Nyhetsbrev 1-2013

Så lockas riskkapital till svenska företag

Finance_words”Institutioner spelar en stor roll för välfungerade marknader för riskkapital till entreprenörer” är huvudbudskapet i Josh Lerners och Joacim Tågs forskning som under första delen av 2013 kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change. De två forskarna har jämfört riskkapitalmarknaderna i USA och Sverige och kommit fram till att efter en sen start så börjar Sverige närma sig amerikansk nivå i termer av aktiviter. Omfattande institutionella förändringar i Sverige står delvis bakom detta, men det finns fortfarande utrymme för förbättring.

Josh Lerners och Joacim Tågs forskning om ”Institutions and Venture Capital” publicerades som ett working paper i början av 2012. Den grundläggande frågeställningen var hur en aktiv riskkapitalmarknad växer fram så att små innovativa företag kan startas och sedan få luft under vingarna. Resultatet av forskningen visar på vikten av att en rad väl fungerande institutioner finns på plats: ett väl fungerande juridiskt ramverk, aktiemarknader för småföretag, ett skattesystem som premierar företagande, flexibla arbetsmarknadsregleringar samt närvaro av universitet och statliga satsningar på forskning och utveckling som genererar innovationer med kommersialiseringspotential.

– I vår forskning belyser vi vilka vägar man kan ta för att förbättra kapitaltillförseln till svenska tillväxtföretag. Vår förhoppning är att beslutsfattare kan dra nytta av dessa resultat i satsningar man gör för att öka innovations- och tillväxttakten i Sverige, säger Joacim Tåg, ekon.dr och chef för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen.

Joacim Tåg förklarar att snabbt växande innovativa företag som skapar nya arbetstillfällen ofta har svårt att få tillräcklig finansiering från banker för expansion. Det är här svenska och utländska riskkapitalbolag (som specialiserat sig på att hantera detta finansieringsproblem) kommer in i bilden. Utöver kapital menar forskarna att utländska riskkapitalbolag bidrar med unika erfarenheter som svenska företag kan dra nytta av:

– De har nätverk och kunskaper om hur företagen snabbt kan expandera och nå utanför landets gränser. Riskkapitalmarknaden i Sverige uppstod ungefär 30 år senare än i USA. Trots en senare start har riskkapitalmarknaden i Sverige från 1990-talets början utvecklats i rask takt och är i dag en av världens tio mest aktiva. Forskarna menar att den långsamma utvecklingen i Sverige, jämfört med USA, kan skyllas på en relativt sett sen liberalisering av de finansiella marknaderna, den svenska skattepolitiken, samt på strikta arbetsmarknadsregleringar.

JOACIM~1
Joacim Tåg, IFN

Sverige har förvisso i dag ett relativt sett stor inflöde av internationellt riskkapital. Men, säger Joacim Tåg, ingen kan påstå att det inte finns utrymme för förbättring. För att underlätta för entreprenörer att starta och växa bolag, och därigenom ge riskkapitalbolagen fler investeringsmöjligheter, finns fler förbättringsmöjligheter.

– Skattetrycket på aktiva ägare i tillväxtföretag är fortfarande för högt i Sverige. Detta bidrar till att en anställd med en bra lön ofta inte väljer att bli en entreprenör och anställa andra då den förväntade vinsten i företaget måste bli väldigt hög för att det efter skatt ska vara värt risken. Därtill är det dyrt att locka till sig duktig personal med hjälp av optioner som man ofta gör i USA. Att göra en felrekrytering kan bli kostsamt då det är svårt att i Sverige avskeda fast anställd personal.

Ni skriver i er forskning om dansk ”flexicurity”. Varför är detta bra?

– Det finns internationell forskning som visar på en koppling mellan aktiva riskkapitalmarknader och olika lösning-
ar för att skydda anställda från arbetslöshet. Antingen kan man välja starkt skydd för de anställda (som i Sydeuropa och delvis i Sverige) eller så kan man ha ett system där det är lätt att anställa och avskeda men att man har en mycket generös arbetslöshetsersättning och aktiva insatser för att förkorta tiden som arbetslös (som i Danmark). Forskningen tyder på att det senare alternativet med flexibilitet i att anställa och avskeda anställda skapar bättre förutsättningar för tillväxtbolag och därigenom också för en aktiv riskkapitalmarknad.

Joacim Tåg påpekar att skyddet mot arbetslöshet för anställda överlag inte behöver minskas, utan enbart förändras för att ge större dynamik i samhället och för att stimulera entreprenörskap och utvecklingen av den svenska riskkapitalmarknaden.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se