Nyhetsbrev 4-2013

Kort och gott

David Seim är ny affilierad forskare till IFN. Hans disputation vid Stockholms universitet är planerad till maj. Därefter tillträder han en tjänst som Assistant Professor vid Department of Economics, University of Toronto. David Seim forskar främst om offentlig ekonomi, med fokus på hur skattesystem och socialförsäkringar påverkar individers beteende.


PetraPetra Persson är affilierad till IFN och disputerade i mars månad i nationalekonomi vid Columbia University. Som andra svensk någonsin har hon valts att delta i The Review of Economic Studies Tour, där världens sju mest lovande doktorander inom nationalekonomi och finans presenterar sin forskning. I augusti flyttar hon till Kalifornien och Stanford University. 

Du har utsetts till Asisstant Professor vid Stanford? Hur gick det till när du fick denna tjänst? 

Det finns numera en världsomspännande marknad för akademiskt arbete: alla universitet utannonserar tjänster på hösten varje år och doktorander över hela världen bjuds in att söka. Stanford intervjuade mig i flera omgångar och slutligen bjöds jag in till universitetet för att presentera min forskning på ett seminarium och för att träffa institutionens alla professorer.

Vad är det du ska forska om vid Stanford? 

Jag forskar inom offentlig- och utvecklingsekonomi. I en nyligen genomförd studie analyserar jag hur ekonomiska incitament påverkar beslut om matchning och äktenskap i Sverige. Nu undersöker jag allt från hur sociala skyddsnät i utvecklingsländer ska utformas till hur sociala nätverk inom det kinesiska kommunistpartiet påverkar provinsiella partisekreterares beteende.

Du är affilierad till IFN. Vad innebär detta för din forskning?

Även om jag arbetar i USA vill jag gärna delta i den akademiska och politiska debatten i Sverige. IFN är för mig en viktig bro till den svenska akademiska världen. Andra kontaktpunkter i Sverige är de många organisationer som har finansierat mitt arbete – Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, Hans Werthén Fonden samt Erik och Göran Ennerfelts Fond.

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se