Introtexter

IFN firar 70 år som fristående forskningsinstitut

Ett väl fungerande och dynamiskt näringsliv är av avgörande betydelse för ett lands välstånd. Under 2009 firar IFN 70 år som forskningsinstitut. Allt sedan starten 1939 har IFN (tidigare IUI) bidragit till att öka kunskapen om vilka ekonomiska grundförutsättningar, institutioner och regelverk som kan bidra till att skapa tillväxt i näringslivet. Då som nu är behovet av vägledning i form av relevant samhällsekonomisk forskning stort. Det gäller inte minst i tider av ekonomisk kris.

Det är i år 70 år sedan Asea-chefen och entreprenören Sigfrid Edström lyckades göra verklighet av sin övertygelse att näringslivet behövde ett eget kvalificerat utredningsinstitut.

IFN:s uppgift har sedan dess varit att producera nationalekonomisk forskning av hög akademisk kvalitet inom områden som är av central betydelse för näringslivets utveckling. Generationer av forskare har arbetat och utvecklats vid institutet och många har med stor framgång gått vidare till näringsliv, statsförvaltning, universitet och intresseorganisationer. Det senaste exemplet är docent Karolina Ekholm som nyligen utsågs till vice riksbankschef. Några av dessa har skrivit personliga betraktelser över vad tiden vid IFN har gett i form av personlig och professionell utveckling i en jubileumsbok som utkommer i september. Boken ger en inträngande bild av både näringslivets och den nationalekonomiska forskningens utveckling sedan 30-talet och framåt.

Den snabba teknologiska utvecklingen och de allmänna politiska förändringarna innebär att forskning om näringslivet ständigt är relevant. Inte minst ser vi det i dag när globaliseringen av näringslivet fortsätter i snabb takt, samtidigt som världen går igenom en finansiell kris av historiska proportioner. Behovet av vägledning i form av välgrundad och relevant forskning om näringslivets funktionssätt och förutsättningar är därmed kanske större än vid något tidigare tillfälle under efterkrigstiden. IFN:s mål är att fortsätta ge viktiga bidrag till denna forskning och därmed bidra till ökad pluralism i samtalet om Sveriges framtid.

Vårt nyhetsbrev är ett sätt att dela med oss av de insikter som forskningen ger. Min förhoppning är att ni vill fördjupa er inom något av de ämnen som berörs och vill besöka vår hemsida där vår forskning finns presenterad.

 

Trevlig läsning och en skön sommar önskar

Magnus Henrekson
vd
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se