Introtexter

Riskkapitalets roll för entreprenörskapets utveckling

Tillsammans med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket är IFN huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris inom entreprenörskapsområdet. Priset delas ut årligen till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling.

Årets pristagare, professor Josh Lerner från Harvard Business School, berör en omdebatterad och central fråga för näringslivets utveckling – vikten av innovationer, entreprenörskap och betydelsen av riskkapital för dessa. Oräkneliga politiker, opinionsbildare och intressegrupps-företrädare från jordens alla hörn har under senare år frågat sig hur deras land, region eller stad kan bli mer som Silicon Valley. Åtskilliga miljarder har också hämtats ur offentliga budgetar för projekt som förväntas leda mot detta mål. I sin senaste bok – Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It – pekar Josh Lerner på de viktigaste lärdomarna från forskningen hittills på det innovationspolitiska området. Inte minst behandlar han frågan om regeringar och andra offentliga organ på olika nivåer kan göra något och i så fall vad.

Lerners forskning ligger nära många av de frågor som behandlas av IFN:s egna forskare, särskilt inom vårt entreprenörsforskningsprogram. Liksom vi har han ambitionen att den egna forskningen ska vara av intresse även för aktörer utanför forskarvärlden och gärna också kunna ge vägledning vid den ekonomiska politikens utformning.
 

Trevlig läsning önskar

Magnus Henrekson
vd
 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se