Forskningsöversikter

Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln

2014-06 IFN:s Nyhetsbrev 5-2014

Författare: Matilda Orth

Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln Matilda Orth

Plan- och bygglagen har en rad miljömässiga syften. Men den kan även begränsa butikers möjligheter att etablera sig. IFN-forskaren Matilda Orth har i ett par studier av svensk detaljhandel påvisat betydande kostnader för sådana inträdeshinder i form av förlorad produktivitetsutveckling och försämrat konkurrenstryck bland etablerade butiker.

Hur påverkar graden av regleringar för att öppna nya butiker produktiviteten i befintliga butiker på lokala marknader? Stämmer det att regleringar ger upphov till långsammare produktivitetsutveckling, som det ibland påstås, är det viktigt att kvantifiera storleken på sådana effektivitetsförluster.


Referens:

Orth, Matilda (2014), "Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln". IFN:s Nyhetsbrev 5/2014. Stockholm: Institutet för Näringslivsforskning.

Matilda Orth

Kontakt

Tel: 08 665 45 31
Mobil: 0736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se