2006-2012


Temaartikel:   

Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?


av Henrik Jordahl

Tillit är en mjuk variabel som allt fler ekonomer intresserar sig för. Anledningen är att mer traditionella ekonomiska variabler som inkomstskillnader och tillväxt finns bland tillitens orsaker och verkningar. Forskningen kännetecknas av ett brett metodval och datainsamlingen sker med hjälp av enkäter, experiment och fältstudier. Jämförelser görs mellan länder, regioner och individer.

PilLäs mer

Referat:   

Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är ett viktigt styrmedel för att begränsa miljöskadliga utsläpp. Målsättningen är att kostnaderna för att uppnå utsläppsmål ska minimeras. Nya amerikanska data visar dock hur reglerade elproducenter har överinvesterat i reningsteknologi. Därmed blev priset på utsläppsrätter så lågt att avreglerade kraftbolag köpte för många utsläppsrätter. Den samhällsekonomiska kostnaden blev betydande då de avreglerade kolkraftverken låg i tätbefolkade områden och därmed hade större miljöskador.

PilLäs mer

Tjänstesektorns produktivitetsutveckling i USA och Europa

En av de viktigaste förklaringarna till den ekonomiska utvecklingen och vår ökade välfärd under de senaste 200 åren är produktivitetstillväxten. Produktivitet är ett sätt att mäta hur effektivt resurser i en ekonomi används för att producera varor och tjänster.

PilLäs mer

Nyheter:   

Årets Nicolin-pris till Magnus Henrekson

Nicolin-priset instiftades hösten 2006 och utdelas årligen till den eller de som i samhällsdebatten gjort framstående insatser i Curt Nicolins anda. I motiveringen till årets pris heter det bland annat:

”Professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, har som forskare men också som engagerad samhällsdebattör redovisat inte bara betydelsen av entreprenörskap i dagens och morgondagens ekonomiska liv utan även belyst politikens betydelse för ett gott företagsklimat. Hans forskning har i hög grad varit inriktad mot att förklara företagsklimatets institutionella bestämningsfaktorer.”
 

Första Assar Lindbeck-medaljen tilldelas Tore Ellingsen

Professor Tore Ellingsen har utsetts till den förste mottagaren av Assar Lindbeck-medaljen. Priset ska delas ut vartannat år till en forskare som lämnat ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Tore Ellingsens forskning spänner enligt motiveringen över ett mycket brett fält. Han har bland annat studerat olika former av strategiskt beteende hos ekonomiska aktörer, ofta med hjälp av spelteoretiska modeller och ibland också genom kontrollerade experiment i laboratoriemiljö.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen initierades av Nationalekonomiska Föreningen för att ”stimulera nationalekonomisk forskning och till hedrande av professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande insatser inom nationalekonomisk forskning”. Prissumman är 200 000 kr.
 

Aktiviteter:   

Arbetslösheten i Sydafrika

Professor James Levinsohn, en av världens ledande empiriska forskare inom internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, gav den 18 april ett policyseminarium kring Sydafrikas problematiska arbetsmarknad i samband med sitt besök som gästforskare på IFN.

Läs referat
 

IFN Stockholm Conference 2008

Under två intensiva dagar träffades familjeekonomer från Nordamerika och Europa i Vaxholm för att presentera och diskutera nya forskningsresultat och idéer på temat ”Family Children and Work”. En viktig insikt som nobelpristagaren Gary Becker lyfte fram i A Treatise on the Family (1981) är att individers beslut vad gäller familjebildning och barn inte bara påverkas av ekonomiska avväganden, men att dessa beslut också är av stor betydelse för hur en ekonomi fungerar och dess förmåga att generera välstånd. Under konferensdagarna berördes flera exempel från skilda delar av världen på hur familj och barn påverkar arbetslivet och på hur politik och institutioner påverkar barn, familjer och samhället som helhet.

Läs referat

 

Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!

I samband med sitt besök på Institutet för Näringslivsforskning i slutet av maj gav Whartonekonomen Betsey Stevenson ett välbesökt seminarium med rubriken ”Ekonomisk tillväxt gör oss lyckligare!” Stevenson har tillsammans med Justin Wolfers gjort en omfattade granskning av det material som gav upphov till den s.k. Easterlin-paradoxen, av många tolkad som att ekonomisk tillväxt inte leder till ökat kollektivt välbefinnande. Deras konklusion är att Easterlin-paradoxen inte stämmer. Forskningen är gjord på uppdrag av Brookings Institution i Washington DC och är under publicering i den mycket välrenommerade tidskriften Brookings Papers on Economic Activity.

Läs referat

 

Nordic workshop on Electricity economics (NOREL)

Den 9–10 juni arrangerade IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson en nordisk forskarkonferens om elmarknaden på Vår Gård i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Syftet var att stimulera samarbete och informationsutbyte mellan forskare på området. Huvudanföranden hölls av Richard Green, professor vid University of Birmingham och Frank A. Wolak, professor vid Stanford University.

Läs mer
 

Internationell konferens om privatiseringar

I en internationell workshop, med Institutet för Näringslivsforskning som värd, möttes i mitten av juni forskare från Danmark, Finland, Israel, Italien, Storbritannien, Sverige och USA med ett gemensamt intresse för privatiseringsfrågor och det ekonomiska samspelet mellan offentlig och privat sektor. Bland presentationerna fanns ämnen som försäljning av statliga företag, kontraktsavtalad offentlig verksamhet och konkurrens mellan skolor. Harvardprofessorn Steven Kelman presenterade sin bok Unleashing Change: A Study of Organizational Renewal in Government.

Läs mer
 

Kommande aktiviteter:   

Almedalen

Den 8 juli talar Fredrik Sjöholm, IFN, på seminariet ”Vem ska äga Sverige? Effekter av multinationellt och institutionellt ägande” i Almedalen.

Fredrik Sjöholms slutsatser kommer att diskuteras av en panel där bland annat Carina Lundberg Markow, ägaransvarig Folksam, Karin Pilsäter, ordförande näringsutskottet, och Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig, samt Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen, ingår.

Seminariet är öppet för intresserade och äger rum den 8 juli, 14.00–16.00, på Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4 i Visby.

 

Aktuella forskningsrapporter:   

Konkurrens, uppköp och diskriminering
av Fredrik Heyman, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos
Läs mer

Hur påverkas lönsamheten vid privatiseringar?
av Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson
Läs mer

Privatisering av trovärdighetsvaror: teori och empirisk evidens från ungdomsvård
av Erik Lindqvist
Läs mer

 


 

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.


 

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se