Introtexter

Oberoende forskning kräver finansiering

Ett av statlig finansiering oberoende institut som IFN behöver långsiktiga privata finansiärer. Ända sedan starten 1939 har Institutet fått stöd av av organisationer, stiftelser och individer som velat förstärka forskningens roll i samhällsdebatten. Bland finansiärerna märks särskilt Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse liksom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Bakom varje nytt forskningsprogram finns därmed en engagerad finansiär. Tack vare finansiellt stöd från Gustaf Douglas med familj kommer Institutet för Näringslivsforskning (IFN) att kunna starta ett nytt forskningsprogram – ”Entreprenörskapets ekonomi”. Programmet syftar till att öka förståelsen av hur ekonomiska grundförutsättningar, bolagsägandeformer och allmänna institutioner påverkar entreprenörsdriven tillväxt.

Inom detta, liksom övriga, program har vi höga ambitioner. Vi vill leverera näringslivsrelevant forskning av högsta vetenskaplig kvalitet. De finansiärer som väljer att stödja oss främjar inte bara våra forskare och våra program, de bidrar också till ökad pluralism i samtalet om Sveriges framtid.

Vårt nyhetsbrev är ett sätt att dela med oss av de insikter som forskningen för med sig. Min förhoppning är att ni vill fördjupa er inom något av de ämnen som berörs och vill besöka vår hemsida där vår forskning finns presenterad.

Lars Persson
v vd

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se