Introtexter

Vi tar entreprenören på allvar

Enskilda individer och entreprenörer spelar en avgörande roll för att utveckla ekonomier och skapa tillväxt. Det lär oss inte minst en tillbakablick i Sveriges ekonomiska historia som präglats av entreprenörer som Lars Magnus Ericsson, Gustaf de Laval, Alfred Nobel, Ingvar Kamprad, Erling Persson och Ruben Rausing. Utan deras insatser hade Sverige varit ett fattigare land.

Trots detta faktum har entreprenörers roll i ekonomin framförallt studerats inom den företagsekonomiska forskningsansatsen. Den har dock en svaghet i att den genom sin fokusering på studier av enskilda företag och avsaknad av prediktiv analys inte kan studera hur olika institutioner och regelverk i allmänhet påverkar entreprenörskapet och dess effekt på näringslivets förnyelse och den ekonomiska tillväxten. Nationalekonomiska metoder är däremot väl lämpade för att studera dessa typer av effekter.

Därför har vi inrättat ett forskningsprogram om entreprenörskap med syfte att bidra med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten. Ett första steg är boken Entreprenörskap som undertecknad skrivit tillsammans med Mikael Stenkula och som sammanfattar den internationella forskningen på området (se nedan). I september samlar vi ledande internationella forskare i Vaxholm för en konferens på temat entreprenörskap och innovationer.

Via vår hemsida och vårt nyhetsbrev kan du ta del av de studier och de kunskaper som forskningen genererar. Genom att sprida dessa kunskaper hoppas vi kunna bidra till de förändringar som krävs av politik, regelverk och institutioner för att bättre kunna ta tillvara entreprenörens drivkrafter.

Trevlig läsning och en skön sommar önskar

Magnus Henrekson 
VD

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se