Introtexter

Intensivt internationellt forskningsutbyte vid IFN


Nationalekonomisk forskning som bedrivs i Sverige använder nästan uteslutande metoder som har utvecklats utomlands och studerar också till stor del liknande frågeställningar. För att utveckla IFN:s forskning är det därför nödvändigt att vi deltar i den internationella forskningen. Med anledning av detta har IFN under våren och försommaren arrangerat tre internationella konferenser, med följande teman: (i) familj, barn och arbete, (ii) elmarknadens ekonomi, och (iii) privatiseringar. Dessa konferenser ger IFN:s forskare tillfälle att inhämta såväl faktakunskap som metodkunskap från internationellt ledande forskare inom respektive område, och ger även IFN:s forskare möjlighet att få högkvalitativ feedback på sin egen forskning. De kontakter som knyts under konferenserna är också en ingång till viktiga internationella nätverk som kan stimulera till framtida relevant forskning.

Lars Persson
v vd

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se