2006-2012


Temaartikel:   

Påverkar företagsbeskattningen småföretagares benägenhet att bilda aktiebolag


av
Karin Edmark

År 2006 reformerades de omdiskuterade skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, så att ägare till fåmansbolag, i synnerhet med högt aktiekapital och/eller höga lönekostnader, fick sänkt skatt. I denna studie beräknar vi den effektiva skattepremien för åren 2004–2009 av att driva ett företag som fåmansaktiebolag (AB) istället för enskild firma. Vi finner stöd i data för att en ökad skattefördel av att bilda bolag ökar sannolikheten att företag drivs som AB.

PilLäs mer

Referat:   

Chefers betydelse för produktiviteten

av Tino Sanandaji

Gör chefer något vettigt? Frågan debatteras passionerat runt fikabordet på arbetsplatser. Allmänhetens kritiska inställning till chefers höga löner beror sannolikt delvis på intrycket att deras prestationer inte är viktiga för företags produktivitet.

PilLäs mer

Aktuella forskningsrapporter:   

Försäljning av företag till utländska ägare kan stimulera inhemska investeringar
av Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson
Läs mer

Varför entreprenörer tar stora risker ─ men ändå inte tillräckligt stora
Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos
Läs mer

Leder ägandet av underleverantörer i utvecklingsländer till mer effektiv produktion?
Shon Ferguson och Sara Formai
Läs mer

Ökad konkurrens ger fler kvinnor i politiken
Olle Folke och Johanna Rickne
Läs mer

Nytt från IFN:   

Om hoten mot EU:s sammanhållning

I Europaperspektiv 2012 (Santérus Förlag) ger nio ledande svenska forskare inom ekonomi, statsvetenskap och juridik sin bild av hur arbetslöshet,
migrationspolitik och nationalism kan hota EU:s sammanhållning i spåren av den ekonomiska krisen. Vilka konsekvenser har den stigande arbetslösheten och de växande nationalistiska strömningarna för migrationspolitiken i Europa? Klarar EU de motsättningar som följer när vissa medlemsländer trappar upp argumentationen för nationella särlösningar? Kommer den fria rörligheten och EU:s gemensamma arbetsmarknad att kunna upprätthållas? Räcker tilliten mellan EU-länderna för att enas om ett gemensamt regelverk kring arbetskraftsinvandringen, som både tillvaratar migranternas rättigheter och löser unionens långsiktiga demografiska underskott?

En av författarna är IFN-forskaren Per Skedinger som skriver om ”Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering”.

Läs mer
 

Segregation + invandring = INTE sant

IFN-forskaren Andreas Bergh är redaktör för den nyutkomna antologin Från utsatt till utmärkt område – bortom ekonomiska frizoner (FORES). Yves Zenou, IFN, är en av medförfattarna. Utgångspunkten för boken är regeringens beslut att utreda så kallade nystartszoner, områden med gynnsamma villkor för företag, i utsatta områden. Som »skuggutredning« tar dock boken medvetet ett vidare grepp.

Sociala problem i segregerade bostadsområden i de stora städerna har blivit en olycklig symbol i debatten om invandringen. Ändå finns inget ödesbestämt över att områden med många invandrare ska ha dessa negativa associationer. Chinatowns och invandringstäta förorter i Kanada och USA har ofta präglats av hög sysselsättning och stark tillväxt.

Antologin ger inga färdiga svar. Författarna står var och en för sina slutsatser som pekar åt olika håll, ibland rentav i motsatta riktningar. Gemensamt har de dock att de visar att det finns vägar framåt och gott om idéer för att förändra situationen.

Läs mer
 

Stor offentlig sektor hämmar tillväxt

Tidigare i år publicerades boken Varför går det bra för Sverige? Om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling. (FORES + IVRIG), som har skrivits av IFN-forskarna Magnus Henrekson och Andreas Bergh. ”Vår analys visar att Sveriges goda ekonomiska utveckling efter 1990-talskrisen är i linje med vad vi bör förvänta oss enligt modern tillväxtforskning” skriver författarna. De har studerat den senaste forskningen om relationen mellan storleken på offentlig sektor, det institutionella ramverket och ekonomisk tillväxt. Ett resultat är ”ett signifikant negativt samband mellan den offentliga sektorns storlek och den ekonomiska tillväxten per capita i rika länder”.
Författarna menar att det ”går bra för Sverige till stor del därför att vi minskat den offentliga sektorns omfattning och ökat den ekonomiska friheten”. De menar att skattesystemet bör reformeras så att det blir mindre tillväxthämmande. ”Både arbetsmarknad och bostadsmarknad är i Sverige illa fungerande och kraftigt reglerade jämfört med många andra länder”.

Läs mer
 

Fram för entreprenörer!

Boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? (Samhällsförlaget) är skriven av Magnus Henrekson, Pontus Braunerhjelm och Klas Eklund. Författarna menar att Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. De menar att det krävs breda åtgärder för att göra Sverige som helhet mer kreativt. Det behövs ett innovationspolitiskt ramverk som framgångsrikt skapats för finans- och penningpolitiken. Författarna presenterar hur ett sådant ramverk bör se ut.

I boken presenterar författarna ett förslag till innovationspolitiskt ramverk, av ungefär samma slag som skapats för finans- och penningpolitiken. Förslaget sammanfattas i tio innovationspolitiska principer: Tio budord för ett mer innovativt Sverige.

Läs mer

Kunskap om entreprenörer

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji är redaktörer för boken Institutional Entrepreneurship i bokserien “The International Library of Entrepreneurship” (Edward Elgar). Här kategoriseras och klassificeras den växande forskningen om samspelet mellan institutioner och entreprenörskap. Författarna undersöker dessutom hur entreprenörer själva formar institutioner.

Läs mer
 


IFN/IUI-publikationer 1939‒2011

Johanna Chamberlain och Magnus Henrekson har som en del av IFN:s historiska projekt för första gången samlat allt som publicerats sedan starten 1939 till och med 2011. Syftet är att materialet ska finnas tillgängligt via institutets externa eller interna hemsida, beroende på hur rättigheterna ser ut i det enskilda fallet. I förordet till boken förklaras att ”för att forskningen skall ha någon mening måste resultaten göras tillgängliga för alla berörda. På sedvanligt sätt har Institutets arbete alltid redovisats i böcker och facktidskrifter. Åtskilliga digra verk har sammanfattats i småskrifter. Tidningsartiklar har varit en viktig kanal till den intresserade allmänheten. Förutom att uppmuntra medarbetarna att popularisera sin forskning är Institutets policy att bejaka deras deltagande i samhällsdebatten med kvalificerade inlägg på olika områden”.

Läs mer

 

Kalendarium:   

Frukostseminarium 9 oktober: Bättre folkhälsa med minskad inkomstspridning?

Trenden i västvärlden är tydlig: inkomsterna ökar och människors levnadsstandard förbättras – men samtidigt ökar skillnaderna mellan rika och fattiga. Innebär de ökade klyftorna att vi mår sämre och i så fall på vilket sätt? Med anledning av boken Blir vi sjuka av inkomstskillnader? författad av Andreas Bergh, Therese Nilsson och Daniel Waldenström, bjuder IFN in till ett frukostseminarium den 9 oktober.

Läs mer 
 

Nytt om medarbetare:   

Lars Persson, docent i nationalekonomi och vice vd på IFN, har utnämnts till CESifo Fellow (Center for Economic Studies vid universitetet i München). CESifo Research Network är ett forskarnätverk med ledande ekonomer från hela världen. CESifo utgör en plattform för diskussioner om aktuella tillämpade och teoretiska teman inom ekonomi, med tonvikt på policyfrågor.

Per Hjertstrand har anställts som forskare på IFN. Per är fil.dr och disputerade i nationalekonomi 2008 vid Lunds universitet. Per forskar inom ekonometri, med fokus på produktions- och konsumtionsanalys. För närvarande arbetar han i projekt som bland annat syftar till att utveckla statistiska procedurer för att testa om grundläggande produktions- och konsumentmodeller kan förklara observerad data.

Elisabeth Precht har anställts som kommunikationschef på IFN. Elisabeth har många års erfarenhet som journalist och författare – samhällsreporter och ledarskribent. Under 20 år var hon verksam utomlands, främst i USA där hon bland annat var chefredaktör för svensk-amerikanska handelskamrarnas tidning.
 

Hänt sedan sist:   

SNS Analys: Personvalssystemet – ett meningslöst kryssande?

Den 16 augusti, halvvägs genom innevarande mandatperiod, presenterade nationalekonomerna Olle Folke (Columbia University och IFN) samt Johanna Rickne (IFN och Uppsala universitet) en rapport om hur personvalet påverkar partiernas nomineringsprocesser. SNS arrangerade seminariet.

Läs mer och se film
 

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur kan Sverige bli mer entreprenöriellt?

Tisdagen den 21 augusti lanserades boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? Författare är Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Klas Eklund, SEB, och Magnus Henrekson, IFN. Marcus Wallenberg höll ett inledningsanförande.

Läs mer
 

Vad avgör vem som vinner USA:s presidentval? – Om valkampanjernas betydelse för utgången av valet

Ett par veckor efter att republikanernas och demokraternas konvent i USA avslutats, dvs. i mitten av september, kan man i stort lita på det valresultat som opinionsundersökningarna ger. Detta förutspådde professor Robert S. Erikson från Columbia University på ett seminarium den 16 augusti, arrangerat av IFN i samarbete med FORES.

Läs mer
 

IFN-konferens om globalisering, organisation och företagsägande

IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13‒14 juni och hade temat ”Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Studierna som presenterades fokuserade bland annat på företagsteori och organisering ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på utländska förvärv och sammanslagningar samt multinationella företag.

Läs mer
 

Aktiva IFN-forskare

Forskare från IFN deltar regelbundet i konferenser och seminarier som arrangeras av andra organisationer. Så har under senare tid bland andra Per Skedinger den 21 september deltagit i en norsk konferens på temat ”Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping”. Läs Pers policy paper, Låglönekonkurrens och lönereglering

Den världsledande forskaren Kevin Murphy, USC Marshall School of Business, besökte IFN i slutet av september. Under sitt Sverigebesök presenterades antologin Research Handbook of Executive Pay, till vilken bland andra Kevin Murphy och professor Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, bidragit.

Under SCB:s Demokratidag 27 september presenterade Johanna Rickne forskning bland annat om hur könskvotering påverkar kompetensnivån i kommunfullmäktige.

På den nationella konferensen i nationalekonomi 27‒28 september på Stockholms universitet, deltog en rad IFN-forskare med presentationer av forskningsrapporter:

Yves Zenou: "Social networks and parental behavior in the intergenerational transmission of religion",
Andreas Bergh: "Public sector size and corruption: evidence from 290 Swedish municipalities",
Olle Folke: "A gubernatorial helping hand? How governors affect presidential elections",
Shon Ferguson: "Endogenous product differentiation, market size and prices",
Therese Nilsson: "What doesn't kill you makes you stronger? The impact of the 1918 Spanish flu epidemic on economic performance in Sweden",
Johanna Rickne: "Forced to succeed: gender quotas, party leadership and candidate quality",
Ola Bengtsson: "Different problem, same solution: contract-specialization in venture capital",
Erik Lindqvist: "Sorting of skill over time: evidence from Sweden 1986-2008",
Niklas Kaunitz: "Payroll taxes and youth unemployment".

Assar Lindbeck deltog med ”Reflektioner om nationalekonomins styrka och begränsningar” i samband med att Assar Lindbeck-medaljen delades ut.

Under årets bokmässa deltog Therese Nilsson och Andreas Bergh i ett seminarium som arrangerades av Studentlitteratur på Forskartorget. Ämnet var: ”Blir vi sjuka av inkomstskillnader?”.

 

Kort och gott

Handelns Utvecklingsråd tilldelar IFN forskningsmedel för att inom projektet ”Strategisk positionering i svensk dagligvaruhandel” studera handelns strukturomvandling. IFN får 2,8 miljoner kronor av den totala ramen om 14,4 miljoner kronor under åren 2012–2014. 

Läs mer

Den 15 oktober kl. 13 tillkännages årets nobelpristagare i ekonomi.
 

 


 

 

För kontinuerlig uppdatering av vår verksamhet, se www.ifn.se eller följ oss på Facebook

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF.

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.
 

 

 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se