Introtexter

Riskkapital i fokus

En av våra mest angelägna uppgifter som forskningsinstitut är att tidigt initiera forskning om nya och viktiga företeelser i näringslivet. Därför påbörjar vi nu ett nytt forskningsprojekt om riskkapital och dess roll i samhället inom ramen för vårt forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

Riskkapitalbranschen har under de senaste åren vuxit snabbt och utgör i dag en viktig del av såväl svenskt som internationellt näringsliv. Enligt Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) uppgick riskkapitalbolagens investeringar i Sverige år 2007 till cirka 1,6 procent av BNP och Sveriges riskkapitalbransch är därmed, tillsammans med Storbritanniens, ledande inom Europa. I dag arbetar omkring 170 000 svenskar i något av de drygt 800 företag som ägs av riskkapitalister.

I ljuset av denna utveckling har vi initierat ett forskningsprojekt som syftar till att bidra med värdefull kunskap om hur riskkapitalbranschen fungerar och vilka dess effekter är på centrala företeelser som innovation, jobbskapande och produktivitet. Som en viktig del i projektets utveckling samlade vi i september ledande internationella forskare till en konferens i Vaxholm om ägandeformer och hur företagens organisation påverkar näringslivets utveckling. Ett av de teman forskarna fokuserade på var hur riskkapitalister som ägare påverkar företagen de investerar i (se referat nedan). Inom ramen för detta projekt kommer också en unik databas med över 450 riskkapitalutköp att byggas upp och sammankopplas med detaljerad boksluts- och ägarinformation över juridiska personer i Sverige.

Inom detta, liksom övriga, projekt har vi höga ambitioner. Vårt mål är att leverera näringslivsrelevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Via vår hemsida och vårt nyhetsbrev kan du ta del av de studier och de kunskaper som forskningen genererar. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om den forskning vi bedriver.

Trevlig läsning önskar

Lars Persson
Vice vd
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se