2006-2012


Temaartikel:   

Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen?

Anna Sjögren  
av Per Skedinger

Lagstiftningen om anställningsskydd är en av de mest kontroversiella institutionerna på arbetsmarknaden och politiker och organisationsföreträdare för en intensiv debatt om anställningsskyddets positiva och negativa effekter. I den nyligen utgivna boken Effekter av anställningsskydd – Vad säger forskningen? lämnar docent Per Skedinger ett värdefullt bidrag till debatten genom att sammanfatta den snabbt växande och omfattande nationalekonomiska forskningen på området. Boken finns att köpa från bl.a. SNS Förlag och sammanfattas här i ett längre referat.

PilLäs mer

Referat:   

Varför privatiseras vissa tjänster men inte andra?

Vad styr beslutet att privatisera en viss verksamhet? Jonathan Levin och Steven Tadelis visar i en nyutkommen uppsats att möjligheten att kontrollera kvaliteten har en avgörande betydelse för om den privatiseras.

PilLäs mer

IFN och Globaliseringsrådet:   

Under våren kommer Institutet för Näringslivsforskning ytterligare att förstärka bidraget till Globaliseringsrådets arbete. Helena Svaleryd, fil dr och forskare vid IFN, är sedan den 1 oktober 2007 knuten till rådets kansli som utredare. Fredrik Sjöholm, professor och ansvarig för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen, behåller samtidigt sin roll som extern forskningsledare med ansvar för ett antal av Globaliseringsrådets underlagsrapporter.

Globaliseringsrådets arbete syftar till att analysera globaliseringens effekter och hur dessa kan påverka svenska förhållanden och svensk ekonomi. Ett stort antal forskare vid IFN kommer under året att skriva underlagsrapporter till rådet.

Läs mer om rapporterna

 

Nyheter:   

Ny kommunikationschef

 
Joakim Thulin
tillträdde som kommunikationschef den 1 februari 2008. Joakim har tio års erfarenhet av rådgivning inom projekt som är inriktade mot entreprenörskap och näringsliv. Han delar sin tid mellan IFN och uppdrag via den egna kommunikationsbyrån Safehaven. Sofia Strömberg går vidare till en roll som utbildningschef på Berghs School of Communication.
 


 
Ekonomistas

 
En ny svensk nationalekonomisk blogg, Ekonomistas, har startats av sex forskare, däribland IFN-medarbetarna Daniel Waldenström och Jonas Vlachos. På ekonomistas.se publiceras dagliga inlägg om samhälle, politik och vetenskap med syfte att främja en vital och seriös samhällsdebatt utifrån nationalekonomiska utgångspunkter.

Ekonomistas är en av de allra första nationalekonomiska bloggarna i Sverige, men i andra länder finns sedan flera år ekonombloggar som kommit att bli mycket inflytelserika. Bland upphovsmännen till dessa återfinns nobelpristagaren Gary S. Becker (”The Becker-Posner Blog”), Harvardprofessorn Gregory Mankiw (”Greg Mankiw’s Blog”) och Princetonprofessorn Paul Krugman (”Conscience of a Liberal”).

 

Ny medarbetare:   

Harald Edquist är ekonomie doktor i ekonomisk historia. Han disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i juni 2006 på en avhandling som bland annat behandlade vilken effekt teknologiska genombrott har haft på produktivitetsutvecklingen. Harald Edquist var tidigare anställd som forskningsledare vid SNS där han medverkade i två konjunkturrådsrapporter. Vid IFN kommer Harald att delta i ett internationellt forskningsprojekt som ska kvantifiera investeringar i kunskap och undersöka hur de påverkar produktivitet.

Läs mer

Kommande aktiviteter:   

IFN Stockholm Conference

Familj, barn och arbete är tema för årets upplaga av IFN Stockholm Conference, förlagd till Vaxholm den 22–23 maj.

En åldrande befolkning och låga födelsetal har gjort tillgången på kvalificerad arbetskraft till en het politisk fråga i många OECD-länder. Förutsättningarna för att kunna förena familj och karriär är numera lika mycket en fråga om framtida kompetensförsörjning som om jämställdhet och välbefinnande för barn och föräldrar. IFN har bjudit in ledande forskare till Vaxholm för att presentera och diskutera forskning på området, till exempel hur familjepolitik och barnomsorg påverkar familjers arbetskraftsdeltagande och barnafödande, samt hur det i förlängningen påverkar hälsa och välfärd.

Konferensen organiseras av Helena Svaleryd, Anna Sjögren och Eva Mörk. Finansiellt stöd för konferensen erhålls av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Konferensen är en satsning inom ramen för projektet Barnomsorgens effekter på det långsiktiga arbetskraftsutbudet som ingår i forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi.

 Nordisk forskarkonferens om elmarknaden

Den 9–10 juni arrangerar IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson en nordisk forskarkonferens om elmarknaden på Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Syftet är att stimulera samarbete och informationsutbyte mellan nordiska forskare, seniora såväl som doktorander, på området. Huvudanförandet hålls av Frank Wolak, professor vid Stanford University.

Kontakta Thomas Tangerås eller Sven-Olof Fridolfsson för frågor om konferensen.

 

Aktuella forskningsrapporter:   

Är höginkomsttagarna globaliseringens vinnare?  
av Jesper Roine, Jonas Vlachos och Daniel Waldenström
Läs mer

Ekonomisk-social interaktion i Kina
av Assar Lindbeck
Läs mer


  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här. 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se