2006-2012


Temaartikel:   

Sådan far, sådan son: Går höga inkomster i arv?


av Daniel Waldenström

De senaste åren har inkomstskillnaderna ökat markant i de flesta västländer. Men hur man skall tolka dessa ökade skillnader beror i hög grad på hur lätt det är för vanligt folk att bli höginkomsttagare. Forskningen visar att inkomströrligheten i Sverige mellan olika generationer i allmänhet är hög. I en ny studie (Björklund, Roine och Waldenström, 2010) konstateras dock att höga inkomster tenderar att gå i arv och att rörligheten bland de mest förmögna är betydligt lägre än hos befolkningen som helhet. Den mest sannolika förklaringen till detta resultat är förmögenhetsöverföringar och deras effekt på kapitalinkomsterna.

PilLäs mer

Referat:   

Gamla företag effektiviserar ekonomin lika mycket som nya

av Maria Persson

För att förstå hur resurser omfördelas på ett mera effektivt sätt som en följd av förändringar i samhällsekonomin fokuserar forskningen ofta på tillkomsten av nya företag och nedläggning av äldre företag. En ny studie av Andrew Bernard, Stephen Redding och Peter Schott visar dock att existerande företag som byter ut sina produkter är ett lika viktigt sätt för näringslivet att använda sina resurser mera effektivt.

PilLäs mer

Hur viktigt är det för dig att din lön är i nivå med dina kollegors?

av Martin Olsson

Det är inte bara din absoluta lön som påverkar hur du upplever ditt jobb utan även hur din lön förhåller sig till dina kollegors. Det hävdar i alla fall David Card, Alexandre Mas, Enrico Moretti och Emmanuel Saez i en ny studie där de undersöker hur personers relativlöner påverkar deras välbefinnande på arbetsplatsen.

PilLäs mer

Nyheter:   

Michael Treschow ny styrelseordförande för IFN

Den 2 februari tillträder Michael Treschow som ny styrelseordförande för Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och ersätter därmed Björn Hägglund som lämnar posten efter åtta år.
− Jag ser fram emot att leda styrelsen för en verksamhet som levererar forskning som publiceras i världens mest erkända vetenskapliga tidskrifter, samtidigt som man studerar frågor som är av hög relevans för det svenska näringslivet, säger han.

Läs mer
 

Assar Lindbeck belönas med Myrdalspriset

Professorn och IFN-medarbetaren Assar Lindbeck är årets pristagare av Myrdalspriset. Priset delas ut av Swedbank till den som skrivit föregående års bästa artikel i Ekonomisk debatt. Assar Lindbecks artikel hade titeln ”Lärdomar av finanskrisen” och handlar om hur krisen har påverkat ämnet nationalekonomi.

Läs mer


Nytt forskningsprojekt studerar beskattning ur historiskt perspektiv

Ett nytt projekt ska undersöka vilka effekter det svenska skattesystemet har haft på ekonomin i allmänhet och näringslivets struktur, utveckling och organisering i synnerhet. Sverige har ett av världens högsta skattetryck, men situationen har inte alltid sett likadan ut och forskarna kommer därför att studera utvecklingen från mitten av 1800-talet fram tills idag. Projektet leds av fil.dr Mikael Stenkula.

Läs mer


IFN bygger upp nytt center för finansforskning

Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap blir namnet på det nya centrum som Ekonomihögskolan i Lund ska bygga upp i samarbete med IFN. Centrumet har fått ett tioårigt finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova och innebär att IFN kan satsa ännu mer på forskning om samhällsekonomiska effekter av riskkapital.

Läs mer 


 

Sedan sist:   

Policyseminarium om städer och tillväxt måndagen den 17 januari

På ett frukostseminarium den 17 januari diskuterades hur det kommer sig att de svenska storstäderna står för huvuddelen av tillväxten och vilka politiska konsekvenser som ska dras av det. Utgångspunkt för seminariet var forskningsöversikten ”Städer och tillväxt” som IFN-forskarna Mikael Stenkula och Yves Zenou har skrivit. IT-och regionminister Anna-Karin Hatt och Tomas Rudin, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm deltog i panelsamtalet.

Läs referat och se video från seminariet 


 

Aktuella forskningsrapporter :   

Den svenska börsen minskar i betydelse för svensk ekonomi
av Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson
Läs mer

Påverkar globalisering matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare?
av Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu
Läs mer

Produktivitetsfördelning mellan världens länder
av Erika Färnstrand Damsgaard och Per Krusell
Läs mer 
 

Forskarseminarium:   

2011-02-09 10:00 Shon Ferguson, Stockholm University
Institution-Driven Comparative Advantage, Complex Goods and Organizational Choice

2011-02-16 10:00 Denis Gromb, INSEAD
Imperfect Competition in the Interbank Market for Liquidity as a Rationale for Central Banking

2011-03-09 10:00 Måns Söderbom, Göteborg University
Uncertainty and Capital Accumulation: Empirical Evidence for UK Firms

Under seminarierna presenteras pågående forskning och artiklarna som presenteras är sällan färdiga. Seminarierna är öppna för alla, men diskussionerna kan vara av teknisk natur.

 

Nytt om medarbetare:   

Johanna Rickne är nyanställd som forskare hos IFN. Hon är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i januari 2011 vid Uppsala Universitet. Vid IFN kommer hon att verka inom globaliseringsprogrammet och i huvudsak studera internationalisering, löner och socialförsäkringar i den kinesiska industrisektorn. Tillsammans med Olle Folke kommer hon också att undersöka könskvotering och politiska karriärer bland svenska kommunpolitiker.


Daniel Waldenström kommer under våren att tillträda en professur i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen i Uppsala. Han har arbetat på IFN sedan 2006 och beskriver det som en mycket givande tid.
– Jag har haft stor nytta av IFN:s kompetenta medarbetare och de internationella kontaktytor som institutet har, säger han.
Daniel Waldenström ska fortsätta sin forskning med inriktning på inkomst- och förmögenhetsfördelning, och professuren innebär även att han kommer att undervisa och handleda mer än tidigare. Han kommer också att fortsätta vara affilerad till IFN.


Johanna Möllerström är doktorand i nationalekonomi vid Harvard University och nu även affilerad till IFN. Hennes forskning är huvudsakligen fokuserad kring ekonomisk psykologi och hur insikter ifrån detta område kan hjälpa oss att förstå politiskt och makroekonomiskt beteende.
 
 
Fr.o.m. den 1 januari 2011 är Gunnar Du Rietz affilierad till IFN:s entreprenörsforskningsprogram. Gunnar Du Rietz är ekon.dr och har tidigare bl.a. varit skattesakkunnig vid SAF. På IFN jobbar han tillsammans med Mikael Stenkula i ett projekt om det svenska skattesystemet i ett historiskt perspektiv. 
 


 

För att få kontinuerlig uppdatering av vår verksamhet, se www.ifn.se eller följ oss på Facebook  

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.
 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se