Nyhetsbrev 3-2013

Kort och gott

Nya böcker

Books2I boken Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap den balansakt som dessa två samtidiga mål kan innebära och utvärderar alternativa vägar framåt. IFN-forskare har skrivit två avsnitt, dels om en gemensam elmarknad för EU, dels om jämställdhet och EU. 

I boken Bortom bostadssocialismen – en uppgörelse med Sveriges sista planekonomi, visar åtta forskare och debattörer upp skadorna i det svenska folkhemsbygget och skissar på en renoveringsplan. Assar Lindbeck, IFN, är en av skribenterna.


Elforskning: Gästprofessur vid IFN

Finansierad med medel från Energimyndigheten kommer professor Frank Wolak, elmarknadsforskare vid Stanford University, att under sex månader 2014 vara verksam vid IFN. Hans vistelse i Sverige möjliggörs inom ramen för den prestigefyllda AES gästprofessuren (Energimyndighetens forskningsprogram Allmänna energisystemstudier).
 

Specialsektion om entreprenörskap

I årets första nummer av den ansedda vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change, ingår en specialsektion om entreprenörskap. I ett gemensamt projekt har Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum,varit gästredaktörer och lett en grupp forskare som detaljstuderat spelreglerna för entreprenörskap, innovationsbaserad tillväxt samt entreprenörskapets påverkan på ekonomin i stort i Sverige och USA.
 

Ny affilierad

Mathias Ekström är doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet och ny affilierad till IFN. Hans forskning är inriktad mot tillämpad mikroekonomi med fokus på att förstå mänsklig motivation utifrån monetära och icke-monetära incitament. Hans disputation är planerad till september 2013.
 

Detta händer

I början av april publiceras IFN:s årsbok för 2012. I denna finns alla pågående forskningsprojekt presenterade, liksom medarbetare, finansiärer och publika aktiviteter som genomförts under året. Här finns även en sammanställning av publicerade artiklar skrivna av IFN-forskare – i vetenskapliga tidskrifter men även i Ekonomisk Debatt och på DN Debatt.

Under april månad kommer två ESO-rapporter att presenteras som båda har IFN-forskare som författare. Den ena handlar om korruption i svenska kommuner och den andra om var jobben skapas i det svenska samhället.

Den 15 maj kommer 2013 års Global Award for Entrepreneurship Research att delas ut i Stockholm. Maryann Feldman, University of North Carolina, får priset för sin framstående forskning om innovationer, akademiskt entreprenörskap och faktorer som driver regional tillväxt. Prissumman är på 100 000 euro. Priset delas ut av Entreprenörskapsforum och IFN i samarbete med Vinnova.

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se