2006-2012


Temaartikel:   

Entreprenörskap och ekonomisk politik – en översikt

 
av Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Entreprenörskapets funktion, betydelse och påverkansfaktorer diskuteras allt mer inom media, akademi och politik. Få ifrågasätter i dag entreprenörens betydelse för utveckling och välfärd, samtidigt som ökad entreprenörsaktivitet inte erbjuder någon patentmedicin eller snabb lösning på alla problem i samhället. I denna temaartikel diskuteras på ett övergripande plan vad som påverkar entreprenörskapsaktiviteten och företagstillväxten i ekonomin och hur denna kan stimuleras.

PilLäs mer

Referat:   

Ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling

av Joacim Tåg

Den 10–11 september samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till en vetenskaplig konferens om ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling (IFN Stockholm Conference: The Economics of Ownership, Organization and Industrial Development). Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling.

PilLäs mer

Nyheter:   

Helena Svaleryd ny ledamot i Finanspolitiska rådet

Regeringen har utnämnt Helena Svaleryd till ny ledamot av Finanspolitiska rådet. Helena är fil.dr och forskare vid IFN sedan 2004 med fokus på forskningsområdena politisk ekonomi, offentlig ekonomi, internationell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. − Det ska bli intressant att få följa den ekonomiska politiken på ett närmare håll, säger Helena i en kommentar till utnämningen.
 

Ny bok om IFN:s sjuttioåriga historia

Vilken roll har IFN spelat för den ekonomiska forskningen och den ekonomisk-politiska debatten i Sverige? I jubileumsboken IFN/IUI 1939–2009: Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling består av uppsatser om och av forskare, chefer och styrelseordföranden som under åren varit verksamma vid institutet. Ett 30-tal tidigare och nuvarande forskare bidrar med personliga reflektioner kring personer och händelser som varit viktiga för institutets framväxt och forskning.

Jan Wallander, Åke Ortmark, Assar Lindbeck, Birgitta Swedenborg, Siv Gustafsson m.fl. ger en bild av hur institutet spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomiska debatten i Sverige.

Boken ger en inträngande bild av institutets verksamhet under de gångna 70 åren och riktar sig till alla som är intresserade av hur samhällsekonomisk forskning och svenskt näringsliv har utvecklats.

Läs mer
 

Aktiviteter:   

IFN:s 70-årsjubileum

I år fyller IFN 70 år som forskningsinstitut. För att fira detta samlades den 2 september över hundrafemtio tidigare och nuvarande medarbetare, forskare, styrelseledamöter och forskningsfinansiärer till ett jubileumssymposium om svensk ekonomisk forskning och näringslivspolitik från 1939 till i dag. Flera tidigare medarbetare och tongivande forskare medverkade i programmet och lyfte fram olika spännande delar ur institutets historia och egna värdefulla erfarenheter från sin tid vid IFN.

Läs mer

Europeisk forskarworkshop om immateriella investeringar

I slutet av september stod IFN värd för en forskargrupp som arbetar med immateriella investeringar. Mötet ingår i EU-projektet COINVEST som finansieras av Europeiska Kommissionen. Projektet handlar om att förstå och tydliggöra immateriella investeringarnas bidrag till innovationer, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet i Europa. Ekonomer från Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland kom under två dagar till Stockholm för att mäta och jämföra immateriella investeringar. Mötet anordnades av Harald Edquist och Henrik Jordahl som i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet nyligen belyste konsekvenserna av att immateriella investeringar klassificeras som löpande kostnader i den officiella statistiken.

Läs debattartikeln

Läs aktuell forskningsrapport

Workshop: Designing Electricity Auctions

En grupp internationella experter och forskare samlades till en workshop i Stockholm under temat "Designing Electricity Auctions" den 15−16 september. Deltagarna diskuterade utifrån aktuella forskningsresultat utformningen av elauktioner och hur man skapar regler som främjar konkurrensen och underlättar nyetablering på producent- och återförsäljarmarknaderna. Bland deltagarna fanns bl.a. Lawrence Ausubel, University of Maryland, Nils-Henrik von der Fehr, University of Oslo och Frank Wolak, Stanford University. Workshopen arrangerades inom IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi. De artiklar som diskuterades under konferensen kommer att publiceras i en specialutgåva av tidskriften Utilities Policy under 2010.

Läs referat 

IFN Stockholm Conference 2009: The Economics of Ownership, Organization and Industrial Development

Under två intensiva dagar samlade IFN en grupp internationellt framstående forskare till den årliga forskarkonferensen IFN Stockholm Conference. Temat var i år ägande, organisationsformer och näringslivets utveckling. Syftet med konferensen var att diskutera ny forskning kring hur ägandeformer och företagens organisation påverkar näringslivets utveckling. Ett ämne som diskuterades var hur riskkapitalister som ägare påverkar företagen de investerar i. Bland deltagarna fanns förutom forskare från IFN bl.a. Per Strömberg, Handelshögskola i Stockholm och SIFR; Oliver Hart, Harvard University; Douglas Cumming, York University/Schulich School of Business och Vojislav Maksimovic, University of Maryland/Robert H. Smith School of Business.

Läs referat
 

Kommande aktiviteter:   

Är bonus en bra drivkraft för vd? Ett seminarium om rörliga vd-ersättningar, bonusar och ägaransvar

För att öka kunskapen och fördjupa diskussionen om framtidens bonussystem bjuder IFN in till ett öppet seminarium den 21 oktober. På seminariet presenterar professor Bruno S. Frey, världsledande forskare inom ekonomisk motivationsforskning, den senaste internationella forskningen på området. Därefter följer ett samtal om bonussystem och incitamentslöners utformning mellan Anna Ekström, Tomas Nicolin, Lars Oxelheim, Jacob Palmstierna och Daniel Waldenström.

Läs mer och anmäl dig

Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen? IFN Policy Paper No. 27 
 

Nya medarbetare:   

 


Mikael Elinder
disputerade 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance, and Trust”. Mikael är fil.dr och hans forskning berör politisk och offentlig ekonomi och har huvudsakligen en empirisk inriktning. Han kommer att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi med fokus på konsekvenserna av offentlig och privat produktion av tjänster. Mikael forskar även om väljarbeteende och om arv och gåvor.

Maria Persson är fil.dr i nationalekonomi och disputerade i mars 2009 vid Lunds universitet. Hennes forskningsfokus är internationell handel och olika typer av kostnader som påverkar handelns storlek och struktur. Maria har framför allt studerat handeln mellan den Europeiska Unionen (EU) och övriga världen. Maria har bland annat studerat hur EU:s handelspolitik gentemot låg- och medelinkomstländer påverkar dessa länders export till EU, samt hur besvärlig byråkrati vid internationella gränser påverkar inte bara storleken på de varuvolymer som skickas internationellt utan också hur många och vilka varor som handlas. Maria är affilierad till IFN:s forskningsprogram Globalisering och företagen.Martin Olsson
är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet sedan hösten 2007. Han är affilierad till IFN och kommer att bedriva studier om riskkapital och dess effekter på den svenska arbetsmarknaden inom forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi.  
  
 


Johan Egebark
är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Som affilierad doktorand kommer Johan främst att arbeta inom IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi med frågor som överlevnad hos små och/eller unga företag och effekter av sammanslagningar för små företag.  
   
 
 

 
Niklas Kaunitz
är doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet och affilierad till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi samt Tjänstesektorns ekonomi. Niklas kommer i huvudsak att arbeta med frågor rörande offentlig och privat produktion av offentliga tjänster samt med empirisk forskning på företagsöverlevnad.
 
 

Aktuella forskningsrapporter:   

Kreativ förstörelse och produktivt förhindrande – om hur förvärv i förebyggande syfte ger budpremie
av Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roger Svensson
Läs mer

Kan investeringar i immateriella tillgångar förklara den svenska produktivitetsutvecklingen under 1990-talet?
av Harald Edquist
Läs mer

Entreprenörskapspolicy och globaliseringen
av Robin Douhan, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson
Läs mer


 

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se