2020

Förstör inte det fria skolvalet

2020-08-27 Svenska Dagbladet

Författare: Mårten Blix

Förstör inte det fria skolvalet Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver om det fria skolvalet i en gästledare i Svenska Dagbladet. Han anser att det faktum att information om elever vid friskolor kan likställas med en affärshemlighet förstör hela tanken med det fria skolvalet. "Undanhållandet av information underminerar även kvalitetskonkurrensen mellan skolor. Detta gäller inte bara skolvalet utan även varje skolas möjlighet att observera och lära av andra skolors goda exempel."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Blix, Mårten (2020), ”Förstör inte det fria skolvalet”. Svenska Dagbladet, 27 augusti.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se