Nyhetsbrev 1-2013

Debatt & politik i urval

Forskarna Mikael Lindahl och Anders Böhlmark har funnit positiva effekter av friskolereformen: ”Genomsnittsresultatet förbättras i kommuner med högre friskoleandel” rapporterade de på ett SNS-seminarium den 4 december. Studien liksom seminariet ingår i ett samarbete mellan IFN och SNS om tjänstesektorns ekonomi. IFN-forskaren Jonas Vlachos var inbjuden att kommentera rapporten. Han refererade bland annat till sjunkande studeiresultat för svenska elever, i en internationell jämförelse.
 

JonasVlachos

Från vänster ses Jonas Vlachos, affilierad IFN, Björn Öckert, IFAU och Mikael Lindahl, en av rapportförfattarna.


Henrik Jordahl och Andreas Bergh, båda IFN, deltog i ett halvdagsseminarium om den svenska välfärden som arrangerades av Almega den 5 december. ”Vilka konsekvenser har den svenska välfärdsmodellen för den enskilda människan?” var temat för den panel där Andreas Bergh ingick. ”Vilken samhällsnytta har den svenska välfärdsmodellen?” var frågan som panelen med Henrik Jordahl försökte besvara. 

Jordahl_debatt250 AndreasBergh250
Henrik Jordahl (till höger) och Per Bolund (MP)diskuterade bl a politikernas nya roll när tjänster privatiseras. Andreas Bergh, till höger, debatterar med Helene Hellmark Knutsson (S), Boa Ruthström, Arena, och Markus Uvell, Timbro.

 

OECDloggaProfessor Magnus Henrekson, vd för IFN, deltog vid månadsskiftet november/december i en internationell workshop med titeln ”Skills Development for SMEs and Entrepreneurship”. Mötet hölls i Köpenhamn och arrangerades av OECD Local Economic and Employment Development Programme och Danish Business Authority. ”Skills and incentives promoting growth-oriented entrepreneurship” var titeln på det avsnitt där Magnus Henrekson var inbjuden talare.

 

Docent Pär Holmberg, IFN, svarar på frågor under en telefonkonferens anordnad av Electricity Policy Research Group (EPRG) vid University of Cambridge. Ämnet var ”Electricity Transmission Pricing and Congestion Management” och deltagare var främst brittiska elbolag och systemoperatörer.

PR-HOL~1

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se