Nyhetsbrev 2-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serierna Working Papers, Policy Papers och Forskningsöversikter publiceras forskarnas arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade accepterade artiklar som är externt granskade. Följande artiklar är de senast accepterade.

Accepterade artiklar


Sanandaji, Tino, “Entrepreneurship and the Mobility of the Rich”, Small Business Economics.

Studien finner att världens dollarmiljardärer tenderar att flytta till länder med lägre kapitalskatter och till länder som är geografiskt och kulturellt nära deras hemländer. Framgångsrika entreprenörer skiljer sig från miljardärer som ärvt sina pengar, då entreprenörer tenderar att flytta till länder med större marknader.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås, ”A Reexamination of Renewable Electricity Policy in Sweden”, Energy Policy.

Sverige stödjer förnybar elproduktion genom elcertifikat. Certifikaten täcker endast viss förnybar el som riskerar att konkurrera ut icke-certifierad, äldre och billigare förnybar el. I denna studie konstateras att ett mer omfattande certifikatsystem vore mera kostnadseffektivt, men ökar samtidigt vinsterna för redan lönsam produktion.

Lipsey, Robert E., Fredrik Sjöholm och Jing Sun, ”Foreign Ownership and Employment Growth in a Developing Country”, Journal of Development Studies.

Utvecklingsländer som vill öka sysselsättningen i den formella sektorn kan exempelvis locka utländska företag till landet. Här studeras sysselsättningstillväxten i Indonesien, särskilt i inhemska företag som tagits över av utländska ägare. Det visar sig att utländska uppköp i genomsnitt ger en stor omedelbar ökning av sysselsättningen.

Fabrizi, Simona, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, ”Venture Capitalists and the Patenting of Innovations”, Journal of Industrial Economics.

I denna studie visas att överpatentering kan användas av företag stödda av riskkapital i syfte att signalera ett högt företagsvärde vid en försäljning. Vidare visas att striktare patentregleringar minskar behovet av överpatentering vilket kan öka effektiviteten på riskkapitalmarknaden.

Berggren, Niclas och Therese Nilsson, ”Does Economic Freedom Foster Tolerance?”, Kyklos.

I denna studie undersöks om graden av marknadsekonomi påverkar olika typer av tolerans. Resultaten tyder framförallt på att ekonomisk frihet är positivt relaterad till tolerans mot homosexuella. Särskilt ett stabilt penningvärde och en högkvalitativ rättsstat gynnar denna typ av tolerans.

Lundahl, Mats och Fredrik Sjöholm, ”Improving the Lot of the Farmer: Development Challenges in Timor-Leste during the Second Decade of Independence”, Asian Economic Papers.

Denna studie diskuteras en utvecklingsstrategi för Östtimor med fokus på förbättringar inom jordbrukssektorn. Det handlar om att göra det möjligt för bönderna att ta steget från självhushåll till att sälja sina produkter på marknaden.

Ballester, Coralio och Yves Zenou, ”Key Player Policies When Contextual Effects Matter”, Journal of Mathematical Sociology.

I denna studie presenteras en modell där enskilda kriminellas beslut påverkas inte bara av den enskildes egenskaper utan också av egenskaper hos dennes vänner (kontextuella effekter). Författarna presenterar även exempel som visar hur den nya formeln kan användas i praktiken.

Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov, ”Does Religiosity Promote Property Rights and the Rule of Law?”, Journal of Institutional Economics.

I denna studie undersöks om religiositet påverkar kvaliteten på rättssystemet. Religiositet mäts som andelen i ett land som säger att religion spelar en viktig roll i deras dagliga liv. Resultaten tyder framförallt på ett negativt samband: ju fler religiösa desto svagare rättsstat och äganderättsskydd. Åtminstone verkar detta gälla i demokratier, där religiösa kan nå inflytande genom den politiska processen.Working Papers (titel från svensk sammanfattning)

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se