2006-2012


Temaartikel:   

Kan instabila spelregler gynna tillväxten?


av
Niclas Berggren

Vad skapar ekonomisk tillväxt? Att detta sker genom att fysiskt kapital och humankapital ökar och genom teknologisk utveckling är välkänt – men vad får i sin tur dessa faktorer att växa? De senaste decennierna har allt fler betonat de ekonomiska spelreglernas, eller institutionernas, betydelse. Denna artikel presenterar ny forskning om hur reformer av institutioner påverkar tillväxten. Det är inte självklart att förändringar av institutioner ökar tillväxten, även om de leder till att institutionernas kvalitet förbättras. Förändringar kan ju skapa osäkerhet och passivitet hos ekonomins aktörer. De empiriska resultaten tyder på att förbättrade institutioner tenderar att gynna tillväxten i rika länder men att sänka tillväxten i fattiga länder.

PilLäs mer

Referat:   

Hur karteller kan uppstå när konkurrenters agerande inte går att observera

av Ola Andersson

Att karteller kan existera fastän både prissättning och försäljning är företagens privata information visas i en ny studie av Joseph E. Harrington och Andrzej Skrzypacz. Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse om var karteller kan uppträda, vilket kan hjälpa konkurrensmyndigheter att ytterligare förbättra sin övervakning av misstänkta kartellsituationer.

PilLäs mer

Aktuella forskningsrapporter:   

Ägande av underleverantörsföretag kan vara ett substitut för ett välfungerande rättsväsende
av Shon Ferguson och Sara Formai
Läs mer

Kommunal sophämtning och privata fängelser: vad säger forskningen?
av Fredrik Andersson och Henrik Jordahl
Läs mer

Ökad invandring minskar preferenserna för omfördelning
av Matz Dahlberg, Karin Edmark och Heléne Lundqvist
Läs mer 
 

Nyheter:   

Policyseminarium 15 december: Mera kärnkraft?

 Thomas Tangerås, S-O Fridolfsson, Torbjörn Wahlborg, Mats Gustavsson, Daniel Johansson

Vem bör äga den framtida kärnkraftsproduktionen och hur kan marknaden öppnas upp för flera nya och alternativa ägare? Frågorna och utmaningarna kring den svenska kärnkraften är många. Den 15 december, kl. 08.30‒10.30, presenteras ny forskning från IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi som visar på en konkret väg framåt för Sveriges kärnkraftsproduktion. Medverkar och kommenterar gör även Torbjörn Wahlborg, Sverigechef för Vattenfall, Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet och Mats Gustavsson, vd för Industrikraft och energiansvarig för Boliden.

Mer info och anmälan
 

Ny bok om varför det går bra för Sverige

I den kommande boken Varför det går bra för Sverige? belyser Andreas Bergh och Magnus Henrekson de bland forskare och i den bredare samhällsdebatten omdiskuterade sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling. Författarna sammanfattar här sin egen och andras forskning kring sambandet mellan statens storlek och ekonomisk tillväxt. Boken diskuterar specifikt den svenska utvecklingen och frågan huruvida Sveriges starka ekonomiska utveckling sedan 1994 motbevisar tesen att en stor offentlig sektor hämmar ekonomins tillväxt. Boken ges ut av Ivrig Förlag i samarbete med Fores och lanseras i slutet på januari.
 

Forskare prisas för artikel om protektionism och utländska direktinvesteringar

Fredrik Sjöholm, forskare vid IFN och Lunds universitet, har fått pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift åren 2009 och 2010. Hans artikel ”Protektionism och utländska direktinvesteringar i den globala ekonomiska krisen” handlar om utvecklingen över tiden av de nationella och internationella regelverk som styr utländska direktinvesteringar. Artikeln visar hur det internationella klimatet för utländska direktinvesteringar har blivit mer protektionistiskt under de senaste åren och under den senaste finanskrisen. Detta är tredje året i rad som en forskare vid IFN får priset.

Läs mer om priset 
 

IFN-forskare blir biträdande redaktör för ledande vetenskaplig tidskrift

Yves Zenou, professor vid Stockholms universitet och verksam vid IFN börjar den 1 januari 2012 som biträdande redaktör (Associate Editor) för den högt ansedda Journal of the European Economic Association. Tidskriften är en av de ledande inom nationalekonomisk vetenskap. Bakom tidskriften står European Economic Association (EEA) och utgivare är Wiley Blackwell.

 

Niclas Berggren ny redaktör för Ekonomisk Debatt

IFN-forskaren Niclas Berggren blir från årsskiftet redaktör för Ekonomisk Debatt som ges ut av Nationalekonomiska Föreningen.
— Det är ett hedersuppdrag att fungera som redaktör för Ekonomisk Debatt, den enda svenska tidskrift som för ut nya forskningsrön i nationalekonomi till beslutsfattare, studenter och forskare och som dessutom utgör ett forum för kvalificerad, samhällsekonomisk debatt. Jag ser fram emot att tillsammans med min medredaktör Andreas Bergh fortsätta utveckla tidskriften och hoppas på många insända bidrag från tidigare och nya skribenter framöver, säger Niclas i en kommentar till utnämningen.
 

Nytt om medarbetare:   

Ola Bengtsson är Assistant Professor of Finance vid College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign, och sedan november affillierad till IFN. Olas forskning är i huvudsak inriktad på företagsfinansiering, juridik och entreprenörskap. I sitt senaste forskningsprojekt har han tittat närmare på finansieringskontrakt mellan riskkapitalister och entreprenörer.

Läs mer om Ola och hans forskning
 

 

Sedan sist:   

Första forskarkonferensen om finansforskning

Den 1–2 december samlades seniora och juniora forskare för den första forskningskonferensen inom ramen för Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap. Det är ett nytt centrum för finansvetenskap som IFN bygger i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Konferensens program spände över de centrala forskningsområdena som Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap koncentrerar sig på, makroekonomi, kriser och regleringar, beteenden på finansmarknaderna samt företagens utveckling och finansmarknaderna.

Läs referat

Konferens om industriell ekonomi

500 deltog i och 350 presentationer av vetenskapliga arbeten gjordes vid European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) årliga internationella konferens i Stockholm den 1‒3 september. Oligopolmarknader, konkurrenslagstiftning, industriell dynamik, företags tillväxtmönster och kontrakt var några av de områden som lyftes under konferensen. IFN var en av organisatörerna och flera av institutets medarbetare deltog för att presentera sin forskning. På konferensen deltog förutom forskare även beslutsfattare inom frågor som konkurrens, marknadsregleringar, forskning och utveckling samt finansiella marknader.

Läs mer

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?

IFN:s arbetsmarknadsforskare Per Skedinger är en av två författare till en ny forskningsstudie från FORES, ”Diskriminering eller reglering – vad hindrar etablering?”, som släpptes i början av november. Rapporten, som uppmärksammats brett i media, handlar om invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är de stora hindren, stelbent arbetsrätt och lönebildning eller etnisk diskriminering? Studien innehåller både nya forskningsrön och goda exempel.

Läs rapporten
 

En effektivare elmarknad

Den 11 november överlämnade IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås sin forskningsrapport till Finansdepartementet och Expertgruppen för miljöstudier. I rapporten Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion analyserar IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hur incitamenten för investeringar i den svenska elmarknaden kan förbättras. Samma dag presenterade även forskarna sin fyra förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Läs rapporten

 


 

För att få kontinuerlig uppdatering av vår verksamhet, se www.ifn.se eller följ oss på Facebook  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.
 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se