Nyhetsbrev 5-2013

Stora framgångar i sociala medier

Niclas Berggren kommenterar här det överväldigande gensvaret i sociala medier på en artikel som publicerades i Washington Post den 15 maj. Texten utgår från studien ”Does Economic Freedom Foster Tolerance?” av Niclas Berggren och Therese Nilsson. Efter ett par veckor hade artikeln i Washington Post kommenterats av nästan 2 200 läsare, fått fler än 72 000(!) gilla på Facebook och renderat fler än 5 000 tweets.

Berggren & Nilsson

Niclas Berggren och Therese Nilsson.

Hur tror du att det kommer sig att så många ”gillat” artikeln på Facebook?
– Det ämne vår studie tar upp, hur tolerans bestäms, tror jag engagerar många människor. I en globaliserad värld, där bland annat invandringsfrågor är politiskt viktiga, och i en situation när homosexuella börjar likabehandlas lagligt i allt fler länder, blir frågan hur samhällen kan fungera och blomstra trots att människor är olika central. Vad journalisten gjorde var att lyfta fram det mått på tolerans som vi använder, den andel människor som kan tänka sig personer av annan ras eller homosexuella som grannar, och visa hur det ser ut i olika länder i världen. Som sagt engagerar det uppenbarligen människor att se hur toleranta olika befolkningar är.

Vad har uppmärksamheten inneburit?
– Som forskare är man inte bortskämd med att ens resultat sprids i vidare kretsar, så för oss har det lett till att många fler än vad som är brukligt, inte minst utanför vetenskapssamhället, har fått ta del av våra resultat. Ytterst vill man som forskare att den nya kunskap man tar fram ska komma många människor till godo, kanske särskilt beslutsfattare, till del, och förhoppningsvis har den här uppmärksamheten bidragit till det. Vi har också fått en del kontakter via e-post och intervjuer i andra media till följd av inlägget i Washington Post.

Är du förvånad?
– Ja och nej. Ja, eftersom forskning sällan uppmärksammas i bredare kretsar. Nej, eftersom jag förstår att toleransfrågor intresserar många.

Hur ser du på forskning och forskningsresultat i sociala medier?
– Forskningen syftar till att förstå verkligheten bättre och sociala medier kan vara kraftfulla verktyg för att sprida kännedom om nya resultat. En del tycks mena att kvaliteten i allmänhet är låg på många inlägg i sociala medier – men vad det här exemplet visar är att också forskning kan bli föremål för spridning genom fora som Facebook och Twitter. Jag tror att forskare bör delta i dessa. Sedan hjälper det förstås när den som torgför budskapet skriver för Washington Post, med en enormt stor läsekrets. Det illustrerar att forskare även bör försöka ha goda kontakter med journalister, som i sin tur når ut i vidare kretsar.
 

 

 

Börja prenumerera

IFN:s nyhetsbrev består av sju kortfattade brev med titeln Nyheter från IFN som handlar om IFN:s forskning och forskarnas aktiviteter. Dessutom publiceras IFN Newsletter två gånger per år. Dessa engelska nyhetsbrev är mer omfattande och texterna är författade av IFN-forskare.  Det handlar om temaartiklar som tar upp aktuella samhällsekonomiska frågeställningar.

2017-02-27 puff nyhetsbrev.jpg

I nyhetsbrevet ingår:

  • Sammanfattningar av accepterade artiklar och/eller titlar på working papers utgivna vid institutet
  • Intervju eller reportage om ett aktuellt forskningsämne
  • Presentationer av nya medarbetare och nya projekt
  • IFN-forskarnas deltagande i samhällsdebatt och opinionsbildning


Redaktör: Eva Malm Öhrström

IFN kalendarium

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se