2006-2012


Temaartikel:   

Är telemarknaden mogen för avreglering?
– Forskningen pekar i annan riktning

av Johan Stennek och Thomas P. Tangerås

Den svenska telemarknaden kännetecknas av fler företag och fallande priser. Därmed har EU-kommissionen och den svenska regeringen inlett en översyn av regelverken, med det långsiktiga målet att konkurrens och fria marknadskrafter ska få råda.

Frågan är om den svenska telemarknaden är mogen för avregleringar nu. Aktuell forskning vid Institutet för Näringslivsforskning visar att konkurrensen på mobiltelemarknaden sannolikt inte skulle fungera utan ett stöttande regelverk. Samtidigt föreslår författarna att det nuvarande detaljstyrande regelverket överges till förmån för ett strukturellt regelverk.

PilLäs mer

Referat:   

Produktivitetsvinster vid privatiseringar

Östeuropas snabba övergång från plan- till marknadsekonomi har möjliggjort en storskalig undersökning av hur produktiviteten i offentligt ägda företag påverkas när de privatiseras. Ett omfattande datamaterial från Rumänien, Ryssland, Ungern och Ukraina visar att privatiseringar leder till ökad produktivitet, speciellt när köparna är utländska.

PilLäs mer

Erfarenhet minskar överoptimism hos egenföretagare

Ny forskning visar att optimismen sjunker med erfarenheten hos egenföretagare. Dessutom är individer som är mer optimistiska mer benägna att bli egenföretagare än att vara anställda. Men optimismens påverkan på valet att bli egenföretagare minskar med erfarenheten. Detta resultat ifrågasätter att många regeringar uppmuntrar folk att bli egenföretagare baserat på självoptimism.

PilLäs mer

Konkurrensens betydelse för innovationstakten

I debatten om företagens innovationsbenägenhet finns företrädare för olika skolor. Huruvida stark konkurrens främjar eller motverkar innovationstakten och därmed tillväxten tvistar debattörerna om. Brittiska data tyder dock på ett komplext samband: innovationstakten gynnas mest av ett medelhårt konkurrenstryck.

PilLäs mer

Aktiviteter:   

Från skjortor till satelliter?
En granskning av Kinas ekonomi


Sveriges ekonomi påverkas i hög grad av utvecklingen i Kina. För att öka förståelsen för Kinas ekonomiska utveckling bjöd Institutet för Näringslivsforskning in till ett öppet seminarium den 14 februari 2007. Under ledning av professor Pontus Braunerhjelm diskuterade ledande forskare aktuella utmaningar i Kinas ekonomi och implikationer för svenskt näringsliv.

 Mer om seminariet

Nyheter

:
 
 

Ny bok om institutets historia

Industriens Utredningsinstitut grundades 1939. Det kom att bli Sveriges största och under lång tid enda institut för tillämpad forskning i frågor som har relevans för näringslivet. Så skriver skriftställaren Anders Johnson på baksidan av den nya boken Brobyggare & ifrågasättare som precis lämnat tryckpressarna. I boken berättar Anders Johnson om bakgrunden till IUI:s bildande och om viktiga personer och rapporter fram till namnbytet 2006. Boken kan köpas till självkostnadspris (80 kr).

 Beställ boken: marie.tilert@ifn.se
 Ladda ner boken i PDF-format. Vårt nya forskningsprogram ”Entreprenörskapets ekonomi”
 

Våren 2007 startar IFN upp ett nytt forskningsprogram om ”Entreprenörskapets ekonomi”. Genom ett sjuårigt anslag från Gustaf Douglas med familj har institutet säkerställt ett program som ska utforska hur ekonomiska grundförutsättningar, ägandeformer och allmänna institutioner påverkar entreprenörens villkor. Professor Magnus Henrekson och docent Lars Persson kommer tillsammans att utveckla det program som involverar flera av institutets forskare. Samarbeten kommer inom ramen för programmet att utvecklas med internationellt ledande forskare och institutioner som Max Planck-institutet i Jena, universitetet i Amsterdam och Stanforduniversitetet. För mer information om programmet kontakta magnus.henrekson@ifn.se eller lars.persson@ifn.se.   


  
Assar Lindbeck får stipendium från Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse  

Assar Lindbeck har en mångårig relation till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Redan under 1960-talet medverkade han i två IUI-studier om bostadsmarknaden respektive jordbrukssektorn. Mest känd är dock Assar Lindbeck som chef för Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet (1971–95) och som ansvarig för den s.k. Lindbeckkommissionen 1992–93.

Efter sin pensionering från chefskapet vid IIES har Assar Lindbeck tillbringat allt mer tid vid IFN. Under senare år har hans forskning i första hand handlat om välfärdsstatens problem.

Assar Lindbeck har erhållit ett personligt stipendium från Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse och kommer under de närmaste tre åren att arbeta med frågor kring produktionen av offentliga tjänster, särskilt hälso- och sjukvård.

 

Ny medarbetare:   

Docent Fredrik Sjöholm har anställts som forskare på IFN. Han disputerade vid Lunds universitet 1997 och kommer närmast från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit verksam vid National University of Singapore. Fredrik Sjöholms forskning berör främst globaliseringens aspekter och inkluderar ett brett spektrum av frågeställningar kring ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar. Kinas och övriga Östasiens allt mer betydande roll som mottagare av utländska direktinvesteringar har också en framträdande plats i hans forskning. Fredrik Sjöholm är ny chef för vårt forskningsprogram ”Globaliseringen och företagen”.
 

Aktuella forskningsrapporter:   

Effekter av utlandsägande och utländska uppköp på anställdas löner
av Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall
 Läs mer

Ekonomisk och social interaktion i samband med Kinas ekonomiska reformer
av Assar Lindbeck
 Läs mer

WTO:s domstolsväsen tycks inte systematiskt missgynna u-länder
av Henrik Horn och Petros C. Mavroidis
 Läs mer

 


 

   Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.
 


 

 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se