Introtexter

När kommersialiseras svenska innovationer? IFN:s databas ger kunskap

Att ta fram och kommersialisera innovationer är avgörande för näringslivets utveckling. Under de senaste decennierna har en stor del av forskning och utveckling (FoU) i Sverige skett i små entreprenörsföretag. Trots detta har vi en begränsad kunskap om vilka faktorer som påverkar om dessa investeringar leder till att nya produkter och tjänster når marknaden.

En central del i IFN:s forskning är att bygga upp svenska databaser som gör det möjligt att studera frågeställningar som är viktiga för näringslivets utveckling. För att öka kunskapen om vad som är avgörande för om svenska innovationer kommersialiseras har IFN byggt upp och utvecklat en unik databas med information om små företag och privatpersoner som beviljats patent. Databasen innehåller bl.a. information om huruvida patentet har använts för kommersialisering, hur mycket patentet har citerats och vilken typ av finansiering uppfinnaren fått.

Via temaartikeln i detta nyhetsbrev och vår hemsida kan du ta del av de studier och nya kunskaper som denna databas och andra projekt med nya data genererar. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om den forskning vi bedriver.


Trevlig läsning önskar

Lars Persson
Vice vd

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se