Nyhetsbrev 4-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler: som working papers publiceras IFN-forskares arbeten i preliminär form. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade.

Senaste accepterade artiklar


Foreign Firms and Indigenous Technology Development in China
Fredrik Sjöholm och Nannan Lundin, Asian Development Review

Kina hävdar ofta att utländska företag inte tillräckligt bidrar till landets teknologiska utveckling. Då bortser man från att utländska företag kan påverka forskning exempelvis genom ökad konkurrens. Forskarna i denna studie finner att utländska företag ökar konkurrens och produktivitet i Kina, men finner inga belägg för att utländska företag påverkar forskning och utveckling i kinesiska företag.


Voter Turnout and Political Equality: Testing the ‘Law of Dispersion’ in a Swedish Natural Experiment
Mikael Persson, Maria Solevid och Richard Öhrvall, Politics

I denna artikel jämför författarna valet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2010 och det påföljande omvalet 2011 och kommer fram till att det lägre valdeltagandet i omvalet även innebar ett betydligt mer ojämlikt valdeltagande.


Are the Choices of People Stochastically Rational? A Stochastic Test of the Number of Revealed Preference Violations
Per Hjertstrand, Per och James L. Swofford, Empirical Economics.

För att undersöka om observerad data om individers konsumtionsval stämmer överens med ekonomisk teori används ofta metoder som inte tar hänsyn till exempelvis mätfel. Författarna till denna studie utvecklar en statistisk procedur för att testa om data som innehåller mätfel eller andra slumpmässiga element stämmer överens med ekonomisk teori.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

 • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
 • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
 • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
 • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se