Nyhetsbrev 2013

 • Nyhetsbrev 9-2013

    Ladda ner som PDF

 • Nyhetsbrev 8-2013

    Ladda ner nyhetsbrevet som PDF   Ny forskningsrapport om privatisering av välfärden Forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter presenterades den 13 november. Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan IFN och SNS. Docent Henrik Jordahl, IFN, är redaktör för antologin som handlar om när, var, hur och varför svenska kommuner och landsting har privatiserat skattefinansierad…

 • Nyhetsbrev 7-2013

    Stort intresse för moral och värderingar Under hösten arrangerar IFN en rad öppna seminarier. Två av dessa har behandlat betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. Ytterligare tre seminarier finns i kalendern.  Ladda ner som PDF

 • Nyhetsbrev 6-2013

    I Nyhetsbrev 6/2013 presenteras tre öppna seminarier som IFN arrangerar under hösten. Två av dessa tar upp betydelsen av moral och värderingar för såväl marknadsekonomins funktionssätt som för välståndet i samhället i stort. Nobelpristagaren Edmund Phelps är huvudtalare på ett av dessa. Ytterligare ett seminarium handlar om förändringar på börsen. Alla tre seminarierna hålls på…

 • Nyhetsbrev 5-2013

    I Nyhetsbrev 5/2013 presenteras ESO-rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009”. Forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson har studerat var och i vilka branscher som jobben skapats under de senaste 20 åren. I detta nyhetsbrev berättar dessutom forskaren Niclas Berggren hur det kommer sig att hans och Therese Nilssons forskning räderat fler än 70 000 gilla på Facebook! Ladda ner som PDF Alla…

 • Nyhetsbrev 4-2013

  Huvudtemat i nyhetsbrev 4/2013 är en ESO-rapport om korruption i svenska kommuner: ”Allmän nytta eller egen vinning?”, författad av bland andra två IFN-forskare. Du kan också läsa om nya forskningsrön och forskarnas deltagande i den samhällspolitiska debatten. Ladda ner som pdf Läs online

 • Nyhetsbrev 3-2013

    - Under april presenteras två ESO-rapporter som båda är skrivna av IFN-forskare. - Två nya böcker har utkommit med IFN-forskare som författare. Ladda ner som PDF Läs online  

 • Nyhetsbrev 2-2013

    En viktig del av IFN:s verksamhet är att belysa aktuella svenska policyrelevanta frågor utifrån ett brett nationalekonomiskt perspektiv. Här vill vi lyfta fram mekanismer ur den nationalekonomiska litteraturen som är väsentliga för frågeställningen. Vi vill också lyfta fram relevanta empiriska samband med utgångspunkt i välgrundad teori för att kunna erbjuda en meningsfull policydiskussion. Detta nummers…

 • Nyhetsbrev 1-2013

    Detta är det första av åtta nyhetsbrev som IFN publicerar under 2013. Fördjupningar av forskningsfrågor som tidigare publicerats ett antal gånger årligen publiceras som Ny ekonomisk forskning och ingår också i prenumerationen Nyheter från IFN. Ladda ner som PDF Läs online    

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se