2006-2012


Temaartikel:   

Utköpsbolagens roll i näringslivet


av
Joacim Tåg

Under de senaste 20 åren har riskkapital i form av utköpsinvesteringar blivit en viktig del av det svenska näringslivet. Den internationella forskningen tyder på att utköpsbolagen skapar värde genom aktiv ägarstyrning, kapitalinjektioner och operationell professionalisering. Insatserna leder till reala produktivitetsökningar när resurser omfördelas internt inom företaget. Omfördelningen påverkar tillväxttakten i antalet anställda och löner olika beroende på vilket land som studeras. Det finns inga belägg för att långsiktiga investeringar minskas eller att uppköp skulle ske enbart på grund av skattefördelar.

PilLäs mer

Referat:   

Strategier för butiksetablering – exemplet Wal-Mart

av Matilda Orth

Geografisk närhet medför avsevärda kostnadsbesparingar och styr därför etableringen av nya butiker. Åtminstone för Wal-Mart, världens största företag räknat i omsättning, vars expansion analyserats i en studie av Thomas J. Holmes.

PilLäs mer

Entreprenörer söker strategiskt kontakter med ny kunskap

av Frédéric Delmar

Forskningen har hittills fokuserat på hur entreprenörers existerande nätverk skapar framgång. Vi vet däremot lite om hur entreprenörer skapar nya kontakter och utvecklar sina nätverk. I en ny studie visar Balagopal Vissa att entreprenörer arbetar strategiskt också med att skaffa nya kontakter, förbättra sitt nätverk och får därmed nya konkurrensfördelar.

PilLäs mer

Nyheter:   

IFN:s böcker tillgängliga digitalt

Nästan alla böcker som getts ut på svenska av IFN:s medarbetare sedan 1939 finns nu tillgängliga på institutets webbplats. Det är en del av IFN:s omfattande digitaliseringsprojekt som har som mål att allt forskningsmaterial från institutet ska finnas tillgängligt digitalt och sökbart för alla intresserade.

— Dagens användare kräver digital tillgång för att de ska använda materialet och detta kommer bara att accentueras i takt med att nya generationer av forskare kommer fram som helt och hållet skolats under den digitala eran, säger vd Magnus Henrekson.

Framöver kommer bland annat fler engelska titlar samt svenska utredningar, uppsatser och bokrecensioner att göras tillgängliga.

Ta del av materialet

 

Avhandling om sambandet mellan entreprenörskap och egenföretagande

IFN-medarbetaren Tino Sanandaji disputerade i juli vid University of Chicago. I avhandlingen gör Tino en internationell jämförelse av extremt framgångsrika entreprenörer, sådana som tjänat minst en miljard dollar på sitt entreprenörskap. Ett viktigt resultat från jämförelsen är att länder med hög grad av entreprenörskap har färre egenföretagare. Låg genomsnittsinkomst, höga skatter, regleringar på företagande samt svaga institutioner är associerade med hög andel egenföretagare, men få entreprenörer. Detta samband förklaras med att i en välfungerande ekonomi har de bästa entreprenörerna större möjlighet att skapa nya företag och växa och därigenom absorbera de mindre effektiva småföretagen. Resultaten tyder på att det är vilseledande att använda egenföretagande som empiriskt mått för att uppskatta graden av innovativt entreprenörskap.

Läs mer om Tino och hans forskning

 

IFN-forskare ger råd inför Kinas femårsplan

Professor Yves Zenou är en av de världsledande ekonomer som har deltagit i ett kinesiskt forskningsprogram inför landets kommande femårsplan. Han har lyft behovet av billiga bostäder för att minska fattigdomen och främja landets utveckling.

Läs mer

 

Nytt om styrelsen

Magdalena Gerger är ny ledamot i IFN:s styrelse. Magdalena Gerger är civilekonom och vd för Systembolaget.

 

Konferens om industriell ekonomi

500 deltagare och 350 presentationer av vetenskapliga arbeten blir det när European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) årliga internationella konferens äger rum i Stockholm den 1─3 september. Oligopolmarknader, konkurrenslagstiftning, industridynamik, företags tillväxtmönster och kontrakt är några av de områden som kommer att behandlas. IFN är en av organisatörerna och flera av institutets medarbetare kommer att presentera sin forskning.

På konferensen deltar förutom forskare även beslutsfattare inom frågor som konkurrens, marknadsregleringar, forskning och utveckling samt finansiella marknader.

Läs mer

Aktuella forskningsrapporter:   

Konkurrens leder inte alltid till lägre priser
av Shon Ferguson
Läs mer

Ligger ekonomi eller politik bakom kommunernas val av privata alternativ?
av Mikael Elinder och Henrik Jordahl
Läs mer

Hur påverkade reformen av uppsägningstider i LAS 1997 rörligheten på svensk arbetsmarknad?
Fredrik Heyman och Per Skedinger
Läs mer
 

Nytt om medarbetare:   

Joacim Tåg ny chef för Globaliseringsprogrammet

Joacim Tåg är ny chef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen. Han disputerade 2008 vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har jobbat på IFN sedan dess. Hans forskning handlar om hur finansmarknaderna påverkar samhället, mer specifikt om förändringar i företag efter ägarbyten/riskkapitalinvesteringar.

─ Jag ser fram emot de nya utmaningarna som denna roll ger mig och tycker att det skall bli roligt att utveckla programmet tillsammans med våra medarbetare.

─ Inom Globaliseringsprogrammet har vi flera spännande studier på gång som rör fusioner och förvärv, handelsavtal samt den ökade betydelsen av Asien i världsekonomin. Ett spår som jag hoppas kunna utveckla är forskning kring hur de globala finansiella marknaderna påverkar företagen, säger Joacim.

Joacim efterträder Fredrik Sjöholm som har tillträtt en professur i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Läs mer om Joacim och hans forskning

 

Niclas Berggren är nyanställd som forskare hos IFN. Niclas är docent i nationalekonomi och kommer närmast från en tjänst hos Ratio. Hans forskning är inriktad på institutionell ekonomi, hur formella institutioner som lagar och regleringar och informella som moral och tillit påverkar ekonomin. I en ny studie som han har skrivit tillsammans med Christian Bjørnskov (Aarhus Universitet) visar han att i samhällen med högre andel religiösa personer är skyddet svagare för äganderätten än i andra länder. Möjliga förklaringar till det förhållandet skulle kunna vara att religiösa människor tycker att det är viktigare med omfördelning av resurser än äganderätt eller att de inte tycker att världsliga saker som äganderätt är viktigt.

Niclas ansvarar också för IFN:s forskarseminarieserie.

Läs mer om Niclas och hans forskning

 

Ola Andersson är nyanställd som forskare hos IFN. Han disputerade 2008 i Lund och har fram tills nu arbetat på Handelshögskolan i Stockholm. Ola ägnar sig framför allt åt spelteori och hur kommunikation påverkar samarbeten. Han har bland annat undersökt hur möjligheten att kommunicera påverkar kartellbildningar och visat att mer kommunikation kan leda till mindre samarbeten mellan parter.

Läs mer om Ola och hans forskning

 

Florin Maican är verksam som nationalekonom vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och sedan i våras affilierad till IFN. På IFN jobbar han tillsammans med Matilda Orth och studerar bland annat hur konkurrens påverkar detaljhandelns effektivitet.

Läs mer om Florin och hans forskning

Sedan sist:   

Utdelning av Global Award

Steven Klepper mottar priset som delades ut av Prins Daniel.  Foto: Entreprenörskapsforum

Den 16 juni mottog Steven Klepper 2011 års Global Award for Entrepreneurship Research. Han är professor i nationalekonomi vid Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA och har i sin forskning intresserat sig för branschers utveckling över tid och vilka faktorer som är avgörande för näringslivets förnyelse och utveckling. Prissumman är på 100 000 euro och delas ut av IFN, Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Huvudsponsor för priset är den svenske entreprenören och industrimannen Rune Andersson.

Läs mer om Steven Klepper

 

Forskare prisas för artikel om kriminalitet

Yves Zenou, forskare vid IFN och Stockholms universitet, har tillsammans med Eleonora Patacchini, Sapienza, fått pris för bästa artikeln accepterad för antagning till tidskriften Law, Economics and Organization åren 2009 och 2010. Den prisade artikeln heter ”Juvenile Delinquency and Conformism” och handlar om hur grupptryck påverkar ungas kriminalitet i USA.

Läs mer om priset

 

Energiekonomi i fokus för sommarkonferens


I juni samlades 400 personer i Stockholm för att diskutera energiekonomi.  Foto: Cia Österberg

I slutet av juni deltog energiekonomer från hela världen i en konferens tillsammans med ledande representanter från näringsliv och politik för att diskutera ”Institutions, Efficiency and Evolving Energy Technologies”. Konferensen, som samlade drygt 400 deltagare, ägde rum i Stockholm och IFN var en av arrangörerna. Bland talarna återfanns bland annat BP:s styrelseordförande Carl-−Henric Svanberg och Øystein Løseth, vd för Vattenfall. IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg, Ewa Lazarczyk och Thomas Tangerås deltog i konferensen och presenterade sina senaste uppsatser.


IFN-konferens om riskkapital och ekonomisk utveckling

På IFN Stockholm Conference 2011 i Vaxholm presenterades studier om bland annat entreprenörers kommersialiseringsstrategier, effekterna av riskkapitalinvesteringar och om hur olika lagar påverkar marknaden för företagsägande.

Läs mer

Policyseminarium: Hur vet vi när nästa kris kommer?

I slutet av maj anordnade IFN ett välbesökt policyseminarium som hade rubriken ”Hur vet vi när nästa kris kommer?”. Finansforskaren Edward Altman var huvudtalare och Karolina Ekholm, Riksbanken, och Lars Oxelheim, IFN kommenterade. under ledning av moderatorn Martin Ådahl.

Läs referat och se film från seminariet 
 

Forskarseminarium:   

2011-08-24 10:00 Eddie Anderson, University of Sydney
Ranking Games and Gambling: When to Quit When You’re Ahead

2011-08-31 10:00 Tommaso Valletti, Imperial College London
Net Neutrality and Innovation at the Core and at the Edge

IFN:s forskarseminarier finns nu tillgängliga i Google calender.
 


 

För att få kontinuerlig uppdatering av vår verksamhet, se www.ifn.se eller följ oss på Facebook  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.
 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se