Forskningsöversikter

Privatisering av trovärdighetsvaror

2008-11 IFN:s Nyhetsbrev 3-2008

Författare: Erik Lindqvist

Privatisering av trovärdighetsvaror Erik Lindqvist

Trovärdighetsvaror utmärks av att säljaren vet mer än köparen om köparens behov. Ett exempel är förhållandet mellan läkare och patient. Forskningen visar att privatisering av trovärdighetsvaror riskerar att leda till ökade kostnader genom att privata aktörer skapar sin egen efterfrågan. Samtidigt finns en risk att produktionen begränsas alltför mycket om produktionen organiseras inom den offentliga sektorn.


Referens:

Lindqvist, Erik (2008), ”Privatisering av trovärdighetsvaror”. IFN:s Nyhetsbrev 3/2008. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil: 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se