Forskningsöversikter

Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar - En översikt av nationalekonomisk forskning

2006-09 Arbetsrapport, R2006:004, ITPS

Författare: Mathias Herzing, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar - En översikt av nationalekonomisk forskning Mathias Herzing, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Rapporten beskriver grundläggande teorier om direktinvesteringar och multinationella företags funktionssätt och diskuterar hur väl dessa teorier kan förklara den empiriska verkligheten. Författarna analyserar effekterna på näringslivet i värdlandet för utländska direktinvesteringar med fokus på konkurrenseffekter, ägareffektivitetseffekter och spridningseffekter. Därefter diskuteras den empiriska litteraturen om produktivitetseffekter av utländska direktinvesteringar. Slutligen behandlas frågan om och hur utländska direktinvesteringar ska särbehandlas. Exempel ges på hur olika länder aktivt sökt attrahera direktinvesteringar.


Referens:

Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Mathias Herzing (2006), Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar – en översikt av nationalekonomisk forskning. R2006:004. Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS).

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se