2013

Nyhetsbrev 1–2013

Nyhetsbrev550

 

Detta är det första av åtta nyhetsbrev som IFN publicerar under 2013. Fördjupningar av forskningsfrågor som tidigare publicerats ett antal gånger årligen publiceras som Ny ekonomisk forskning och ingår också i prenumerationen Nyheter från IFN.

Ladda ner som PDF

Läs online

 

 


Så lockas riskkapital till svenska företag

”Institutioner spelar en stor roll för välfungerade marknader för riskkapital till entreprenörer” är huvudbudskapet i Josh Lerners och Joacim Tågs forskning som under första delen av 2013 kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change. I detta nyhetsbrev intervjuas Joacim Tåg.

Läs mer

Finance_words


 

Forskning


 


Accepterade artiklar

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i preliminär form i bl.a. Working Papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade accepterade artiklar.

En av de accepterade artiklarna i detta nyhetsbrev har titeln ”On the Internationalization of Corporate Boards – The Case of Nordic Firms”, av Lars Oxelheim, Aleksandra Gregoric, Trond Randöy och Steen Thomsen, Journal of International Business Studies.
Sambandet mellan nordiska företags kommersiella/finansiella internationalisering och internationaliseringen av deras styrelser var länge mycket svagt. Denna studie visar på vilka faktorer som är kopplade till senare års växande rekrytering av utländska styrelseledamöter och därmed ökade företagsvärden. 

Läs merWorking papers

  • Liberalare tillämpning av regleringar ökar produktiviteten i detaljhandeln, av Florian Maican och Matilda Orth.
  • Vindkraftverk skrotas innan de slits ut, av Johannes Mauritzen.
  • Varierar graden av generositet med politiska åsikter?, av Christopher T. Dawes, Magnus Johannesson, Erik Lindqvist, Peter Loewen, Robert Östling, Marianne Bonde och Frida Priks.  

Läs mer


 

Nya affilierade forskare

Alexander Ljungqvist har en professur med inriktning på entreprenörskap och finansiell ekonomi vid Stern School of Business, New York University. Daniel Rubenson är docent vid Ryerson University i Toronto. Han forskar om politisk ekonomi. 

Läs mer

 

debatt


 

IFN-forskare deltar ofta i externa evenemang för att diskutera och berätta om sin forskning.

Henrik Jordahl och Andreas Bergh, båda IFN, deltog i ett halvdagsseminarium om den svenska välfärden som arrangerades av Almega den 5 december. ”Vilka konsekvenser har den svenska välfärdsmodellen för den enskilda människan?” var temat för den panel där Andreas Bergh ingick. ”Vilken samhällsnytta har den svenska välfärdsmodellen?” var frågan som panelen med Henrik Jordahl försökte besvara.

Läs mer

Jordahl_debatt250

 


 

Seminarium om vinst

Den 23 januari arrangerar SNS ett frukostseminarium där man låter ledande forskare kommentera Socialdemokraternas och LO:s förslag till vinstbegränsningar i välfärdssektorn. En av paneldeltagarna är professor Magnus Henrekson, IFN.

Läs mer

EU-seminarium

Den 6 februari arrangerar Svenska nätverken för Europaforskning ett seminarium: Europaperspektiv 2013 – Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris. Tretton ledande svenska forskare , flera från IFN, inom ekonomi, juridik och statsvetenskap diskuterar alternativa vägar framåt. 

Läs mer

 


 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se