2006-2012


Temaartikel:   

Bidrar multinationella företag till låga löner och otrygga arbeten?

av Fredrik Sjöholm

Multinationella företag utgör en betydande del av svensk ekonomi och sysselsätter en stor del av arbetskraften. Det finns skäl att tro att detta kan ha effekter på löner såväl som på graden av anställningstrygghet. Multinationella företag kan skifta produktion mellan länder och därigenom möjligtvis pressa löner och erbjuda mer osäkra anställningar. Å andra sidan är multinationella företag i allmänhet relativt stora vinstrika företag vilket kan ha positiva effekter på de anställdas villkor. Denna uppsats diskuterar och sammanfattar den empiriska litteraturen om utländska direktinvesteringars effekt på löner och anställningstrygghet med speciellt fokus på de studier över svenska förhållanden som genomförts vid Institutet för Näringslivsforskning.

PilLäs mer

Referat:   

Sambandet mellan daghem och barns hälsa

Frågan om hur daghem påverkar barns hälsa är viktig vid utvärderingen av offentligt subventionerad barnomsorg. Den är dock svår att studera eftersom de bakomliggande faktorer som bestämmer om barn går på daghem eller inte kan också påverka deras hälsa. En ny studie utnyttjar data som gör det möjligt attt hantera detta selektionsproblem.

PilLäs mer

Doha-avtal och preferensurholkning

En central fråga i Doha-förhandlingarna är risken för att u-länder förlorar exportmöjligheter då tullarna mellan i-länder kan komma att sänkas mer än tullarna mellan u-länder och i-länder. En ny studie pekar på att detta inte bör vara ett omfattande problem, även om vissa länder fortfarande kan drabbas.

PilLäs mer

Nyheter:   

Ny bok om entreprenörskap


Vad är entreprenörskap och hur bör det definieras? Vilken roll spelar det för ett lands ekonomiska utveckling? I boken Entreprenörskap söker professor Magnus Henrekson och fil dr Mikael Stenkula svar på dessa frågor. De granskar entreprenörskapets grunder och analyserar dem ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Mot denna bakgrund diskuterar de också banden mellan ekonomisk politik och entreprenörskap.

 Den 27 september kl. 13.30—15.30 anordnar SNS en konferens kring boken Entreprenörskap. Boken kommenteras av finansminister Anders Borg och av en ledande socialdemokratisk politiker. Vi återkommer med mer information när det slutgiltiga programmet föreligger. 

 

Entreprenörskap, SNS Förlag, ISBN 978-91-85695-12-6
Boken finns i bokhandeln och kan beställas via t.ex. www.adlibris.se eller www.akademibokhandeln.se 

IFN bidrar till Globaliseringsrådet

Regeringen har tillsatt ett Globaliseringsråd för att fördjupa kunskaperna och bredda det offentliga samtalet om globaliseringens effekter på Sverige. En central del i rådets arbete är inhämtning och analys av aktuell forskning med bäring på globaliseringsfrågan. Rådet har anlitat professor Fredrik Sjöholm, IFN, som extern forskningsledare. I sin roll som forskningsledare ska Fredrik Sjöholm tillhandahålla egna forskningsunderlag samt samordna underlag från IFN som kommer att bidra med studier kring bl.a. effekter av globaliseringen på arbetsmarknad och skatter.

Kontakta Fredrik Sjöholm, för frågor om IFN:s roll och studier.
 

 

Aktiviteter:   

Nordisk konferens i industriell ekonomi

Den 1–2 juni arrangerade IFN-forskarna Johan Stennek och Thomas Tangerås den sjätte nordiska konferensen i industriell ekonomi (Norio). Huvudtalare var Mark Armstrong, professor vid University College London, som höll ett föredrag om konkurrensproblem på mobiltelemarknaden. Konferensens andra huvudtema var privat kontra offentlig tjänsteproduktion. 

Mer om konferensen


 

Kommande aktiviteter:   

IFN samlar forskare inom fältet entreprenörskap och innovationer

Den 10–11 september samlas forskare som Zoltan Acs, William Baumol och Marie Thursby i Vaxholm utanför Stockholm för en konferens på temat entreprenörskap och innovationer. Initiativtagare är Institutet för Näringslivsforskning som för sjätte gången genomför the IFN Stockholm Conference. Centrala frågeställningar vid konferensen kommer att vara hur interaktionen mellan företag med olika typ av ägandeform sker på innovationsmarknaden och hur institutioners utformning påverkar processen. I samband med konferensen presenterar forskare på IFN nya studier om kommersialisering av patent, patentlagstiftningens effekt på entreprenöriella innovationer och hur det institiutionella ramverket i vid mening bestämmer hur väl kommersialiseringsprocessen fungerar.

Kontakta Lars Persson eller Magnus Henrekson, för frågor om konferensen. 

Seminarium: Japan i ljuset av Kina

Japan var ett ekonomiskt lokomotiv för världsekonomin fram till 1980-talets slut. Sedan dess har landet tampats med stora ekonomiska problem. Istället är det Kina som utvecklas i hög hastighet och drar världens investeringar till sig. Trots det är Japan fortfarande världens nominellt största ekonomi efter USA. Den 3 september gästas IFN av professor Yoshino Naoyuki, Keio University i Japan. I samband med besöket bjuder vi in till ett frukostseminarium där professor Naoyuki beskriver viktiga ekonomiska förändringar i Japan och effekterna av landets ekonomiska integration med Kina.

Var: Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34
När: Den 3 september kl. 08.30–10.00
Anmälan: elisabeth.gustafsson@ifn.se

Mer information om seminariet finner du på vår hemsida i början av augusti. Vi skickar också ut en separat inbjudan i augusti.

 

Aktuella Forskningsrapporter:   

Är västvärldens långa period av minskande förmögenhetsskillnader över?
av Henry Ohlsson, Jesper Roine och Daniel Waldenström
Läs mer

Kollektivavtalsreglerade minimilöner – utformning och effekter
av Per Skedinger
Läs mer

Utländska uppköp till nytta för Polen
av Karl-Markus Modén, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson
Läs mer

  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här. 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se