår skulle underlätta inträdet på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i de grupper av utrikes födda som har störst svårigheter att etablera sig i Sverige. Utmaningen ligger inte främst i att skapa karriärvägar för dessa personer, utan att över huvud taget få dem i varaktig sysselsättning.Längre än så kommer man inte med enbart forskning – ansvaret för att förbättra integrationen ligger nu hos politiker samt hos arbetsmarknadens parter."


2020-09-23 Dagens Industri

Kampen om bilindustrin är en tickande bomb

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN, skriver om kampen om bilindustrin:  "Regeringarnas strävan att maximera antalet jobb i det egna landet inbjuder lätt till missbruk som tullar och statsstöd. I fokus står jobben i bilindustrin. Frihandelsvänner i EU har alla skäl i världen att mobilisera".


2020-09-23 Dagens Nyheter

Januaripartiernas nya budget liknar mest ett fumligt sätt att göra slut

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om höstbudgeten: "Aldrig tidigare har jag sett en statsbudget där så mycket information saknas. Den är helt enkelt inte färdig."


2020-09-21 Dagens Nyheter

Så här borde Löfven formulera målen för sysselsättningspolitiken

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver om målen för sysselsättningspolitiken i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter:


2020-09-12 Göteborgs-Posten

Flumskolan viktig förklaring till att gängkriminaliteten eskalerar

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver en debattartikel i Göteborgs-Posten om hur den förändrade synen på vad kunskap är, har  minskat möjligheten för alla att ta sig vidare i livet oavsett socioekonomisk uppväxtmiljö: "När skolan inte längre ser som sitt uppdrag att erbjuda varje elev möjlighet att förvärva de kunskaper som de mest inflytelserika vuxna har blir föräldrarnas socioekonomiska bakgrund viktigare. Eleverna måste då förlita sig på föräldrarnas förmåga att förmedla samhälleliga förväntningar och normer. Den nuvarande skolan är således en viktig förklaring till det nya klassamhälle som nu växer fram."


2020-09-11 Hufvudstadsbladet

EU står inför ett tekniskt megaskifte

Lars Oxelheim m.fl.

Lars Oxelheim, IFN, är en av undertecknarna till en debattartikel i Hufvudstadsbladet. EU står inför ett accelererande globalt teknikskifte och en pågående digital revolution. Givet de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna vad gäller deras förmåga att hantera det teknologiska skiftet så måste satsningar på spjutspetsforskning balanseras med omställningsstöd till medborgare som ännu inte behärskar grunderna i digital teknik. Att ignorera dessa skillnader leder annars till att klyftan mellan länderna i det rikare Nordeuropa och det fattigare Syd-och Östeuropa fördjupas, skriver artikelförfattarna.


2020-09-06 Svenska Dagbladet

Det som inte går att digitalisera

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver om framtidens universitet i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet. En helt digitaliserad högskoleundervisning efter pandemin, är inte att förespråka, menar hon: "Universitetet och högskolor erbjuder en mängd kurser och andra aktiviteter för studenter, där systematiserad information bara är en. Faktum är att denna form av lärande är den aktivitet som enklast kan kopieras i olika former och därmed substitueras. Men det som gör universiteten speciella och skiljer dem från en YouTube- video eller en Wikipedia-sida är att de fungerar som porten till en ny värld, en värld där man lär sig genom utbyte av idéer och öppen diskussion."


2020-08-28 Kvartal

Mobilförbud är ingen mirakelkur

Björn Tyrefors

Björn Tyrefors, IFN, skriver om mobilförbud i Kvartal. När fler länder överväger att införa mobilförbud tittar många på samma brittiska studie. Men det är inte givet att resultaten är överförbara till exempelvis svenska förhållanden.


2020-08-27 Svenska Dagbladet

Förstör inte det fria skolvalet

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver om det fria skolvalet i en gästledare i Svenska Dagbladet. Han anser att det faktum att information om elever vid friskolor kan likställas med en affärshemlighet förstör hela tanken med det fria skolvalet. "Undanhållandet av information underminerar även kvalitetskonkurrensen mellan skolor. Detta gäller inte bara skolvalet utan även varje skolas möjlighet att observera och lära av andra skolors goda exempel."


2020-08-26 Svenska Dagbladet

Migrationen påverkar kronan

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att migrationen påverkar kronan. "Det senaste året har många experter ställt sig frågande till den svenska kronans utveckling. Så sent som i början av mars kallades den svenska kronan för skvalp- och skräpvaluta. Nu efter att pandemin slagit till med full kraft debatterar experterna i stället vad det kan vara som fått kronan att stå så stark under krisen. Förklaringen till att experterna ställer sig frågande är att man inte beaktar inverkan av de pengar som invandrade svenskar sänder till anhöriga utomlands; de så kallade remitteringarna."


2020-08-19 Dagens Nyheter

Slutreplik: Bred diskussion om coronastrategin är nödvändig

Lars Calmfors och Göran K. Hansson

Lars Calmfors och Göran K Hansson: Strategin måste diskuteras brett av oss alla: lekmän, politiker och experter på olika områden.


2020-08-17 Dagens Industri

Så startar Sverige om

Susanne Ackum, Tor Borg, Pontus Braunerhjelm, Lars Calmfors, Klas Eklund, Åsa Hansson, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Cecilia Malmström, Oskar Nordström Skans och Maria Wetterstrand

Lars Calmfors, IFN, och Åsa Hansson, affilierad till IFN, är ledamöter i Omstartsommissionen som presenterar sitt arbete under måndagen. I Dagens Industri skriver de om hur svensk ekonomi ska återhämta sig efter pandemikrisen. När Sverige lämnar den akuta krisfasen måste ekonomin startas om med hjälp av långsiktiga reformer som leder till ekonomisk styrka, hållbarhet och social inkludering, skriver ledamöterna och föreslår bland annat lägre skatt på arbete, en moderniserad lag om anställningsskydd och flera andra åtgärder.


2020-08-15 Svenska Dagbladet

Glöm inte att offentlig sektor är ineffektiv

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver i en gästledare i Svenska Dagbladet om statliga pengar till löpande utgifter till kommunerna. Att kommuner ber om extra pengar från staten händer även utan coronapandemi, skriver Mårten Blix och fortsätter med att säga att en del av stödet går att försvara. kommuner har egen beskattningsrätt men behöver hjälp att utjämna skillnader i välfärden som beror på faktorer som de inte kan påverkar själva.

"Men ryckigheten i hur staten stöder kommunerna har på det hela taget blivit så stor att kopplingen mellan kommunens prestation och dess ekonomi har brutits. Forskning visar att offentlig sektor i Sverige underpresterar i förhållande till hur mycket resurser som pumpas in."


2020-08-12 Dagens Nyheter

Låt inte prestige hindra en omprövning av coronastrategin

Lars Calmfors och Göran K. Hansson

Lars Calmfors,IFN och Stockholms universitet, och Göran K. Hansson, skriver om Sveriges coronastrategi i Dagens Nyheter: "Inledningen av hösten kan vara avgörande för coronapandemins fortsatta utveckling i landet. Det behövs ett rejält omtag för den fortsatta smittbekämpningsstrategin så att smittspridningen hålls nere i väntan på både bättre behandlingsmetoder och vaccin."


2020-08-02 Dagens Nyheter

Ibland kan det faktiskt vara klokt att kalla in konsulterna

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om behovet att av att se saker utifrån. Till synes skilda händelser, som Malmö stads arbetsmarknadssatsning JobbMalmö och olyckan vid kärnkraftverket utanför Harrisburg 1979, visar att det faktiskt är klokt att kalla in konsulter ibland, skriver han.


2020-07-31 Dagens Nyheter

Minskande befolkning är inte problemet

Magnus Henrekson m.fl.

Magnus Henrekson, IFN, är en av underteckarna till en debattartikel av nätverket Population Matters i Dagens Nyheter. De skriver om en studie i The Lancet som pekar mot en lägre befolkningsökning i världen än tidigare prognoser. Trots det är en miljard människor till långt över vad jorden klarar. Befolkningsmängden måste vända neråt och för att det ska lyckas krävs åtgärder som ska stärka kvinnors rättigheter världen över, anser de.


2020-07-28 Dagens Nyheter

Coronastöden har präglats av tidsnöd – i höst måste de förändras

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver om coronastöden i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Under hösten måste coronastödens inriktning förändras skriver han:

"Det behövs fortsatt stora resurstillskott till vård och omsorg. Men också olika former av investeringsstöd är ändamålsenliga. Det gäller till exempel stöd för att snabbt anpassa arbetsplatser och kommunikationer till krav på social distansering. En övergångsfas då inte minst många utrikes födda kommer att stå utan jobb bör utnyttjas till insatser för att förbättra språkkunskaperna för dem som behöver det. Såväl lågutbildade i allmänhet som många högre utbildade skulle kunna använda tid som permitterade eller arbetslösa till att utveckla sin digitala kompetens. Sådana utbildningslyft förutsätter både en expansion av program och ekonomiska incitament för att delta och uppnå resultat i dem. "

 


2020-07-17 World in Property

Coronakrisen kan bli långvarig

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika i World in Property att coronakrisen kan bli långvarig. "En vanlig syn har varit att vi nu befinner oss i en kris men att ekonomin kommer att omstarta och börja återgå till normalitet inom några månader. Det är förmodligen en alldeles för optimistisk bedömning. Jag tror att vi snarare bör tänka i termer av tre faser: akut kris nu, en övergångsperiod på 1–2 år och först därefter en mer definitiv återgång till normalitet." 


2020-07-14 Dagens Nyheter

Sockerbitar till företagen ger ofta sur eftersmak för kommunerna

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn i Dagens Nyheter  om kommuners och regioners försök att locka till sig investerare. "Det finns forskning om vad som förklarar långsiktig ekonomisk utveckling. Den pekar bland annat på vikten av enkelhet, opartiskhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen. Det ska inte krävas näringslivsutvecklare eller tillväxtstrateger som öppnar dörrar för att företag ska få kontakt med kommunen. När kontakt etablerats, bör den offentliga maktutövningen ske opartiskt. Idealet måste vara att det inte ska vara avgörande om en företagare är kompis med kommunpolitikerna eller inte. Detta sätt att tänka kring ekonomisk tillväxt tycks tyvärr gå på tvärs mot mycket av det som sker i den lokala tillväxtpolitikens namn."


2020-06-30 Dagens Industri

Nationalstaten på egen hand har ingen framtid

Anna Maria Corazza Bildt, Göran Färm, Carl B Hamilton, Fredrik Malm, Cecilia Malmström, Agneta Pleijel, Olle Schmidt, Daniel Waldenström, Pehr Wissén, Per Wästberg, Maciej Zaremba

Daniel Waldenström, IFN, är en av undertecknarna till en debattartikel i Dagens Industri. Sverige kan inte stå utanför i de stora avgörande framtidsfrågorna inom EU, skriver de, och varnar för ett Europa med allt mer populism.


2020-06-30 Dagens Nyheter

Stora behov av att reformera arbetslöshetsförsäkringen

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver om arbetslöshetsförsäkringen  i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Han är positiv till mycket som föreslås i den nya utredningen om arbetslöshetsförsäkringen, men är kritisk till att frågan om en konjunkturberoende arbetslöshetsförsäkring har avfärdats.


2020-06-28 Svenska Dagbladet

LO har rätt om 3:12-reglerna

Martin Andersson, Andreas Bergh, Åsa Hansson och Martin Nordin

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, Marin Andersson, affilierad till IFN och Åsa Hansson, affilierad till IFN, är tre av fyra forskare som skriver om skattepolitik i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Reglerna i kapitalbeskattningen används i allt högre utsträckning av höginkomsttagare som skatteplanerar för att kringgå den höga skatten på arbete, skriver de.


2020-06-26 Kvartal

Kan digitaliseringen rädda vården?

Mårten Blix och Nasim Farrokhnia

Mårten Blix, IFN, skriver om digitaliseringen av vården tillsammans med Nasim Farrokhnia, forskningschef på Kry i en artikel i Kvartal. "Hälsokostnaderna för pandemin ökar dramatiskt för varje dag som går. Pandemin tvingar fram nya digitala lösningar i allt snabbare takt, och en fortsatt digitalisering av vården kan skapa förutsättningar att i realtid upptäcka sjukdomsmönster för hela befolkningen."


2020-06-17 Altinget

Damma av förslag – ändra utnämningssätt till kommunala bolag

Andreas Bergh och Gissur Erlingsson

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet och Gissur O Erlingsson, Linköpings universitet och affilierad till IFN, skriver en debattartikel i Altinget om bolagstyrelser i kommunala bolag idag. Det är oklart vems intressen styrelseledamöterna i kommunala bolag i första hand bör representera. Forskarna skriver att risken för politisering av styrelsearbetet måste minska.


2020-06-15 Svenska Dagbladet

Mer skoltid i låg ålder gynnar barn hela livet

Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson

Therese Nilsson, IFN och Martin Fischer, affilierad till IFN, samt Martin Karlsson skriver om längre skolterminer i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Längre skolterminer i låg ålder gynnar barn längre fram i livet, visar deras forskning som nu presenteras som en SNS-rapport.


2020-06-12 Dagens Industri

Lägre skatter främjar sysselsättning

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, vd IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri att lägre skatter främjar sysselsättning: Efter en obefintlig jobbtillväxt i den privata sektorn under den andra halvan av 1900-talet, var läget i början av 2020 helt annat. Enligt Magnus Henrekson är det mest närliggande hypotesen för trendbrottet att fråga sig om det kan ha något att göra med lönsamheten i att äga och driva företag och anställa människor.


2020-06-10 Aftonbladet

Vi behöver sansa oss om diskrimineringen

Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i Aftonbladet om den debatt som nu förs som en följd av Black Lives Matter-manifestationerna. Han skriver att forskning visar att diskriminering av utrikesfödda förekommer i Sverige men att detta inte nödvändigtvis är samma sak som rasism.


2020-06-02 Entré

Svenska skattereformer har lett till att företag anställer

Magnus Henrekson

Under 1960- och 1970-talen kastade en strid ström av svenska entreprenörer och familjeföretagare in handduken och gav upp sitt företagande. Den allt högre skattebelastningen gjorde det till slut ogörligt eller poänglöst att driva företagen vidare.


2020-06-01 Svenska Dagbladet

Vässad strategi räddar både liv och ekonomi

Lars Calmfors, Stefan Engblom, Tove Fall, Stefan Hanson och Hannes Malmberg

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med forskarna Staffan Engblom, Tove Fall, Stefan Hanson ochHannes Malmberg om att Sverige bör ändra sin coronastrategi. Storskalig testning, smittspårning och isolering kan rädda både liv och ekonomi, anser de. "Det har förts en diskussion om hur vi ska väga de hälsomässiga vinsterna av restriktioner i form av social distansering som minskar smittspridningen mot deras ekonomiska kostnader. Men det är delvis fel debatt. Sverige kommer att sitta fast i nuvarande situation så länge vi har en omfattande smittspridning/.../ Testning, spårning och isolering är en strategi som använder detaljerad information  för att slå till med precision."


2020-05-27 Svenska Dagbladet

Flera krisåtgärder skadar ekonomin

Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN och Örebro unviersitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet om krisåtgärder som skadar ekonomin. Det handlar framför allt om åtgärder som ska vara tillfälliga men riskerar att bli permanenta, såsom höjningen av arbetslöshetsersättningen: "Att höja ersättningen i a-kassan kan till exempel framstå som en motiverad krisåtgärd. Men högre a-kassa kommer i själva verket att driva upp arbetslösheten ännu högre."


2020-05-19 Dagens Nyheter

De liberala reformerna var noga genomtänkta – förutom skolpengen

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver  en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter. Han hänvisar till forskning av honom själv och Gissur Erlingsson där reformer som liberaliserade Sverige under 1980-och 90-talen studerades. Enligt forskningen kunde nästan alla reformer kopplas till ett omfattande utredningsarbete, skriver Andreas Bergh.  Men skolpengens införande följde inte mönstret. Förutsättningarna för en likvärdig skola ändrades och incitament för betygsinflation skapades. Andreas Bergh är därför positiv till Björn Åstrands utredning om ökad likvärdighet i skolan.


2020-05-16 Svenska Dagbladet

Vi är inte alla lika inför coronaviruset

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad till IFN, skriver i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida om hur coronaviruset slår ojämlikt. Ojämlikheten har flera aspekter och Johanna Möllerström fokuserar främst på hur pandemin tycks slå mot kvinnorna hårdare än mot männen rent ekonomiskt.


2020-05-07 Svenska Dagbladet

Digital vård växer i kris – men vad gör regeringen?

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver en gästledare i Svenska Dagbladet om bristen på användningen av digitala redskap  under coronakrisen. "Digitala verktyg borde även få en större roll att hjälpa oss ur krisen. Grunden är förstås att befolkningen måste testas brett och ofta."


2020-05-06 Dagens Nyheter

Partierna går i samma fälla som när de tystnade i invandringsdebatten

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter: "Sverige har valt en egen strategi för coronabekämpningen. Samtidigt har vi fått mer smittspridning och fler dödsfall än grannländerna. Trots en polariserad debatt bland forskare och opinionsbildare har den politiska uppslutningen bakom strategin varit total. Opinionsundersökningar visar på ett stort förtroende bland medborgarna för både regeringens och Folkhälsomyndighetens agerande. Det finns skäl att reflektera över allt detta." Lars Calmfors anser att regeringen bör tillsätta en kommission med oberoende forskare för att få en mer transparent värdering av olika sätt att hantera coronapandemin framöver.


2020-04-28 Dagens Nyheter

Vi tar fram en handfast plan för en omstart av Sverige

Susanne Ackum, Tor Borg, Pontus Braunerhjelm, Lars Calmfors, Klas Eklund, Åsa Hansson, Lars Hultkrantz, Amy Loutfi, Cecilia Malmström, Oskar Nordström Skans, Maria Wetterstrand

Lars Calmfors, IFN, och Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingår i den nya Omstartskommissionen. De skriver i Dagens Nyheter om hur arbetet är tänkt att bedrivas. Omstartskommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare. De vill bidra med en plan för hur Sverige kan starta om efter coronakrisen. "Det är /.../ fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris. Omstartskommissionen hoppas kunna bidra till fokus, analys och konkreta policyförslag för att stödja Sveriges långsiktiga inriktning. Vi kommer att under våren och sommaren anordna seminarier och hearings om vårt arbete, delrapporter ska läggas fram – och när budgetarbetet börjar och Riksdagen öppnar, vill vi kunna bidra med en rejäl och handfast plan för hur vi omstartar Sverige."


2020-04-26 Svenska Dagbladet

Skolor ratar barn med adhd och diabetes

Ali Ahmed, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, är en av tre forskare som skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet. Deras fältexperiment visar att sexåriga barn vars föräldrar tar kontakt med skolor och söker efter information om plats i den obligatoriska förskoleklassen och samtidigt har antingen diagnosen adhd eller diabetes typ 1 väljs bort av skolorna. 

 


2020-04-24 Jönköpings-Posten

Ekonomiskt andrum genom sänkta skatter

Andreas Bergh och Henrik Jordahl

Andreas Bergh och Henrik Jordahl, IFN, skriver en debattartikel i Jönköpings-Posten om coronakrisen och företagen: "Många små och medelstora företag som nu dras med höga fasta kostnader och nästan inga intäkter kommer att vara avgörande för sysselsättningens återhämtning efter krisen, och därmed för framtidens skatteintäkter. Att ge företagen andrum genom att för en tid upphäva deras skattskyldighet kan bli en stor samhällsekonomisk vinst. Inga skattepengar kommer in från företag som tvingas i konkurs. Att stödja företag genom att sänka deras skatter är en enkel åtgärd som innebär att stöden hamnar på den nivå som företagen normalt sett bidrar med."


2020-04-23 Dagens Nyheter

När krisen kommer är det viktigare att vara flexibel än prepper

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver om flexibilitet på arbetsmarknaden i en ledarkönika i Dagens Nyheter. "Kriser minskar behovet av arbetskraft i vissa delar av samhällsekonomin och ökar det på andra håll. Om löner tillåts förändras av dessa förändrade mönster underlättas anpassningen – men just detta område har länge varit en av den svenska modellens svagaste punkter. Bemanningsföretagen och den så kallade gigekonomin är fenomen som växt för att det funnits ett behov av ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Den flexibiliteten bör bejakas, inte motverkas."


2020-04-21 Dagens Industri

En ny globalisering

Ewa Björling, Andreas Hatzigeorgiou, Magnus Lodefalk och Fredrik Sjöholm

Fredrik Sjöholm, affilierad till IFN, är en av artikelförfattarna till en debattartikel i Dagens Industri. Coronakrisen har kortslutit globaliseringen, skriver författarna och efterlyser ett slags ekonomiskt vaccin som minskar risken för såväl protektionism som pandemier.


2020-04-20 Arbetsmarknadsnytt

Så flyttar facket fram sina positioner under krisen

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krnöika i Arbetsmarknadsnytt om en förändring av arbetsmarknaden som följd av coronakrisen. "Det syns ett oroväckande mönster i flera av de åtgärder som hittills har presenterats: De ändrar balansen på arbetsmarknaden." Han menar att facken och fast anställda gynnas av flera av de åtgärder som nu presenterats och att ägare, arbetsgivare och flexibelt anställda missgynnas.


2020-04-20 Aftenposten

Storskalatesting for covid-19 er klok økonomisk politikk

Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Hannes Malmberg, Daniel Spiro och Robert Östling

Erik Lindqvist, affilierad till IFN, och fem andra ekonomiforskare skriver en debattartikel i Aftenposten om de ekonomiska fördelarna med storskalig testning för att identifiera och isolera personer som är smittade av coronaviruset. Tester ger besked om personer kan gå till jobbet eller delta i andra samhällsaktiviteter utan risk för att smitta andra och storleksordningen på den ekonomiska nyttan är troligen på 0,5 till 2 procent av BNP, skriver forskarna.


2020-04-17 Göteborgs-Posten

Staten måste ta över hela kostnaden för permitterade medarbetare

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten om regeringens stödpaket till företagen. Han anser att de är för små, krångliga och senfärdiga och uppmanar näringsliv och fackförbund att göra gemensam sak i att kräva åtgärder som bevarar företagen under krisen. "Det ligger i allas intresse att i grunden livskraftiga svenska företag överlever coronakrisen. Alternativet vore förödande för det svenska samhället i stort men alldeles särskilt för de stora grupper som redan innan krisen hade svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden."


2020-04-12 Svenska Dagbladet

Slutreplik: Kraftigt utbyggd testning kan löna sig

Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Daniel Spiro och Robert Östling

En kraftig utbyggd testkapacitet är en av få möjligheter samhället har att minska påverkan av covid-19 på ekonomin utan att riskera folkhälsan. 


2020-04-09 Svenska Dagbladet

Slutreplik: Flera vägar bort från orättvist skattesystem

Åsa Hansson och Andreas Bergström

Det finns goda argument för flera olika sätt att utforma en ny fastighetsskatt. Däremot saknas det goda argument för att bevara den nuvarande beskattningen, skriver Åsa Hansson och Andreas Bergström, i en slutreplik.


2020-04-07 Svenska Dagbladet

Varför tar inte facken strid för att rädda jobben?

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver om den svenska modellen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. "En i stort sett enig ekonomkår förespråkar statliga insatser som bevarar företag och arbetsplatser under krisen. Det är anmärkningsvärt att inget av de tre stora facken har krävt samma sak."

 


2020-04-05 Expressen

Gesell-pengar kan få fart på hela ekonomin

Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, skriver i en debattartikel i Expressen om hur en tillfällig valuta, Gesell-pengar, kan få fart på ekonomin.


2020-04-03 Göteborgs-Posten

Storskalig testning kan rädda liv och ekonomin

Mats Bergman, Tove Fall och Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten med Tove Fall, Uppsala universitet och Mats Bergman, Södertörns högskola om hur storskalig testning av coronasmitta kan rädda liv och ekonomin.


2020-04-02 Kvartal

Så kan krisande företag räddas

Magnus Henrekson och Tommy Furland

Magnus Henrekson, IFN och Tommy Furland, auktoriserad revisor, skriver om regeringens åtgärdspaket i Kvartal. De anser att lån inte är tillräckligt för att rädda krisande företag. Istället skulle statliga bidrag som betalas ut via företagens skattekonton kunna vara lösningen.


2020-04-01 Dagens Industri

Rädda landets ekonomi och öka statsskulden

Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund

Martin Andersson, affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Industri tillsammans med Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda Entreprenörskapsforum, att statens åtgärder inte räcker: "Kraftfulla ekonomiska insatser försenas på grund av en politisk rädsla för en betydligt högre statsskuld. Men finanspolitiska principer bör inte upprätthållas på bekostnad av många företags överlevnad."


2020-04-01 Dagens Nyheter

Regeringens krispaket räcker inte – nu måste finansministern våga mer

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter att regeringens krispaket inte är tillräckligt. "Sverige får inte göra om misstagen från finanskrisen. Att agera kraftfullt och snabbt kan framstå som dyrt, men alternativet är ännu mer kostsamt."


2020-04-01 Svenska Dagbladet

Det behövs en rättvis fastighetsskatt

Åsa Hansson och Andreas Bergström

Åsa Hansson, Lunds universitet och IFN,  skriver en debattartikel om förändrad fastighetsskatt med Andreas Bergström, Fores i Svenska Dagbladet. I en ny rapport för Fores har Åsa Hansson undersökt förändringarna av fastighetsskatten. Enligt rapporten har reformen av fastighetsskatten trissat upp värdet på de dyraste bostäderna och samtidigt gjort skattesystemet mindre utjämnande. Därför behövs en högre fastighetsskatt, skriver Åsa Hanson och Andreas Bergström.


2020-03-29 Svenska Dagbladet

Smittspårning kan rädda ekonomin

Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Daniel Spiro och Robert Östling

Erik Lindqvist, affilierad till IFN, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att en snabbuppbyggnad av testkapacitet och smittspårning kan göra det möjligt att undvika att covid-19 leder till en mycket djup recession. Artikeln är skriven av flera nationalekonomer.


2020-03-28 Svenska Dagbladet

Äldre krisåtgärder håller inte nu, regeringen

Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund

Martin Andersson, affilierad till IFN, är en av tre nationalekonomer som i en debattartikel i Svenska Dagbladet efterlyser fler åtgärder för att mildra coronakrisens ekonomiska effekter. "Åtgärder som fungerade under 1990-talskrisen och finanskrisen har inte samma verkningskraft i dag. Räntekostnader bör nu sättas till noll där det är möjligt och ett tillfälligt moratorium införas vad gäller företagens amorteringar och räntor."


2020-03-27 Dagens Industri

Hemmamarknad viktig för vårt välstånd

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver en debattartikel i Dagens Industri om den inhemska tjänstesektorns betydelse för vår ekonomi. "Huvuddelen av det svenska välståndet emanerar från varor och tjänster producerade i Sverige för svenska brukare och konsumenter. Vi kan därför inte stillatigande se på när den inhemska tjänstesektorn förtvinar och dör under coronakrisen i tron att det är exportindustrin som ensam kan och ska vara räddningen för svensk ekonomi när krisen äntligen är över."


2020-03-25 Dagens Nyheter

100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver i Dagens Nyheter  om åtgärder som kan rädda ekonomin. "För att undvika en systemkollaps, där företagskonkurser och snabbt stigande arbetslöshet leder till en krasch på finans-och bostadsmarknaden krävs nu att staten träder in med permitteringsersättning, ersättning för andra fasta kostnader och moratorium för vissa skulder. Även om detta skulle kosta 100 miljarder i månaden i ett halvår är det hanterligt."


2020-03-22 Dagens Nyheter

Magdalena Andersson lovar 300 miljarder som inte finns

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN,  och Lunds universitet, skriver i en krönika i Dagens Nyheter om statens åtgärdspaket. "Journalister för okritiskt vidare det som regeringen lovar att satsa för att bromsa coronakrisen. I praktiken är beloppet bara en tiondel så stort, skriver han.


2020-03-20 Dagens Nyheter

Folkhälsomyndigheten har fått för stor makt i coronabekämpningen

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter att Folkhälsomyndigheten har fått för stor makt i coronabekämpningen. "Min syn är att beslut om åtgärderna mot coronasmittan i slutändan måste vara politiska. De ska självfallet bygga på medicinsk expertkunskap om olika ingrepps effektivitet. Men en myndighet som Folkhälsomyndigheten bör vara försiktig med att göra mer värderingsmässiga avvägningar. Ansvaret för dem ligger i stället på det politiska systemet som måste kunna välja såväl mer som mindre långtgående åtgärder än vad myndigheten rekommenderar."


2020-03-11 Dagens Nyheter

Politiker – inte Folkhälsomyndigheten – behöver ta täten i coronabekämpningen

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om coronabekämpningen. Hur långt sträcker sig en expertmyndighets ansvar och vilket ansvar har politiken, frågar han sig. "Min uppfattning är att betydligt kraftigare åtgärder borde ha vidtagits på ett tidigt stadium, eftersom kostnaderna för dessa förefaller begränsade jämfört med de kostnader som kan uppkomma på längre sikt vid omfattande smittspridning. Men dessa avvägningar är i grunden värderingsmässiga och bör göras på politisk nivå."


2020-02-09 Dagens Industri

EU måste klara teknikskiftet

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, och redaktör för Europaperspektiv skriver om EU:s utmaningar i och med det pågående teknikskiftet i en debattartikel i Dagens Industri. "Sverige, som i den digitala omställningen har kommit längre än de flesta andra länder, bör här vara en drivande och enande kraft. Om medlemsländerna misslyckas med att nå enighet blir priset högt och teknologiskiftets utlovade ekonomiska, politiska och miljömässiga vinster kommer att gå EU förbi."


2020-02-04 Dagens Nyheter

Finland står inför stora problem med sina offentliga finanser

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver om Finlands ekonomi i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida. "En åldrande befolkning pressar upp utgifterna. Därför behövs en tydlig plan för att öka sysselsättningen och minska budgetunderskottet. Den nya finska regeringens hittills aviserade politik är inte tillräcklig."


2020-02-03 Svenska Dagbladet

Kinas konflikter med Sverige är ett test

Fredrik Sjöholm

Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och IFN, skriver om Kinas konflikter med Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet: "Det är tydligt att Kina ser konflikterna med Sverige som ett test på hur mycket man kan köra med små länder. Undfallenhet från svensk sida kommer att stå oss dyrt på längre sikt, skriver professor Fredrik Sjöholm."


2020-01-31 Svenska Dagbladet

Slopa flerbarnstillägg – för miljöns skull

Börje Eriksson, Magnus Henrekson m.fl.

Magnus Henrekson, IFN, är en av undertecknarna när nätverket Population Matters Sweden skriver en debattartikel om flerbarnstillägg i Svenska Dagbladet. "Det är fel att ge statligt stöd för ett ökat barnafödande, eftersom det inte föds för få barn i Sverige. Att skaffa färre barn är det mest miljövänliga som vi som individer kan göra", skriver de bland annat.


2020-01-29 Arbetsmarknadsnytt

Den ökande ojämlikheten beror inte på lönerna

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om anledningen till den ökande ojämlikheten i en krönika i Arbetsmarknadsnytt: "Den som köpte aktier på 1990-talet gjorde en bra affär. Ännu bättre har det gått för dem som köpte småhus, som ökat tre gånger mer än konsumentprisindex den senaste 25års perioden. Både aktier och småhus bleknar emellertid i jämförelse med den verkliga vinstlotten: Bostadsrättslägenheter, som ökat sju gånger mer än konsumentpriserna. Jag skriver lott eftersom det mestadels handlar om tur: en bostad köps oftast när man behöver någonstans att bo och säljs när man behöver flytta."


2020-01-21 Dagens Nyheter

Finanskrisen var männens fel – får barnen lära sig i skolan

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om hur läroböcker i samhällsvetenskap lär ut ekonomi till gymnasieelever: "Det är ingen enkel uppgift att pedagogiskt och korrekt förklara ekonomi för gymnasieungdomar. Ändå förvånades jag över hur ofta böckerna utelämnar det grundläggande för att i stället anlägga minst sagt oväntade perspektiv."


2020-01-18 Svenska Dagbladet

Inför ett byråkratitak i välfärden

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver en gästledare i Svenska Dagbladet om att införa ett byråkratitak i välfärden: "När regeringens välfärdskommission nu inleder sitt arbete efter årsskiftet vore det ett utmärkt nyårslöfte att låta 2020-talet bli startskottet för en trimmad byråkrati där vård- och omsorgspersonal får ägna huvuddelen av sin tid åt kärnuppgifterna. Det behövs inte en byråkratiutredning för att införa ett byråkratitak."


2020-01-07 Dagens nyheter

Fel tid för Sverige att nu gå med i EU:s bankunion

Lars Calmfors

I en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter skriver Lars Calmfors, IFN, om EU:s bankunion: "Argumenten för och emot ett svenskt deltagande i EU:s bankunion väger relativt jämnt. En samlad bedömning ger dock slutsatsen att det är för tidigt att gå med."


2020-01-06 Svenska Dagbladet

Ogenomtänkt förslag om minimlön i EU

Per Skedinger

Per Skedinger, IFN, har utrett frågan om minimlöner åt EU-kommissionen och skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att: "En klåfingrig reglering av löner inom EU riskerar att leda till ökad politisk splittring. Det är antagligen det sista som EU-projektet behöver för närvarande."


2020-01-04 Dagens Nyheter

Sverige illa rustat för fortsatt stor invandring

Assar Lindbeck och Mats Persson

Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, skriver  i en debattartikel i Dagens Nyheter  tillsammans med Mats Persson, Stockholms universitet, om behovet av stora reformer som följd av invandringen: "Den stora invandringen har skapat ett segregerat Sverige utan homogen befolkning. Vårt samhälle är illa rustat för att hantera fortsatt stora invandrarströmmar. Nu krävs dyra och politiskt smärtsamma reformer av bostadsmarknad, arbetsmarknad, rättsväsende och skola."

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se