Introtexter

Nyhetsbrev för november 2006

Bästa läsare, Ett inspirerande halvår har passerat sedan vårt förra nummer av Nyhetsbrevet. I min nya roll som VD för Institutet för Näringslivsforskning har jag mött medarbetare som med stort engagemang bidrar till vår förändring och en omvärld som uppskattar vår förnyelse.

I samband med vårt namnbyte bestämde vi oss för att också modernisera våra arbetsformer. Vi ville åstadkomma högre relevans i forskningen och ökad närvaro i samhällsdebatten. Dessutom ville vi sjösätta nya forskningsprogram med fokus på näringslivets framtidsfrågor.

Sedan april har mycket uträttats. Inom ramen för vårt forskningsprogram om globaliseringen och företagen har vi genomfört en konferens med ledande forskare från såväl Europa som USA. Samtidigt har vi arrangerat egna policyseminarier och medverkat på arenor som samlar företrädare från alla delar av samhället. I dagarna pågår planerna inför höstens stora konferens “Globalization of the production of services”. Det är glädjande att notera att vår forskning är efterfrågad av alla er som påverkar näringslivets framtid.

Besök gärna vår hemsida om du vill veta mer om institutets framtidsplaner. Där finns all vår samlade forskning presenterad och du hittar information om rapporter och kommande seminarier. Vi vill att du ska uppleva oss som en unik kunskapskälla i frågor som rör näringslivets framtida utveckling.

Nu hoppas jag att du får stor behållning av vårt Nyhetsbrev.

Magnus Henrekson

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se