Forskningsöversikter

Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt

2007-05 Integrationsverkets stencilserie 2007:09

Författare: Anna Sjögren och Yves Zenou

Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt Anna Sjögren och Yves Zenou

Översikten diskuterar ekonomiska teorier som ökar förståelsen för hur invandrade och deras barn integreras i samhället. Fokus ligger på varför invandrare och minoriteter ibland besitter mindre produktivt humankapital och varför deras humankapital ibland värderas lågt. Författarna lyfter fram hur ett ogynnsamt utgångsläge, boendesegregering och diskriminering resulterar i bristande incitament att investera i humankapital samt hur sociala normer och beteenden som hör utanförskap till förs vidare från en generation till nästa.


Referens:

Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), ”Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt”. Integrationsverkets stencilserie 2007:09. Norrköping: Integrationsverket.

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se