Introtexter

Rapporter till Globaliseringsrådet

 Daniel Waldenström, IFN, och Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, kommer under våren att leverera rapporten ”Globalisering och inkomstfördelning”. I rapporten presenteras en empirisk analys av globaliseringens påverkan på svenskarnas inkomster och förmögenheter under de senaste decennierna samt hur utvecklingen ser ut i andra länder.

 I maj presenterar Katariina Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, samtliga verksamma vid IFN, rapporten ”Multinationella företag i Sverige och dess effekter på löner och sysselsättning”. Rapporten inkluderar bland annat en analys över vilka typer av arbeten som multinationella företag förlägger till Sverige och vilka som flyttas ut till andra länder.

 Magnus Henrekson, IFN, och Ulf Jakobsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterar i maj rapporten ”Globalisering och svenskt ägande”. Rapporten analyserar och beskriver internationaliseringen av ägandet i svenska företag och anger ett antal tänkbara framtidsscenarier. 

 I höst kommer Per Skedinger, IFN, att lägga fram rapporten ”Globalisering, arbetsrättsregler och minimilöner”. Rapporten beskriver bland annat hur regelverk och övriga villkor för arbetsrätt och minimilöner ser ut i Sverige i dag jämfört med andra länder samt hur de har utvecklats över tiden.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se