Introtexter

Anställningsskyddet i fokus

Anställningsskyddets omfattning och utformning är av central betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt. Det är också en kontroversiell institution, inte minst i Sverige. Politiskt är frågan känslig och regelverket ges därför sällan utrymme i debatten om en förbättrad arbetsmarknad. Det gör Per Skedingers unika genomlysning av forskningen på området särskilt angelägen och värdefull, vilket också reaktionerna på hans nya bok Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen? (SNS Förlag) visar.

Effekterna av anställningsskyddets utformning är ett snabbt växande forskningsområde. Av de 85 empiriska studier som Per Skedinger går igenom har mer än hälften tillkommit de senaste tre åren. De senare studierna bygger i högre utsträckning än tidigare på individ-, företags- och branschdata. Därmed ges nya möjligheter att studera anställningsskyddets effekter på olika grupper på arbetsmarknaden. En tydlig slutsats av forskningen är att en arbetsmarknad präglad av omfattande regleringar sänker sysselsättningsgraden för ungdomar och invandrare. Det kan vara en viktig faktor för att förklara t.ex. förhållandet att ungdomsarbetslösheten i Danmark, med en betydligt mindre reglerad arbetsmarknad, är knappt nio procent, medan den i Sverige under lång tid varit mer än dubbelt så hög.

Forskningen ger också vid handen att ett starkt anställningsskydd i många fall bidrar till en lägre produktivitet och minskad strukturomvandling, dock utan att de individer som omfattas av skyddet känner sig tryggare. Ett starkt anställningsskydd har således en kostnad och denna kostnad är allt annat än jämnt fördelad i befolkningen. En fråga som inställer sig är vilket pris vi är beredda att betala och hur kostnads- och intäktskalkylen egentligen ser ut? För den som söker insikt och kunskap finns nu, tack vare en gedigen forskarinsats, nya forskningsrön att tillgå på ett lättillgängligt sätt.

Läs mer om Per Skedingers forskning i nyhetsbrevet och kontakta oss gärna om du vill få mer information.

Magnus Henrekson

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se