Nyhetsbrev 1-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serierna Working Papers, Policy Papers och Forskningsöversikter publiceras IFN-forskares arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade Accepterade artiklar som är externt granskade.

Accepterade artiklar

”On the Internationalization of Corporate Boards – The Case of Nordic Firms”, av Lars Oxelheim, Aleksandra Gregoric, Trond Randöy och Steen Thomsen, Journal of International Business Studies.
Sambandet mellan nordiska företags kommersiella/finansiella internationalisering och internationaliseringen av deras styrelser var länge mycket svagt. Denna studie visar på vilka faktorer som är kopplade till senare års växande rekrytering av utländska styrelseledamöter och därmed ökade företagsvärden.

”The Impact of Inheritances on Heirs’ Labor and Capital Income” av Mikael Elinder, Oscar Erixson och Henry Ohlsson, B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.
Resultaten visar att ju större arvsbeloppet är, desto lägre blir arbetsinkomsterna åren efter att arvet erhålls. Det finns även tecken på att arbetsinkomsten minskar långt innan arvet kommer. Kapitalinkomsterna ökar efter det att arvet erhålls, men effekten klingar av efter ett par år.

”FDI, Taxes and Agglomeration Economies in the EU-15” av Åsa Hansson och Karin Olofsdotter, Applied Economics.
Studien visar hur skatteskillnader och klusterbildning påverkar utländska direktinvesteringar (FDI). Den empiriska analysen visar att företagens effektiva marginalskatter påverkar utländska direktinvesteringar. Samtidigt mildrar bl.a. koncentration av ekonomiska aktiviteter de negativa effekterna av skatter.

”Real Exchange Rate Adjustment in European Transition Countries” av Florian Maican och Richard J. Sweeney, Journal of Banking and Finance.
Empirisk analys visar att växelkursen i nio av tio central- och östeuropeiska länder återgick till medelvärdet (mean reversion) vid övergång från plan – till marknadsekonomi – 1993 till och med 2005. Mean reversion var här betydligt snabbare än traditionellt i industriländer.

”Institution-Driven Comparative Advantage and Organizational Choice” av Shon Ferguson och Sara Formai, Journal of International Economics.
Studien visar att länders export är mindre beroende av rättsväsandets beskaffenhet och tillförlitlighet om företaget äger produktionen av insatsvarorna. Ägandet, som alternativ till avtal med underleverantörer, minskar företagens beroende av effektiv kontraktsrätt och ett väl fungerande domstolssystem.

”Spatial versus Social Mismatch” av Yves Zenou, Journal of Urban Economics.
Studien visar att på grund av brist på kollektivtrafik i USA är det kostsamt att förflytta sig för att träffa människor som kan ge relevant information om arbetstillfällen. Minoriteter är dessutom ofta starkt beroende av kontakter i närmiljön (ofta arbetslösa sådana). Risken är därmed stor att personen förblir arbetslös.
 

Working Papers (titel från svensk sammanfattning)

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se