Forskningsöversikter

En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet

Underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019, december 2019

Författare: Fredrik Heyman och Lars Persson

En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet Fredrik Heyman och Lars Persson

I en uppmärksammad studie av Frey och Osborne (2017) beräknas sannolikheter för att olika yrken kommer att ersättas av datorer eller robotar inom en tämligen snar framtid. Deras huvudresultat är att ungefär hälften av den totala sysselsättningen i USA löper risk att automatiseras inom 10 till 20 år.

En del forskare framhåller att riskerna för utslagning av vissa typer av jobb och att inkomstklyftor riskerar att öka i spåren av implementeringen av den nya teknologin. Andra forskare betonar istället möjligheterna som ny teknologi kan ge upphov till i form av en god utveckling av produktiviteten och därmed bidra till ökat välstånd i samhället.​


Referens:

Heyman, Fredrik och Lars Persson (2019), "En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet". Underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65. Stockholm: Finansdepartementet och Norstedts Juridik. 

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se