2006-2012


Temaartikel:   

Rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: General Motors och Ford


av Lars Oxelheim

Behovet av modeller för att förutsäga risken för att ett företag inte skall kunna fullfölja sin skuldtjänst med räntebetalning och amortering har kommit i fokus genom de nya Baselreglerna som kräver kreditvärdering på basis av kvantitativa modeller och på grund av den pågående världsomspännande ekonomiska krisen. Forskningen visar på många alternativa modeller för att förutsäga kommande kreditsvårigheter och eventuell konkurs. Ingen modell har tidigare beaktat att inverkan från makroekonomiska variabler på konkursrisken är företagsspecifik. I en nyligen publicerad studie vid IFN presenteras en modell för hur den företagsspecifika makroekonomiska påverkan på denna risk skall skiljas från inverkan av ”inneboende” konkurrensfaktorer. När vi tillämpar modellen på General Motors (GM) och Ford finner vi att den leder till två olika rekonstruktionsstrategier för dessa två företag, verksamma i samma bransch och med till synes lika stor konkursrisk mätt med traditionella mått.

PilLäs mer

Referat:   

Globaliseringen och lönerna: Hur offshoring kan minska löneskillnader

Offshoring (utflyttning av produktion till utlandet) ökar och debatten präglas ofta av oro för att detta ska leda till ökande löneskillnader. En ny studie av Gene Grossman och Esteban Rossi-Hansberg belyser skäl varför så inte behöver vara fallet. Skälet är att offshoring kan höja produktiviteten och därmed lönerna för gruppen lågutbildade vars arbetsuppgifter utlokaliseras.

PilLäs mer

Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden

Vertikal integration, dvs. att företaget bedriver både elhandel och elproduktion, och långtidsavtal mellan elproducenter och återförsäljare kan ha avgörande betydelse för hur konkurrensen på elmarknaden fungerar. Exempelvis beräknas för vissa amerikanska marknader välfärdsförlusterna och produktionskostnaderna öka med 45 % om vertikal integration och långtidsavtal mellan elproducenter och elhandlare skulle förbjudas.

PilLäs mer

Nyheter:   

Amerikansk professor får årets Global Award for Entrepreneurship Research

Den amerikanske ekonomen Scott A. Shane har tilldelats det prestigefyllda forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research. Scott Shane är professor i nationalekonomi och verksam vid Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University.

Priset är det främsta inom sitt område i världen och består av 100 000 euro samt statyetten ”Guds hand” av Carl Milles. Den omfattande prissumman har gjorts möjlig tack vare en donation från entreprenören Rune Andersson genom hans företag Mellby Gård. Global Award for Entrepreneurship Research delas ut en gång per år till forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Bakom Global Award for Entrepreneurship Research står, förutom IFN, FSF och Tillväxtverket.

För mer information se prisets webbplats www.e-award.org 
 

Banbrytande bok om bostadssegregation, gettofiering och arbetslöshet

I dagarna lanserades Yves Zenous nya bok Urban Labour Economics. Boken är en unik sammanställning och korsbefruktning av den internationella forskningen inom urban ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Den hyllas unisont av de främsta ekonomerna inom respektive område.

Boken som har tagit över fem år att skriva är den första i sitt slag och vänder sig till alla, såväl forskare och studenter som beslutsfattare, som vill förstå och motverka utanförskap, segregation och arbetslöshet i utsatta bostadsområden.

Läs mer

Aktiviteter:   

Kan man alltid ta på en investering?

IFN arrangerade den 2 april ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar under rubriken ”Kan man alltid ta på en investering?”.
Investeringar är avgörande för ekonomisk tillväxt och därmed ett centralt sakområde för beslutsfattare med ambition att stärka och utveckla Sveriges näringsliv. Men har vi en korrekt bild av vad som utgör en investering i våra nationalräkenskaper? Nej, menar ekon.dr Harald Edquist, som under seminariet presenterade sin senaste forskning kring immateriella tillgångar och investeringar. En betydande andel av svenska företags investeringar handlar i dag om immateriella tillgångar som missvisande tas upp som löpande kostnader istället för som investeringar. Och det handlar om stora belopp som får fel epitet, i Sveriges fall ca 10 procent av BNP under 2004.

 
Läs mer

 

Prisutdelning och föreläsning om entreprenörskapets myter och verklighet

Den amerikanske professorn Scott A. Shane tog emot årets Global Award for Entrepreneurship Research under en prisceremoni på Rosenbad den 14 maj. På plats för att dela ut priset fanns Rune Andersson, Mellby Gård AB, Magnus Henrekson, IFN, Pontus Braunerhjelm, FSF, samt Anneli Sjögren, Tillväxtverket.

Scott Shanes prisföreläsning, ”Why Encouraging More People to Become Entrepreneurs is Bad Public Policy”, handlade om entreprenörskapets myter och verklighet. Ett av Shanes huvudbudskap var att samhället inte ska subventionera alla typer av entreprenörskap. 

Läs mer
 

Kommande aktiviteter:   

IFN samlar forskare kring alternativa sätt att förbättra skolan

Den 28 – 29 maj arrangerar IFN en konferens om effektiviseringar inom skola och utbildning. IFN har bjudit in ledande forskare som Andrew Leigh, Sandra McNally och Derek Neal för att diskutera ny forskning om hur det går att förbättra undervisningen utan att tillföra extra resurser. Teman som kommer att lyftas är bland annat de långsiktiga effekterna av betyg i grundskolan, rörliga löner för lärare samt värdet av nationella prov.

Konferensen anordnas av Henrik Jordahl och Jonas Vlachos tillsammans med Erik Grönqvist, IFAU, och Mikael Lindahl, Uppsala universitet. Konferensen ingår i IFN:s satsning på de offentligt finansierade tjänsterna inom forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi.

Mer om konferensen

 

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen? Frukostseminarium på IFN 17 juni

I kölvattnet av den globala finanskrisen och den senaste tidens företagsskandaler har en intensiv debatt uppstått om vd-ersättningar och incitamentsprogrammens effektivitet. Till kritikerna hör den borgerliga regeringen som lanserat ett totalstopp för bonusprogram i statliga bolag. Men vad säger den senaste forskningen om rörliga ersättningar? Hur ser en aktiv ägare på frågan? Under seminariet presenteras en ny rapport om forskningen på området och konkreta förslag på hur framtidens bonussystem bör utformas. Günther Mårder, vd för Aktiespararna, kommenterar utifrån ett ägarperspektiv.

Sammanställningen är gjord av docent Daniel Waldenström, IFN, och doktorand Joakim Bång, Handelshögskolan i Stockholm.

Medverkande: Daniel Waldenström, IFN och Günther Mårder, Aktiespararna.  

Läs mer och anmäl dig 
 

Almedalen


Tisdagen den 30 juni medverkar Harald Edqvist, ekon.dr och forskare vid IFN, i ett seminarium arrangerat av Almega som handlar om immateriella investeringar i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Seminariet är öppet för intresserade och äger rum kl. 10.30–12.00 på Café Tidsfördriv, Hästgatan 12 i Visby. 

 

Onsdagen den 1 juli medverkar Helena Svaleryd, fil.dr och forskare vid IFN samt utredare på Globaliseringsrådets kansli, i ett seminarium där slutrapporten från Globaliseringsrådets kansli kommer att diskuteras. Seminariet äger rum på Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 i Visby.  
 

Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, medverkar i ett frukostseminarium på temat ”Smartare välfärd! – Hur IT kan bidra till att skapa smartare välfärd i den offentliga sektorn”. Seminariet som arrangeras av IBM äger rum måndagen den 29 juni på Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. Onsdagen den 1 juli medverkar Magnus även i en diskussion om de olika problem som skatter på tillgångar skapar som anordnas av Skattebetalarna i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, kl. 10.00–12.00.
 

Nya medarbetare:   

Ny kommunikationschef
 

Kristina Börjeson tillträdde som kommunikationschef den 1 april 2009. Kristina har flera års erfarenhet av opinionsbildning, medierelationer och PR. Hon kommer senast från den europeiska PR-byrån Trimedia där hon arbetade som kommunikationsrådgivare med fokus på Public Affairs, medierelationer och intern kommunikation.
 

Joacim Tåg är ekonomie doktor i nationalekonomi från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han disputerade i november 2008 på en avhandling som bland annat behandlar reglering av bredbandsmarknaden och som belönades med ett pris från Svenska Litteratursällskapet i Finland genom Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond. Joacim kommer främst att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi med frågor kring effekter av riskkapital som finansieringsform för unga företag och omstruktureringar.

 

Aktuella forskningsrapporter:   

Personlighet viktigare än intelligens för utfall på arbetsmarknaden
av Erik Lindqvist och Roine Vestman
Läs mer

Internationell handel, omallokering och produktivitet: en bro mellan teori och data i Öresund
av Anders Åkerman
Läs mer

Patentskydd och teknologival
av Erika Färnstrand Damsgaard
Läs mer
 Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.

 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se