Forskningsöversikter

Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt

2007-05 Integrationsverkets stencilserie 2007:09

Författare: Anna Sjögren och Yves Zenou

Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt Anna Sjögren och Yves Zenou

Översikten diskuterar ekonomiska teorier som ökar förståelsen för hur invandrade och deras barn integreras i samhället. Fokus ligger på varför invandrare och minoriteter ibland besitter mindre produktivt humankapital och varför deras humankapital ibland värderas lågt. Författarna lyfter fram hur ett ogynnsamt utgångsläge, boendesegregering och diskriminering resulterar i bristande incitament att investera i humankapital samt hur sociala normer och beteenden som hör utanförskap till förs vidare från en generation till nästa.


Referens:

Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), ”Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt”. Integrationsverkets stencilserie 2007:09. Norrköping: Integrationsverket.

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se