Forskningsöversikter

Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?

2010-10 Tillväxtanalys, rapport dnr 2010/065

Författare: Mikael Stenkula och Yves Zenou

Städer och tillväxt: Vad säger forskningen? Mikael Stenkula och Yves Zenou

I denna studie gjord på uppdrag av Tillväxtanalys sammanfattas forskningsläget och förklaras varför tillväxt och jobbskapande i så hög grad sker i (större) städer i dagens utvecklade länder. Forskningsgenomgången är i hög grad inriktad på att ge vägledning för politiken.


Referens:

Stenkula, Mikael  och Yves Zenou (2010). ”Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?”. Dnr 2010/065. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se