2006-2012


Temaartikel:   

Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el

Under den gångna vintern har elpriserna på den nordiska elmarknaden nått rekordnivåer och debatten om konkurrensen på elmarknaden har varit intensiv. Den här temaartikeln beskriver först hur grossistmarknaden, där elproducenterna säljer sin el till återförsäljarna och större elkonsumenter, fungerar. Därefter går jag igenom elproducenternas möjligheter att utöva marknadsmakt. Avslutningsvis diskuteras hur dagens regelverk, som ska säkerställa en välfungerande grossistmarknad i Norden, är uppbyggt och hur det kan förbättras.

PilLäs mer

Referat:   

Vd:ar med medial stjärnstatus påverkar företag negativt

En studie av Ulrike Malmendier och Geoffrey Tate visar att vd:ar som uppnått medial ”stjärnstatus” tenderar att systematiskt prestera sämre än andra företagsledare i jämförbara företag och framför allt i företag med svag ägarstyrning.

PilLäs mer

Ett positivt samband mellan finanskriser och ekonomisk tillväxt

Att finanskriser reducerar den ekonomiska tillväxten under själva krisen är självklart. Det kan tyckas vara sannolikt att de också reducerar den långsiktiga tillväxten. En studie av forskarna Romain Rancière, Aaron Tornell och Frank Westermann (2008) visar dock att det kan vara tvärtom, att finanskriser är förknippade med högre långsiktig tillväxt.

PilLäs mer

Nyheter:   

Policyseminarium den 11 maj:
Effekter av anställningsskydd ‒ Vad säger den senaste forskningen?

Anställningsskyddet är inte bara en kontroversiell fråga i samhällsdebatten, utan även ett livaktigt forskningsområde. Medan turordningsreglerna står i centrum i den svenska debatten, har andra betydelsefulla delar i anställningsskyddet blivit mindre uppmärksammade. För att öka kunskapen om effekterna av den svenska arbetsrätten och bredda diskussionen kring anställningsskyddet bjuder IFN in till ett frukostseminarium den 11 maj, kl. 08.30−10.15.


Medverkande: Per Skedinger, docent IFN, Lena Westerlund, chefsekonom LO, Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv, samt journalisten och moderatorn Niklas Ekdal.

Läs mer och anmälan

 

Ny bok: Employment Protection Legislation ‒ Evolution, Effects, Winners and Losers

I samband med policyseminariet ”Effekter av anställningsskydd ‒ Vad säger den senaste forskningen?” den 11 maj lanseras Per Skedingers nya bok Employment Protection Legislation ‒ Evolution, Effects, Winners and Losers. Lagen om anställningsskydd är ett av de mest uppmärksammade och omdebatterade ämnena på arbetsmarknadens område. Boken, som är en unik sammanställning av mer än hundra internationella forskningsstudier på området, ger en överblick över utformningen, utvecklingen och forskningen rörande effekterna av arbetsskyddslagstiftning världen över.

Boken vänder sig till alla, från forskare, arbetsrättsjurister och utredare till beslutsfattare, med ett intresse för arbetsmarknadsfrågor och arbetsskyddslagstiftningens olika effekter och konsekvenser.

 

Global Award for Entrepreneurship Research 2010 går till forskare som satt fokus på riskkapitalets funktion

Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Josh Lerner är professor i Investment Banking vid Harvard Business School, Boston, USA. Han får priset för sina framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskningen.

− Lerner har starkt påverkat kunskapen och synen på riskkapitalfinansiering och den betydelse som innovationer och nyföretagande har för ekonomins förnyelseförmåga och vår välståndsutveckling. Hans forskning är viktig och relevant för alla som är involverade i frågor om hur regeringar och myndigheter kan bidra till ett förmånligt innovations- och entreprenörsklimat, säger Magnus Henrekson, vd för IFN och ledamot i den kommitté som utser pristagaren.

Global Award for Entrepreneurship Research är i dag allmänt erkänt som världens främsta forskarpris inom området entreprenörskap och småföretagande och delas ut av Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och IFN.

Priset delas ut vid en ceremoni på Rosenbad i Stockholm den 26 maj då Lerner ger en prisföreläsning med rubriken ”Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It” som även är titeln på hans senaste bok. Lerner ger också ett akademiskt seminarium med rubriken ”Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy” på IFN den 25 maj, kl. 17.00−19.30. 

− För mer information, program och anmälan till prisceremonin besök www.e-award.org.

− För mer information och anmälan till det akademiska seminariet besök www.ifn.se.

− För mer information om Lerners bok Why Public Efforts to Boost Enterpreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It. Läs Magnus Henrekson recension av Lerners bok i Ekonomisk Debatt, nr 3, 2010.
 

Ny medarbetare:   

Karin Edmark är filosofie doktor i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon disputerade 2007 på avhandlingen ”Strategic Interactions among Swedish Local Governments”. Hennes forskning är empiriskt inriktad, med fokus på offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Karin kommer bland annat att arbeta med frågor kring effekterna av ökade valmöjligheter och konkurrens inom utbildningssektorn.

Sedan sist:   

En inblick i Vita Huset genom presidentens högste ekonomiske rådgivare

Onsdagen den 10 februari delade professor Edward P. Lazear med sig av erfarenheter och reflektioner från sin tid som högste ekonomiske rådgivare till president George W. Bush åren 2006‒2009. Seminariet handlade om arbetet med att forma den amerikanska administrationens ekonomiska politik under några högintressanta och omvälvande år med särskilt fokus på den finansiella krisens inledande skede.

Läs referat


Policyseminarium: Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar?

För att öka kunskapen om det aktuella läget för utländska direktinvesteringar och företagsförvärv arrangerade IFN ett välbesökt frukostseminarium den 17 februari där handelsminister Ewa Björling inledningstalade. På seminariet presenterade professor Fredrik Sjöholm en lägesbild av de globala protektionistiska tendenserna i kölvattnet av den finansiella krisen. Professor Lars Oxelheim visade hur länder alltmer konkurrerar i det fördolda med skattelättnader och subventioner om utländska företags nyetableringar. Seminariet avslutades med kommentarer från statssekreterare Gunnar Wieslander och Securitas AB:s vd, Alf Göransson, följt av ett samtal med alla medverkande som leddes av Martin Ådahl, chef för tankesmedjan FORES.

Läs mer


IFN-forskare tilldelas Myrdalspriset 2010
 

Myrdalspriset 2010 har tilldelats IFN-forskarna Henrik Jordahl och Mikael Elinder tillsammans med Panu Poutvaara, professor vid Helsingfors universitet, för artikeln "Själviska och framåtblickande väljare ‒ Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?", som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt 2, 2009. Henrik Jordahl är docent och programchef för IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi som även Mikael Elinder, fil.dr, forskar inom. Priset instiftades 1983 som en hyllning till professor Gunnar Myrdal på hans 85-årsdag och utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår för närvarande chefekonom Cecilia Hermansson, professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander samt redaktör Gunnar Örn.

Läs juryns motivering


Nya forskningspublikationer om betydelsen av intelligens för att lyckas i arbetslivet och inkomstskillnaderna i västvärlden

IFN-forskaren Erik Lindqvist har tillsammans med Roine Vestman, New York University, fått sin uppsats "The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment" accepterad för publicering i American Economic Journal: Applied Economics. Dessutom har Daniel Waldenström, docent och forskare på IFN, tillsammans med Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm, fått en studie om "Common Trends and Shocks to Top Incomes: A Structural Breaks Approach" accepterad för publicering i Review of Economics and Statistics

Läs mer

Aktuella forskningsrapporter:   

Skatte- och arbetsmarknadspolitik för snabbväxande företag
av Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula
Läs mer

Regional ekonomisk utveckling spelar roll för hur väljare röstar
av Mikael Elinder
Läs mer


 

Ladda ner temaartikel och referat samlade i en PDF

Om du fortsättningsvis inte vill ha detta brev kan du avsluta din prenumeration här.

Redaktion: Henrik Horn och Lars Persson
Ansvarig utgivare: Magnus Henrekson

Institutet för Näringslivsforskning | Tel: 08-665 45 00 | www.ifn.se

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se