2013

Nyhetsbrev nr 3-2013

Nyheter-från-IFN

 

- Under april presenteras två ESO-rapporter som båda är skrivna av IFN-forskare.

- Två nya böcker har utkommit med IFN-forskare som författare.

Ladda ner som PDF

Läs online

 


Miljardärer är inte
som andra

Dollarmiljardärerna är en viktig grupp att studera eftersom de äger en inte försumbar del av världens förmögenheter. I USA rör det sig om 3 procent, förklarar IFN-forskaren Tino Sanandaji. I en studie av de superrikas internationella mobilitet visar det sig att skatter spelar roll för vart de flyttar – främst kapitalskatter – liksom kulturell och geografisk närhet. Studien bekräftar att entreprenörskap är lokalt, dvs. även de superrika entreprenörerna startar oftast företag där de är födda och känner väl till marknaden. 

Läs mer
 

worldmap

Forskningsfronten
 


IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serierna working papers publiceras arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade accepterade artiklar som är externt granskade.

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur det kommer sig att vissa frågor sällan leder till dispyter inom WTO, hur amerikansk styrelsepraxis spiller över till Europa och gör att fler vd:ar avskedas samt hur volatilitet i prissättning på elmarknaden kan undvikas. 

Läs mer


I korthet

Under sex månader 2014 kommer elmarknadsforskaren professor Frank Wolak från Stanford University att inneha en gästprofessur vid IFN.

IFN-forskare är medförfattare i två nya böcker: Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris samt Bortom bostadssocialismen.

Under april månad kommer två ESO-rapporter med IFN-forskare som författare. En om korruption i svenska kommuner och en om var jobben skapas i det svenska samhället.

Läs mer


Debatt & politik

IFN-forskarna deltar med sin expertis i samhällsdebatten.

Under senare tid har bl.a. Assar Lindbeck varit med i en debatt där man uppmärksammade att det är 20 år sedan Lindbeckkommissionen. Magnus Henrekson har talat om vinst i vården, Joacim Tåg har samtalat om riskkapitalbolag, elforskarna har debatterat elområden och inom ramen för ett IFN/SNS-projekt har en debatt hållits om resultat och kvalitet i sjukvården. 

Läs mer

Assar Lindbeck webbalt

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se