2006-2012


Temaartikel:   

Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet?

Anna Sjögren    Helena Svaleryd
av Anna Sjögren och Helena Svaleryd

Konsten att förena arbete och familj uppmärksammas ofta i samhällsdebatten, inte bara i Sverige utan i övriga Europa och på andra sidan Atlanten. Frågan är högaktuell i Tyskland där man som ett försök att undanröja hot om framtida brist på arbetskraft infört en föräldraförsäkring efter nordisk förlaga och även diskuterar utbyggnad av barnomsorgen. Målet är att få kvinnor att både jobba mer och föda fler barn. Historiskt, eller åtminstone under efterkrigstiden, har jämförelser mellan länder pekat på en motsättning mellan kvinnligt arbetskraftsdeltagande och barnafödande. Det är till synes lätt att förstå varför. Det tar tid att föda och fostra barn och det har varit näst intill omöjligt att förena detta med förvärvsarbete. Så är det inte längre. I dag har paradoxalt nog de OECD-länder där kvinnligt arbetskraftsdeltagande är lågt också de lägsta födslotalen.

PilLäs mer

Referat:   

Kontraktformens inverkan på patent

Förståelsen för hur kommersialiseringsprocessen för patent fungerar är ännu mycket begränsad. I en ny studie av Roger Svensson, IFN, mäts vilka faktorer som påverkar ett patents framtida potential.

PilLäs mer

Spelar vd någon roll?

Spelar vd:n någon roll för ett företags resultat? Frågan har stor aktualitet i den allmänna debatten där bland annat en kritik av höga ersättningsnivåer till vd:ar har förekommit. Ett ännu opublicerat manuskript av Bennedsen, Péres-González och Wolfenzon är ett viktigt bidrag till forskningen om betydelsen av ägare, vd och styrelse för ett företags utveckling.

PilLäs mer

Aktiviteter:   

IFN Stockholm Conference 2007

Internationellt ledande forskare, däribland ekonomiprofessorerna William Baumol och Marie Thursby från USA liksom Simon Parker från England, deltog i IFN Stockholm Conference 2007. Temat för konferensen var ”Firms in the Innovation Process: The Effects of Ownership, Legislation and Taxation”. Tillsammans med forskare från IFN diskuterades hur institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten.

Ett särskilt intresse ägnades åt studier som berör hur skatteregler, patentlagstiftning och äganderätt påverkar entreprenörens villkor i ekonomin. Den allmänna bild som framkom i de preliminära studierna var att interaktionen mellan olika typer av ägandeformer, såsom entreprenörsföretag, småföretag och storföretag, är viktig för en väl fungerande innovationsmarknad, och att detta bör beaktas ur ett tillväxtpolitiskt perspektiv. I det här nyhetsbrevet presenterar vi två referat som summerar två av de studier som presenterades på konferensen. Se mer ovan.


 

Nyheter:   

Nytt forskningsprogram: Elmarknadens ekonomi

Under hösten har IFN startat upp ett nytt forskningsprogram om ”Elmarknadens ekonomi”. Syftet med programmet är att studera elförsörjningens organisering, funktionssätt och reglering. Programmet samfinansieras av de tre stora producenterna på den svenska elmarknaden, Vattenfall, Fortum och E.ON, samt av Svenska Kraftnät som svarar för driften av stamnätet, och konsumentvaru- och pappersföretaget SCA som representant för elkonsumenterna. Fil. dr Thomas Tangerås och fil. dr Sven-Olof Fridolfsson kommer att utveckla programmet men IFN kommer även att knyta till sig externa forskare. En av dessa är fil. dr Pär Holmberg, Uppsala universitet. För mer information om programmet kontakta thomas.tangeras@ifn.se.

Mer om programmet


 

Boken Entreprenörskap väckte debatt – reaktionerna i media blev många

I slutet av september lanserade Magnus Henrekson och Mikael Stenkula sin bok Entreprenörskap på ett seminarium i SNS regi. Boken är en unik sammanställning av den internationella forskningen kring entreprenörskap och vänder sig till alla som vill förstå entreprenörskapets grunder. På plats vid seminariet fanns finansminister Anders Borg och f.d. näringsminister Thomas Östros för att kommentera boken och villkoren för svenskt företagande. Deras huvuduppgift var att beskriva hur politiken kan stimulera fler att starta företag. Därmed startade de en debatt som förts vidare i många medier. Här delar vi med oss av några smakprov: 

 2007-10-11 Veckans Affärer - Sveriges 500 största bolag 
 2007-10-07 Sydsvenskan - Från snack till verkstad 
 2007-09-30 Folkbladet - Tänk om karl´n har rätt! 
 2007-09-30 Dagens Nyheter - Den blinda fläcken 
 2007-09-26 Dagens Nyheter - Ekonomkåren missar ekonomins viktigaste motor
 


 

Ny medarbetare:   


Erik Lindqvist
disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm i oktober 2007 på en avhandling som bland annat behandlade privatisering av institutionsvård för ungdomar med sociala problem. Hans forskningsintressen är främst organisationsekonomi och politisk ekonomi, men även arbetsmarknadsekonomi och demografi.

Läs mer

Kommande aktiviteter:   

De rika drar ifrån – frukostseminarium på IFN den 6 december

 

Stefan Fölster         Irene Wennemo            Martin Ådahl
Stefan Fölster och Irene Wennemo kommenterar och Martin Ådahl är moderator.


Klyftan mellan de allra rikaste och övriga har sannolikt ökat mer i Sverige än i något annat västland sedan 1980. Detta trots att det politiska målet har varit att utjämna förmögenhetsskillnader. En ny studie av nationalekonomerna Daniel Waldenström och Jesper Roine utmanar den officiella statistiken genom att bl.a. inkludera rika svenskars utlandstillgångar. Deras slutsats är att unika förutsättningar i den svenska ekonomin har lagt grunden till mycket stora, och för staten osynliga, förmögenheter. Frågan är om klyftan vidgas ytterligare i takt med globaliseringen. 

Medverkande: Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, Daniel Waldenström, IFN, Irene Wennemo, LO och Martin Ådahl, den gröna liberala tankesmedjan. 

 Wealth Concentration over the Path of Development: Sweden, 1873–2005, IFN WP 722. 
 Läs mer och anmäl dig
 


 

Aktuella forskningsrapporter:   

Tillit och tillväxt: Ett skakigt samband  
av Niclas Berggren, Mikael Elinder och Henrik Jordahl
Läs mer

Hur påverkar internationaliseringen sambandet mellan löner och sysselsättning?
av Katariina Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm
Läs mer

Effekter av exklusiva kontrakt mellan köpare och säljare
av Chiara Fumagalli, Massimo Motta och Lars Persson
Läs mer


  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här. 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se