Introtexter

Intensivt internationellt forskningsutbyte vid IFN


Nationalekonomisk forskning som bedrivs i Sverige använder nästan uteslutande metoder som har utvecklats utomlands och studerar också till stor del liknande frågeställningar. För att utveckla IFN:s forskning är det därför nödvändigt att vi deltar i den internationella forskningen. Med anledning av detta har IFN under våren och försommaren arrangerat tre internationella konferenser, med följande teman: (i) familj, barn och arbete, (ii) elmarknadens ekonomi, och (iii) privatiseringar. Dessa konferenser ger IFN:s forskare tillfälle att inhämta såväl faktakunskap som metodkunskap från internationellt ledande forskare inom respektive område, och ger även IFN:s forskare möjlighet att få högkvalitativ feedback på sin egen forskning. De kontakter som knyts under konferenserna är också en ingång till viktiga internationella nätverk som kan stimulera till framtida relevant forskning.

Lars Persson
v vd

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Elisabeth Precht

IFN kalendarium

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se