2006-2012


Temaartikel:   

Det samhällsekonomiska värdet av nya och fler produkter

av Mattias Ganslandt

Antalet tillgängliga varor och tjänster ökar kontinuerligt, dels genom nya uppfinningar och produktförbättringar, dels genom import av utländska varor som inte tidigare varit tillgängliga för inhemska konsumenter. En central fråga är hur stor nytta konsumenterna har av dessa nya produkter.

PilLäs mer

Referat:   

Antidumpningsåtgärders dolda effekter

Allt fler länder inför och använder antidumpningslagstiftning. De direkta negativa effekterna på handelsflödena är ofta förhållandevis små. Men de indirekta negativa effekterna visar sig vara väsentligt större.

PilLäs mer

Vad gör karteller framgångsrika?

Skillnaden i framgång mellan olika karteller är enorm. God organisation är en viktig faktor för att förklara varför vissa karteller i högre grad än andra lyckas monopolisera sin bransch. Konkurrensvårdande myndigheter bör därför överväga hårdare straff för välorganiserade karteller.

PilLäs mer

Sambandet mellan vinster och löner i multinationella företag

Forskning från John Budd, Jozef Konings och Matthew Slaughter visar hur vinster i multinationella företags moderbolag påverkar lönerna i utländska dotterbolag. Uppsatsen är en del av en omfattande och aktuell forskningslitteratur som behandlar hur alltmer internationaliserade och sammanflätade ekonomier påverkar länders arbetsmarknader.

PilLäs mer

Aktiviteter:   

Konferens med fokus på ”Globalization and corporate restructuring”

Institutet för Näringslivsforskning arrangerade den 10–11 september 2006 konferensen ”Globalization and corporate restructuring”. Deltagarna bestod av amerikanska och europeiska forskare som är ledande inom forskningsområdet.

I centrum för konferensen stod aktuella forskningsfrågor som t.ex. hur efterfrågan på arbetskraft i hemlandet påverkas av offshoring och vilken betydelse utformningen av företagsskattesystemet har för effektiviteten i fusionsdrivna internationella strukturomvandlingar. Samtliga forskare förde med sig nya och aktuella studier på områden som är centrala i den svenska debatten om globaliseringens villkor.

Mer om konferensen

Kommande aktiviteter

:
 
 

Konferens 20 november i Näringslivets Hus
Globalisering av tjänsteproduktionen
- Implikationer för en liten öppen ekonomi -

Internationell handel och utländska direktinvesteringar i tjänsteproduktionen ökar i rask takt. Denna förändring påverkar små öppna ekonomier och har en fundamental effekt på såväl anställda som företag. Även konsumtionen i den privata och offentliga sektorn berörs när konkurrensen ökar. Huvudsyftet med denna konferens är att fokusera på effekterna av denna förändringsprocess.

Inbjudan till konferensen


Frukostseminarium 7 december
Rikare kan ingen vara
- Ny studie om toppinkomsternas utveckling i Sverige -

Vem blir rik i dagens Sverige och varför? Går vägen till stora inkomster via utbildning och arbete eller krävs helt andra resurser? Har skillnaderna mellan dem som tjänar mest och övriga grupper ökat eller minskat under seklet som gått?

Läs mer


Seminarium 12 december
Sambandet mellan transparens och tillväxt
-Med klara spelregler växer Europa -

Transparens har blivit ett modeord i debatten om tillväxtens villkor. Lissabonstrategin förordar den öppna samordningsmetoden som bas för tillväxt. De omskrivna företagsskandalerna förklaras med bristen på transparens. Frågan är hur transparens i beslutsprocesser och regelverk påverkar tillväxten i Europa. Vilken betydelse har öppenhet i regeringens och riksbankens arbete för näringslivets vilja att investera? Vad betyder genomlysningen av företag för marknadens växtkraft?

Läs mer

Nya medarbetare:   

Fredrik Heyman disputerade 2002 vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling om sambandet mellan löner, företags lönsamhet och strukturomvandling. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är arbetsmarknadsekonomi, under senare tid med inriktning på internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden.


 

Henrik Jordahl disputerade vid Uppsala universitet år 2002 på en avhandling som främst behandlar väljarbeteenden i svenska riksdagsval. Vid institutet kommer han att delta i forskningsprogrammet om tjänsteproduktion. Andra forskningsintressen inkluderar politiska kandidater samt socialt kapital och tillit. Förutom vetenskapliga arbeten har han också skrivit ett flertal debattartiklar och policyinriktade rapporter, senast för Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission.


 

Henrik Horn kommer närmast från en tjänst som professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning är huvudsakligen inriktad mot internationell ekonomi och industriell organisation i skärningsområdet mellan ekonomi och juridik, särskilt vad gäller internationella integrationsavtal som World Trade Organization (WTO)-avtalet och preferensavtal som EU. Hans arbeten spänner över områden från ekonomisk teori till konkreta policytillämpningar.

Henrik Horn var tidigare ledamot av Marknadsdomstolen och har även arbetet fyra år vid WTO:s forskningsavdelning. Han har undervisat på grund- och doktorandutbildningen vid Stockholms universitet och vid bl.a. Handelshögskolan i Stockholm, Princeton University, Graduate Institute of International Studies i Geneve och World Trade Institute i Bern.

Henrik Horn är Non-resident Senior Fellow vid Bruegel, Bryssel, och Research Fellow vid Centre for Economic Policy Research, London.


 

Aktuella forskningsrapporter:   

Trygghetslagstiftning och frånvaro – erfarenheter av ett naturligt experiment
av Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson
Läs mer

Kan skattekonkurrens leda till ineffektiva utländska företagsförvärv?
av Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Jonas Vlachos
Läs mer

Teknologiska genombrott avgörande för produktivitetstillväxten 
av Harald Edquist och Magnus Henrekson
Läs mer

 

 

 

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev - svara med "Avanmäl" till info@ifn.se.

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se