Nyhetsbrev 1-2013

Kort och gott

Två forskare har nyligen affilierats till IFN. Affilierade forskare är verksamma vid svenska och utländska universitet och arbetar med frågor som är centrala för IFN. De samarbetar återkommande med IFN och publicerar rapporter i IFN:s skriftserier.

Nya affilierade forskare

AlexanderLjungqvistAlexander Ljungqvist har en professur med inriktning på entreprenörskap och finansiell ekonomi vid Stern School of Business, New York University. ”Mina forskningsintressen sträcker sig från empirisk företagsfinansiering och finansiering av entreprenörer till prissättning på finansiella tillgångar och industriell ekonomi. Jag är för närvarande särskilt intresserad av hur effektiva finansiella intermediärer, exempelvis investmentbanker och riskkapitalister, är i sin kapitalanskaffningsprocess.” Alexander Ljungqvist förklarar sin nya affiliering med att IFN gör ett viktigt arbete ”särskilt i skärningspunkten mellan företags-
finansiering och industriell ekonomi”. Han tillägger: ”Jag ser fram emot att sam-DanielRubenson
arbeta med IFN-forskare inom dessa områden och att samtidigt lära mig mer
om den svenska ekonomin.”

Daniel Rubenson är docent vid Ryerson University i Toronto. Han forskar om politisk ekonomi: dels politiskt beteende vid exempelvis partiledarval, folkomröstningar och nationella valrörelser; och dels effekten av äganderätter, handel och lokal demokrati i en utvecklingskontext.

 


 

Kalendarium

DEN 23 JANUARI arrangerar SNS ett frukostseminarium där man låter ledande forskare kommentera Socialdemokraternas och LO:s förslag till vinstbegränsningar i välfärdssektorn. En av paneldeltagarna är professor Magnus Henrekson, IFN. Deltar gör även Tobias Baudin, LO, Lena Hallengren (S), Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Stockholms universitet, Björn Öckert, docent IFAU samt Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm.

DEN 6 FEBRUARI arrangerar Svenska nätverken för Europaforskning ett seminarium: Europaperspektiv 2013 – Tretton ledande svenska forskare föreslår vägar att lyfta EU ur den ekonomiska krisen. Forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap diskuterar alternativa vägar framåt. Från IFN deltar, förutom initiativtagaren Lars Oxelheim, Pär Holmberg och Thomas Tangerås i en panel med titeln ”Smart, innovativ och hållbar konkurrenskraft inom räckhåll för EU?”. Johanna Rickne och Olle Folke deltar i en panel om konkurrenskraft och välfärd.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se