Nyhetsbrev 5-2013

Debatt och politik

Missa inte!

Den 19 juni arrangerar SNS seminariet “Privat eller offentligt: Hur förmedlas jobben bäst?”. Detta sker inom ramen för IFN-SNS-programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Vid seminariet presenteras aktuella svenska studier om försöksverksamhet med arbetsförmedling och arbetslivsinriktad rehabilitering i privat regi. Studierna har sammanfattats av Richard Öhrvall, IFN, i ett nytt nummer av SNS Analys. Han ingår även i seminariepanelen.

Många IFN-forskare deltar i aktiviteter under Almedalsveckan. På www.ifn.se kommer de enskilda engagemangen att publiceras från slutet av juni.


Många aktiviteter

Mollex2final2

Varje år samlas en internationell forskarelit i skånska Mölle. Bilderna ovan är från årets möte i slutet av maj. Ett av de många seminarierna handlade om vd-kompensation. Panelen (som ses i bilden till vänster) leddes av Jason Karaian (The Economist). I panelen ingick professor Raghu Rau, University of Cambridge  Alexis Lautenberg, f.d. Schweizisk EU-ambassadör, professor Clas Wihlborg, Chapman University, direktör Deborah Hargreaves, High Pay Centre och The Guardian, professor Evelyn de Rothschild, Cambridge University, Pernilla Ström, Sweco och Uniflex samt Christer Ågren, Svenskt Näringsliv.

Per Skedinger (nätet)2

En konferens på temat ”Youth and the labour market” arrangerades i mitten av maj i Stockholm inom ramen för Nordic Economic Policy Review. Tidskriften lyfter fram gemensamma nordiska frågor och problem. Per Skedinger, IFN, presenterade en uppsats med titeln ”Effects of payroll tax cuts for young workers”.

Henrekson & Sanandaji

På ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv presenterade Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, båda IFN, en ny studie om beskattning av personaloptioner i andra länder. I en efterföljande panel ingick även entreprenörerna Mattias Miksche, Stardoll och Douglas Roos, Nyheter 24.

Pär Holmberg för hemsidans nyhetsbrev

Energiforskaren Pär Holmberg (bilden till vänster) deltog i en presentation av antologin ”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris – Europaperspektiv 2013” i Bryssel. Arrangör var Entreprenörskapsforum. Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, inledde och avslutade seminariet.
 


I början av maj arrangerade amerikanska Society of Labor Economists ett möte där Karin Edmark, IFN, och Verena Niepel (affilierad) deltog. Under rubriken ”skolval” presenterar de, tillsammans med Markus Frölich, uppsatsen ”The Short- and Long-Term Effects of School Choice on Student Outcomes - Evidence from a School Choice Reform in Sweden”.


 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se