Introtexter

Förändrad verklighet kräver nya mått

När fundamentala förändringar sker i näringslivets funktionssätt är det av stor betydelse att nya data samlas in och analyseras. Under de senaste decennierna har en allt större andel av företagsinvesteringarna skett i immateriella tillgångar såsom forskning och utveckling. Detta till trots behandlas nästan alla immateriella investeringar som kostnader i nationalräkenskaperna. Det är därför angeläget att kvantifiera dessa investeringar samt undersöka deras betydelse för ekonomisk tillväxt.

För att öka vår förståelse av företagsinvesteringarnas betydelse för den ekonomiska tillväxten deltar IFN därför i det europeiska forskningsprojektet COINVEST. Projektet syftar till att samla in data för ett brett spektrum av kunskapsinvesteringar för att sedan införliva dessa i ekonomiska prestationsmått. För att säkerställa att insamlade data blir av högsta kvalitet och jämförbarhet är COINVEST organiserat som ett samarbete mellan sju ledande europeiska forskningsorganisationer i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Förhoppningen är att denna nya forskning bland annat ska kunna ge en mer rättvisande bild av svenskt näringslivs investeringar och deras betydelse för Sveriges tillväxt under 2000-talet.

Via vår hemsida och temaartikeln i detta nyhetsbrev kan du ta del av de studier och nya kunskaper som COINVEST och andra projekt med nya data genererar. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om den forskning vi bedriver.

 
Trevlig läsning önskar

Lars Persson
Vice vd
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se