Nyhetsbrev 3-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskare publicerar sina forskningsresultat i en rad olika kanaler. I serierna Working Papers, Policy Papers och Forskningsöversikter publiceras IFN-forskares arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter, då kallade Accepterade artiklar som är externt granskade.

Senaste accepterade artiklar

 
In the Shadow of the DSU: Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees

Henrik Horn, Petros C. Mavroidis och Erik N. Wijkström. Accepterad för publicering i Journal of World Trade.

Få WTO-dispyter berör tekniska handelshinder och hinder som motiveras av livsmedelssäkerhet, trots långtgående och politiskt känsliga avtal på dessa områden. En viktig orsak tycks vara att begynnande dispyter löses i de två WTO-kommittéer som arbetar med implementeringen av dessa avtal. Kommittéernas framgång, menar författarna, beror sannolikt på att deltagarna är tillresta experter, snarare än professionella förhandlare.

 
Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs
Lars Oxelheim och Trond Randøy. Accepterad för publicering i Journal of Economics and Business.

I denna studie analyseras hur amerikansk styrelsepraxis influerat benägenheten att avskeda vd:ar i de 250 största europeiska företagen. Baserat på de 270 vd-byten som under en femårsperiod ägt rum i dessa företag finner forskarna att närvaron av amerikanska medlemmar i företagets styrelse signifikant ökar risken att vd avskedas när ett dåligt resultat redovisas.


Supply Function Equilibria: Step Functions and Continuous Representations
Pär Holmberg, David Newbery och Daniel Ralph. Accepterad för publicering i Journal of Economic Theory.

Vid elmarknadsauktioner binder sig elproducenterna vid en utbudskurva som anger hur mycket de är villiga att producera till olika priser. Vanligtvis är budkurvan trappstegsformad. Pris- och kvantitetsstegen anger de minsta belopp som priset respektive utbudet tillåts öka i auktionen. Tidigare forskning visar att sådan budgivning kan leda till ökad volatilitet i priserna. Författarna till denna studie visar att problemet undviks om auktionen utformas så att kvantitetssteget är litet jämfört med prissteget.
 

Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se