2006-2012


Temaartikel:   

Vem ska äga innovativa idéer under processen från uppfinning till kommersialisering?

av Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Incitamenten till att innovera befrämjas av att de entreprenörer som tar fram immateriella tillgångar kan sälja dessa till etablerade företag, som sedan kommersialiserar dem. En fungerande uppköpsmarknad för småföretag förbättrar därmed möjligheterna till en snabb industriell utveckling.

PilLäs mer

Referat:   

Hur påverkas produktion och sysselsättning av produktionsflytt? Nya forskningsresultat från USA

En ny studie av forskarna Amiti och Wei visar att produktionsflytt utomlands inte har lett till nettoförluster av arbeten i USA eftersom nya arbetstillfällen har skapats genom den ökade arbetsproduktivitet som detta har medfört.

PilLäs mer

Toppinkomsternas utveckling under 1900-talet

Inkomsterna i västvärlden var mycket ojämnt fördelade före första världskriget men sammanpressades kraftigt efter andra världskriget, för att åter divergera i framför allt de anglosaxiska länderna under de senaste decennierna. Detta visar ny forskning kring inkomstfördelning som sammanfattas i en uppsats av Thomas Piketty och Emmanuel Saez.

PilLäs mer

Lägre vinster när lagstadgade minimilöner infördes i Storbritannien

Vinsten minskade betydligt, sysselsättningen förblev oförändrad och lönerna för de lägst betalda ökade när lagstadgade minimilöner infördes i Storbritannien 1999. Det visar en ny studie av Mirko Draca, Stephen Machin och John Van Reenen. 

PilLäs mer

Nyheter:   

Forskningsprogram om tjänsteproduktion
Institutet för Näringslivsforskning inleder ett forskningsprogram om konkurrens- och tillväxtförutsättningar för tjänsteproducerande företag i Sverige och internationellt. Almega och Teknikföretagen deltar som samarbetspartner i detta forskningsprogram.

Läs mer

Seminarium den 14 juni på Summit
Den svenska modellen för företagsägande vid skiljevägen
Medverkande: Magnus Henrekson, Tomas Nicolin, Marcus Storch

Den svenska modellen för ägande och kontroll utmanas av snabba omvärldsförändringar. Främst är det globaliseringen och utvecklingen på de finansiella marknaderna som tvingar fram en nyordning. Samtidigt framför EU-kommissionen kritik mot det svenska systemet med A- och B-aktier. Med utgångspunkt i en aktuell studie av Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson beskriver vi den svenska ägar- och kontrollmodellens framväxt och diskuterar nya vägar för att främja ett aktivt, ansvarsfullt och engagerat ägande när den gamla ordningen vacklar.

Anmäl dig här

Aktuella Forskningsrapporter:   

Begränsar National Treatment-klausulen i GATT möjligheten till önskvärda nationella regleringar?
av Henrik Horn
Läs mer

Vill män och kvinnor samarbeta? En studie av nationalekonomers samförfattande
av Anne Boschini och Anna Sjögren
Läs mer 

Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?
av Olof Åslund, John Östh och Yves Zenou
Läs mer 

Kan skattekonkurrens leda till ineffektiva utländska företagsförvärv?
av Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Jonas Vlachos
Läs mer

Statlig såddfinansiering ger sällan vinstgivande projekt
av Roger Svensson
Läs mer

I nästa nummer:   

Aktuell forskning om tjänstesektorns globalisering

 

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev - svara med "Avanmäl" till info@ifn.se.
Vill du börja prenumerera - skicka texten "Prenumerera" till info@ifn.se

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se