Forskningsöversikter

Det samhällsekonomiska värdet av nya och fler produkter

2006-11 IFN:s Nyhetsbrev

Författare: Mattias Ganslandt

Det samhällsekonomiska värdet av nya och fler produkter Mattias Ganslandt

Antalet tillgängliga varor och tjänster ökar kontinuerligt, dels genom nya uppfinningar och produktförbättringar, dels genom import av utländska varor som inte tidigare varit tillgängliga för inhemska konsumenter. En central fråga är hur stor nytta konsumenterna har av dessa nya produkter.


Referens:

Ganslandt, Mattias (2006), ”Det samhällsekonomiska värdet av nya och fler produkter”. IFN:s Nyhetsbrev 2/2006. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se