Forskningsöversikter

Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar - En översikt av nationalekonomisk forskning

2006-09 Arbetsrapport, R2006:004, ITPS

Författare: Mathias Herzing, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar - En översikt av nationalekonomisk forskning Mathias Herzing, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Rapporten beskriver grundläggande teorier om direktinvesteringar och multinationella företags funktionssätt och diskuterar hur väl dessa teorier kan förklara den empiriska verkligheten. Författarna analyserar effekterna på näringslivet i värdlandet för utländska direktinvesteringar med fokus på konkurrenseffekter, ägareffektivitetseffekter och spridningseffekter. Därefter diskuteras den empiriska litteraturen om produktivitetseffekter av utländska direktinvesteringar. Slutligen behandlas frågan om och hur utländska direktinvesteringar ska särbehandlas. Exempel ges på hur olika länder aktivt sökt attrahera direktinvesteringar.


Referens:

Norbäck, Pehr-Johan, Lars Persson och Mathias Herzing (2006), Effektivitetseffekter av utländska direktinvesteringar – en översikt av nationalekonomisk forskning. R2006:004. Stockholm och Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS).

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se