Forskningsöversikter

Institutionernas ekonomi – betydelsen av lagar, moral och attityder

2014-11 IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

Författare: Niclas Berggren

Institutionernas ekonomi – betydelsen av lagar, moral och attityder Niclas Berggren

År 1939 grundades Industriens Utredningsinstitut (IUI). Namnet, liksom institutets logotyp (två rykande skorstenar), för onekligen tankarna till samhällsekonomins ”hårda” sida: tung industri, produktion, realkapital och fysiskt arbete. I detta kapitel presenteras ett nytt forskningsprogram vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) – IUI:s nya namn sedan 2006 (med ett bladverk som logotyp) – som betonar ekonomins ”mjuka” sida.


Referens:

Berggren, Niclas (2014), "Institutionernas ekonomi – betydelsen av lagar, moral och attityder". Kapitel 2, sid. 25–42 i Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner, red., IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag. 

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se