Introtexter

Forskning om riskkapital undersöker de samhällsekonomiska konsekvenserna


Näringslivet utvecklas ständigt vilket avspeglar sig i vår forskning som därmed också ställs inför nya frågor. Under senare år har riskkapital blivit en allt viktigare del av näringslivet, först i USA och sedan i Europa och inte minst i Sverige. Riskkapitalföretag är företag som specialiserar sig på att dels utveckla unga entreprenörsföretag, dels omstrukturera stora mogna företag. Frågor om vilka effekter riskkapitalmarknaden har på den samhällsekonomiska effektiviteten i näringslivet i allmänhet och i Sverige i synnerhet är viktiga att ställa och hittills relativt outforskade.

IFN startade därför för några år sedan ett projekt om just de frågorna. Delar av resultaten från detta projekt redovisas av Joacim Tåg i detta nummers temaartikel.

För att utveckla vår forskning ytterligare inom riskkapitalområdet är det avgörande att samarbeta över nationsgränserna. I juni arrangerade IFN därför en konferens om riskkapital och ekonomisk utveckling. Där presenterades de senaste resultaten från världsledande forskare och IFN:s medarbetare fick också värdefull återkoppling på sin egen forskning. Detta kan du läsa om i Nina Öhrns referat från konferensen.

Lars Persson, vice vd IFN
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se